fbpx

Kan hjernescan av 14-åringer forutsi rusavhengighet?

Kan hjernescan av 14-åringer forutsi rusavhengighet?

Psykologiprofessor ved Stanford, Brian knutson, har tidligere brukt MR for å studere hvordan hjernens belønningssenter aktiveres i et forsøk der forsøkspersonene spiller dataspill med pengegevinster.

Aktiveringen er sterkere hos voksne enn hos ungdommer, Og ungdommmer som har et høyt forbruk av rusmidler har svakere aktivering enn sine jevnaldrende som er mer avholdende.

 

 

Dette kan bety at rusmidler reduserer denne hjerneaktiviteten hos ungdom. Eller, det kan bety at redusert aktivitet i beløningssenteret fører til rusbruk.

Det viste seg at forskernes hjernescan av forsøkspersonene som 14-åringer, kunne forutsi om ungdommene ville få rusproblemer i 67% av tilfellene

 

 

Hvis det siste er tilfellet, vil en kunne benytte slike tester til å forutse rusavhengighet.

 

 

Knutson har nå testet ut den siste hypotesen i et forskningsprosjekt sammen med professor i medisin, Christian Büchel, ved Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. De testet 1000 14-åringer og studerte i detalj de 144 som scorte høyest på “novelty seeking” – en faktor som ofte samvarierer med rusmisbruk.

 

 

De samme ungdommene ble undersøkt for rusvaner to år senere. Det viste seg at forskernes hjernescan av forsøkspersonene som 14-åringer, kunne forutsi om ungdommene ville få rusproblemer i 67% av tilfellene. Dette er langt bedre enn tidligere metoder basert på adferds- eller personlighetstester som klarer å forutsi rusmisbruk i 55% av tilfellene – altså bare litt bedre enn ren tilfeldighet.

 

 

Knutson uttaler til Medicalexpress.com at “dette er bare et første steg mot noe mer nyttig. Det endelige målet – og kanskje er det for mye å håpe på – er å gjennomføre kliniske undersøkelser på den enkelte pasient med håp om at leger kan stanse rusavhengighet før den inntreffer.

 

 

Han legger til at man kanskje ikke bare vil kunne forutse rusmisbruk, men også forstå fenomenet bedre. Håpet er at resultatene ikke bare skal kunne brukes til prediksjon men også gi informasjon om mulig behandling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com