fbpx

Kjemikalier årsak til fallet i kokain- og metamfetaminkonsum i USA?

Kjemikalier årsak til fallet i kokain- og metamfetaminkonsum i USA?

Kokainkonsumet i USA har blitt omtrent halvert over det siste tiåret. Flere forklaringer har blitt presentert (se en gjennomgang i årets LSE-rapport After the Drug Wars), i tillegg til at farene ved kokain er blitt tydeligere for befolkningen, kretser de fleste forklaringene rundt inngrep kokainets forsyningskjede: som for eksempel Plan Colombia og kampen mot kartellene i Mexico.

 

I en artikkel i tidsskriftet Addiction (omtalt i Science Daily) analyseres den kraftige reduksjonen i bruk av både kokain og metamfetamin det siste tiåret opp mot to hendelser som berører viktige innsatskjemikalier i fremstillingen av disse stoffene. I 2006 ble natriumpermanganat, som brukes i fremstillingen av kokain, underlagt strenge restriksjoner i USA. Året etter stengte Mexico et selskap for ulovlig å ha importert 60 tonn av pseudoephedrine, en innsatsfaktor i produksjonen av metamfetamin.

 

De påfølgende årene falt altså forbruket av kokain og metamfetamin kraftig i USA. Selv om ikke studien kan bevise noen kausalitet, uttaler en av forfatterne bak rapporten, James Cunnnigham, at “siden strategier rettet mot brukere, som informasjonskampenjer og behandling, ikke [har gitt tilstrekkelige resultater] er det behov for andre innfallsvinkler […]  og gitt funnene i vår studie, er det grunn til å se nøyere på innsatskjemikalier.

 

 

Cocaine and methamphetamine production for international markets requires access to massive amounts of legally manufactured chemicals. Disrupting that access should disrupt the drugs’ availability and use.

– Lead author James Cunningham, PhD

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com