fbpx

Kombinasjon av kokain og alkohol øker selvmordsrisiko

Kombinasjon av kokain og alkohol øker selvmordsrisiko

En studie gjennomført av forskere ved University of Massachusetts Medical School har analysert sammenhengen mellom bruk av ulike rusmidler og selvmordsforsøk. 874 personer fra hele USA som hadde forsøkt å begå selvmord, eller som søkte hjelp på grunn av alvorlige selvmordstanker, i perioden 2010-2012 var med i studien. Disse ble fulgt opp av forskerne i ett år etter behandling/innleggelse, og 195 av dem forsøkte nok en gang å ta selvmord i løpet av dette året.

 

Resultatene var komplekse, for eksempel kunne det ikke påvises økt sannsynlighet for et ytterligere selvmordsforsøk blant hvite eller blant kvinner. Bruk av alkohol var heller ikke en risikofaktor, mens bruk av kokain hadde en liten men signifikant sammenheng. Bruk av både alkohol og kokain, var imidlertid en betydelig risikofaktor for nytt selvmordsforsøk. Sannsynligheten var 2,4 ganger større blant dem som hadde dette blandingsmisbruket, enn dem som ikke hadde det.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com