fbpx

Kraftig økning av barneslaver i Storbritannias “Chicken shop gangs”

Kraftig økning av barneslaver i Storbritannias “Chicken shop gangs”

Tall fra Storbritannias National Crime Agency viser at antallet saker med britiske barneslaver økte fra 676 i 2017 til 1421 i 2018.

987 av sakene dreide seg om utnyttelse av arbeidskraft til blant annet de britiske narkotikanettverkene og andre kriminelle gjenger.

Fattige barn og ungdommer blir ofte rekruttert ved å invitere dem på enkle måltider de ellers ikke ville hatt råd til

I en rapport fra NCA heter det blant annet at “økningen skyldes i hovedsak i en fortsatt økning av [saker] knyttet til the county lines sin kriminelle forretningsmodell som går ut på å utnytte sårbare individer og andre former for kriminell utnyttelse av arbeidskraft”.

Se også: Storbritannias barneombud: 50 000 barn slaver for landets narkogjenger

“County lines” er betegnelsen på de anslagsvis 1500 “gjengene” som distribuerer “class A drugs” (som heroin og kokain) fra storbyene og ut i landet, ofte ved bruk av barn som kurerer.  Navnet county lines kommer av telefonnummerne disse nettverkene mottar bestillingene fra kundene på.

En annen betegnelse som brukes er “chicken shop gangs”. Chicken shop refererer til spisesteder som serverer hurtigmat. Fattige barn og ungdommer blir ofte rekruttert ved å invitere dem på enkle måltider de ellers ikke ville hatt råd til.

Javed Khan i den frivillige organisasjonen Barnardo’s, uttaler i et intervju at “kriminelle gjenger bruker varierte metoder for å innynde seg hos sårbare barn for så å presse og kontrollere dem. Barna blir tilbudt penger, “gaver” som mat og alkohol, eller rett og slett vennskap.”

Organisasjonen arbeider blant annet med å sette ansatte ved denne type spisesteder i stand til å identifisere situasjoner der barn blir gjenstand for slik oppmerksomhet.

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com