fbpx

Kraftig økning i cannabisbruk blant ungdom i Oslo

Kraftig økning i cannabisbruk blant ungdom i Oslo

Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018 viser en kraftig økning i cannabisbruk blant tenåringer i Oslo. På 10. trinn er økningen i andelen som har prøvd cannabis fra 10% i 2015 til 17 % i 2017. For jenter var økningen fra 5% til 8% i samme tidsrom.

 

Cannabisbruken har økt i hele Oslo, men er størst på vestkanten. For eksempel er bruken på Frogner og Ullern dobbelt så høy som på Stovner og Alma.

 

Økningen har også vært større blant ungdom med norskfødte foreldre og fra høyere sosiale lag.

 

Et annet område der en positiv trend se senere årene har snudd, er kriminalitet. Politiets tall for 2016 og 2017 viser en betydelig økning i lovbrudd blant barn og unge. Ung i Oslo-undersøkelsen bekrefter denne trenden. Det har vært en kraftig økning i andelen som oppgir å ha mottatt trusler om, eller blitt utsatt for vold.

 

Spesielt er ungdom fra lavere sosiale lag mer involvert i vold enn de lengre oppe i samfunnshierarkiet. Ungdom med innvandrerbakgrunn er også oftere utsatt for vold og er mer redd for vold.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com