fbpx

Kraftig økning i kokaindødsfall i Sverige

Kraftig økning i kokaindødsfall i Sverige

Kokainrelaterte dødsfall er mangedoblet i Sverige de siste årene. Dette sammenfaller med en massiv økning i beslag både i politiet og i tollvesenet. 

SVT.se rapporterer her om en massiv økning i både kokainrelaterte dødsfall og kokainbeslag i Sverige. Rundt 29 000 mennesker tester årlig positivt på narkotika i Sverige. I 2011 testet i overkant av 5% av disse positivt på kokain. I 2018 hadde andelen steget til 21%.

Se også: Rekordhøy kokainproduksjon i Colombia i 2017

Robert Kronstrand ved Rättsmedicinalverket peker på at metodene for blodprøver riktignok har blitt forbedret disse 7 årene, men at dette ikke forklarer den kraftige økningen.

Rättsmedicinalverket har sett en tidobling av forekomst av kokain i obduksjoner de senere årene

Kronstrand viser videre til at Rättsmedicinalverket har sett en tidobling av forekomst av kokain i obduksjoner de senere årene, fra 11 dødsfall i 2011 til 104 i fjor. Av disse ble 20 antatt å være dødsfall der kokain var årsak eller medvirkende årsak til dødsfallet. Tradisjonelt har dette vært snakk noen ytterst få tilfeller pr år.

Se også: Kokaindødsfall firedoblet siden 2011 i England og Wales

Tallene viser videre at mens kokaindødsfallene tidligere fant sted i utelivsssammenheng der den omkomne var omgitt av venner, fant samtlige 20 dødsfall i 2018 sted i hjemmet. Dette tyder ifølge Kronstrand på at “bruken av kokain har flyttet seg fra partyscenen til den mer vanlige misbrukeren”.

SVTs reportasje viser videre at politiets kokainbeslag økte fra under 1000 i 2012 til 3700 i 2018. Tollvesenet har tradisjonelt gjort under 100 beslag årlig, men de siste tre årene har de beslaglagt mellom 250 og 350 kg årlig.

Se også: USA: Fordobling av kokaindødsfall siden 2009

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com