fbpx

Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både kokain og fentanyl

Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både kokain og fentanyl

I 2012 var det 4400 overdosedødsfall som involverte kokain i USA. I 2016, det siste året man har fullstendige data for, var dette tallet steget til 10 400.

I 2012 var antallet dødsfall som involverte både kokain og syntetiske opioider (i hovedsak fentanyl), 180. I 2016 var dette steget til 4400. Overdosedødsfall som involverte både kokain og heroin økte også, men ikke så kraftig.

Denne utviklingen er bekymringsfull, også fordi det betyr at overdoseepidemien i USA ikke lenger er utelukkende en opioidepidemi.

Etter en kraftig reduksjon av kokainbruk på vel 50% i forrige tiår, har konsumet igjen økt de senere årene i USA. Det er estimert at 1,1 millioner amerikanere prøvde kokain for første gang i 2016. Dette utgjorde en økning på 13% fra anslaget på 970 000 året før. Tallet for 2018 forventes å ha steget ytterligere. Den tilsvarende økningen fra 2013 til 2015 var på hele 61%.

Bakgrunnen for denne økningen antas å være de kraftige økningen i Colombia de siste fire årene, som Narkotikapolitikk.no har omtalt her.

Så økningen i kokainoverdoser henger sammen med økningen i bruk. Men hvorfor øker overdosedødsfallene som involverer både kokain og fentanyl?

I en artikkel på Vox.com peker eksperter på tre mulige forklaringer:

 

1. Bedre statistikk

Etter som opioidepidemien har fått et stadig mer katastrofalt omfang i USA de siste årene, har myndighetene sørget for å få bedre tallmateriale. Obduksjon blir i større grad utført der hvor det kan være mistanke om overdose, og rapportering har blitt standardisert.

Gitt den voldsomme økningen i overdosedødsfall som skyldes kombinasjonen kokain og fentanyl er det ifølge ekseperter imidlertid lite sannsynlig at denne måleeffekten representerer hele forklaringen – og heller ikke en betydelig forklaring.

 

2. Kokain tilsatt fentanyl

En annen forklaring kan være at kokainet som brukerne kjøper, kan være tilsatt fentayl uten av brukerne er klar over det.

Dette kan i prinsippet skyldes at kokainet blir forurenset uten at produsentene vet om det. Men eksperter antar at den mest plausible forklaringen i så fall er at kokainet bevisst blir tilsatt fentanyl av produsentene. Bakgrunnen for dette antas i så fall å være at produsentene ønsker å tilby et mer potent stoff, eller på den annen side å sørge for at brukerne utvikler avhengighet også av opioider.

Eksperter stiller seg imidlertid svært tvilende til at en slik bevisst blanding er utbredt. Analyser av beslaglagt kokain utført av NYPD viser for eksempel i hovedsak ikke forekomst av fentanyl.

Og det er også lite logisk at en kunde som kjøper et stimulerende middel som kokain, ønsker den motsatte effekten som opioider som fentanyl har.

Argumentet om at leverandøren ønsker at kunden utvikler opioidavhengighet virker heller ikke helt overbevisende. Hvis man har en kokainkunde, hvorfor da prøve å få ham over på fentanyl? Og spesielt gitt den høye overdoserisikoen som gjør at man risikerer at kunden dør?

Keith Humphreys, ekspert på narkotikapolitikk ved Stanford University, sier det slik Vox: “Du tjener allerede penger på denne personen. Hvorfor vil du ønske å drepe ham, eller få ham forbannet?”

 

3. Speedball

Den tredje forklaringen er at kundene selv blander kokain med fentanyl. Enten ved at at stoffene blir inntatt separat, på ulikt tidspunkt, slik at rusen fra de to ikke samvirker.

Eller ved at de inntas i kombinasjon. En slik blanding av heroin og kokain går som kjent under navnet “speedball”.

“Speedball er en klassiker” uttaler epidemiolog Daniel Ciccarona til Vox. “Den forsvinner ikke”.

Men nå brukes altså fentanyl istedenfor. Det kan imidlertid hende at brukerne ikke er klar over at det er fentanyl de kominerer kokaininntaket med. Siden fentanyl er billigere og langt sterkere enn heroin, har det i stigende grad blitt solgt som heroin for å øke selgernes inntekter.

Dette er ifølge ekspertene Vox har kosultert den enkleste og mest sannsynlige årsaken til den kraftige veksten i overdosedødsfall der både kokain og fentanyl påvises.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com