fbpx

Kvinner som brukte cannabis under svangerskapet hadde 50% større sannsynlighet for å få barn med autisme

Kvinner som brukte cannabis under svangerskapet hadde 50% større sannsynlighet for å få barn med autisme

Canadiske forskere har funnet at kvinner som bruker cannabis under svangerskapet har en 50% høyere sannsynlighet for å få barn med autisme. 

En studie publisert i Nature Medicine den 10. august har tatt for seg samtlige barn født i Ontario i Canada mellom 2007 og 2012 for å se på sammenhengen mellom barn med autismediagnose og mors bruk av cannabis under svangerskapet.

mødrene som hadde brukt cannabis under svangerskapet i større grad hadde kognitive begrensninger og læreproblemer

Av de vel en halv million mødre som fikk barn i Ontario i den aktuelle perioden, gikk forskerne videre med et utvalg av de 2200 som oppga å ha brukt cannabis som eneste rusmiddel under svangerskapet.

Forskerne fant at disse mødrene hadde 50% større sannsynlighet for å få barn med autisme enn mødre som ikke hadde brukt cannabis. De fant også at barn av disse mødrene som hadde brukt cannabis under svangerskapet i større grad hadde kognitive begrensninger og læreproblemer, men her var ikke sammenhengen så statistisk robust som for autisme.

Årsaken til at cannabisbruk under svangerskapet kan få slike utslag, er ikke fullt ut forstått, men det antas at hjernens naturlige cannabisreseptorer oppstår i hjernen til fosteret fra det er noen få uker gammelt, og at aktivering av disse reseptorene ved cannabisbruk kan påvirke hjernens utvikling.

7% av gravide kvinner i USA brukte cannabis i 2016-2017

Leder for studien, Dr. Darine El-Chaâr, sier i en pressemelding at mange av kvinnene hevder at det hjelper mot problemer som “svimmelhet og kvalme under svangerskapet. Noen hevder de bruker det for å redusere stress. Andre igjen bruker det rekreasjonelt; det er bare en del av deres daglige rutine.”

El-Chaâr uttaler videre at hun er bekymret for at legaliseringen av cannabis i Canada kan forårsake en økning i cannabisbruk under graviditet. Seniorforsker Andrea Roberts ved Harvard T.H. Chan School of Public Health deler bekymringen for at kvinner kan tolke legalisering som et tegn på at cannabis er “ganske ufarlig”. Ifølge en studie av det amerikanske National Institute on Drug Abuse, brukte 7% av gravide kvinner cannabis i 2016-2017 og at dette utgjør en fordobling siden 2002.

 

Se også

Fordobling av amerikanske kvinner som bruker cannabis under svangerskapet

Cannabisbruk blant amerikanske kvinner under graviditeten ble fordoblet fra 2002 til 2017 viser en ny studie.

Cannabisbruk blant unge gravide nær doblet i California

Forskere i Kaiser Permanente Northern California i Oakland har ifølge Vice News tatt for seg data fra 279 000 gravide kvinner som har vært testet for cannabisbruk som ledd i standard oppfølging av gravide.

Cannabisbruk vanligere blant gravide i USA

New York Times tar i denne artikkelen for seg økende cannabisbruk blant gravide i USA.   En ny undersøkelse viser at nær 4% av gravide i 2014 oppga å ha brukt cannabis siste måned. I 2002 var denne andelen 2,4%. Bruken var vanligere blant yngre…

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com