fbpx

Legemidler viktigste årsak til narkotikadødsfall i 2016

Legemidler viktigste årsak til narkotikadødsfall i 2016

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var 282 narkotikautløste dødsfall i Norge i fjor. 80% av disse var overdosedødsfall.

 

Dette er på nivå med de senere årene, 289 mennesker døde av narkotika i 2015 mot 266 i 2014. Siden 2003 har det årlige gjennomsnittet vært 264.

 

Gjennomsnittsalderen for de døde har økt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2016. Folkehelseinstituttet skriver i sakens anledning at “[h]øyere alder medfører en noe høyere og mer sammensatt risiko for narkotikautløst dødsfall”.

 

Se også: Legemidler utløste overdoseepidemien i USA

 

I 2016 var heroin for første gang ikke lenger hovedårsak til narkotikautløste dødsfall. 27% av dødsfallene skyldtes heroin mens 35% var forårsaket av legemidler med halvsyntetiske opioider som morfin, kodein og liknende.

 

Videre var 13% av dødsfallene forårsaket av metadon og 11% av syntetiske opioider som eksempelvis buprenofin og fentanyl.

 

Det er ukjent hvorvidt legemidlene som forårsaket dødsfallene, er legalt utskrevet av lege eller er anskaffet illegalt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com