fbpx

Legg ikke sten til byrden for pårørende til rusavhengige

Legg ikke sten til byrden for pårørende til rusavhengige

Narkotikabruk rammer også andre enn brukeren selv. For hver rusavhengig regner man at fra 1 til 6 personer er å anse som pårørende. Av disse pårørende får 60-90% somatiske eller psykiske plager.

Disse menneskene opplever ofte å bli stående alene i kampen for deres kjære overfor et lite koordinert hjelpeapparat.

Selv om rusavhengighet kan ramme hvem som helst, bebreider mange pårørende seg selv og spør seg hva de kunne gjort anderledes. Og enda verre, de opplever de samme reaksjonene i samfunnet rundt seg: venner trekker seg unna, de blir sett ned på, til og med søsken av den rusavhengige blir isolert sosialt.

Pårørende Marianne Engestad forteller i dette åpenhjertige intervjuet om hverdagen som mor for et rusavhengig barn og hvordan menneskene i den pårørendes omgangskrets kan hjelpe, eller i alle fall unngå å legge sten til byrden.

 

Video: Innenfra

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com