fbpx

Lokalaviser: Narkotika stadig vanligere blant barn og unge

Lokalaviser: Narkotika stadig vanligere blant barn og unge

Norge har tradisjonelt ligget på bunnen av europeiske statistikker over cannabisbruk blant barn og unge. I juni kom imidlertid urovekkende resultater fra Ung i Oslo-undersøkelsen. Bruk blant tenåringsgutter i Oslo hadde gått opp fra 10% til 17% siden 2015.

 

 

Glåmdalen

Men det er ikke bare Oslo som ser denne utviklingen. Avisen Glåmdalen melder i en reportasje den 14.juli at “Hasj er vanlig og akseptert blant unge”. 18-årige “Jan” som selv røyket hasj hver eneste dag på videregående skole uttaler til avisen at “det er skremmende hvor utbredt det er“.

 

To dager senere uttaler politioverbetjent Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon til avisen at de er “bekymret for utbredelsen etter det vi har erfart den siste tiden, og det er mye blant ungdom”. Kollega Ole Nordvik bekrefter at “ungdommer er mer lemfeldig med hva de dytter i seg” og tilføyer at “Legaliseringsdebatten raser og man får inntrykk av at cannabis ikke er farlig”.

 

 

Rjukan Arbeiderblad

Det er ingen typiske trekk for hvem som blir tatt i narkotika nå. Ungdommene kommer fra alle samfunnslag

Fra Tinn kommune rapporterer Rjukan Arbeiderblad på lederplass den 19. juli at “Tinn har et seriøst rusproblem”. Ungdom og unge voksne gir rett og slett blanke i politiets advarsler […]”. En av dem som har advart om utviklingen er Vivian Mathisen som arbeider med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen. I en reportasje samme dag uttrykker hun at hun er skuffet over at foreldrene ikke har tatt hennes tidligere advarlser seriøst nok: “Jeg tror det er veldig enkelt å tenke at det ikke angår ens eget barn, eller deres vennekrets. Det er ingen typiske trekk for hvem som blir tatt i narkotika nå. Ungdommene kommer fra alle samfunnslag […]”

 

Hun kommenterer videre at “[d]et er svært enkelt å tenke at det er greit når f.eks. vennene dine gjør det. At flere unge partier også går ut med at de vil legalisere det, kan jo også være med å påvirke.”

 

 

Trønder-Avisa

Den 25. juli oppsummerer Trønder-Avisa på lederplass flere artikler avisen nylig hadde publisert om narkotikabruken blant unge i Levanger kommune; “flere unge ruser seg, [det] er mer dop i omløp og stadig nye tabletter er på markedet“. De siterer en 17 år gammel elev ved en videregående skole som påpeker at “[d]et er så rart at jeg som er ung ser det så godt, og ofte så åpenlyst, mens det virker som de voksne ikke ser noen ting – de som faktisk kan gjøre noe med det. Det er på tide de våkner.”

 

 

Eidsvoll Ullensaker Blad

Eidsvoll Ullensaker blad skriver den 24. juli at “unge ruser seg oftere på sterkere stoffer” og viser til at “politiet mener at narkotika blir mer og mer normalisert”. Politiførstebetjent ved avdeling for forebyggende arbeid hos Ullensaker lensamannsdistrikt, Anne Kathring Hofseth, sier til avisen at “det som er nytt er bruken av LSD […] Nå har det vært en kraftig økning av det, og det bekymrer oss. […] Vi har alltid hatt ecstasy, men vi ser plutselig mer av det nå. Det er en trend som har kommet nå i våres og i sommer.”

 

Hun påpeker også behovet for at foreldre holder seg orientert om rus og sosiale medier: “Ungdom tar til seg mye kunnskap veldig fort, og foreldre blir fort hengende etter. […] Man må tørre å snakke med barna om rus og hjelpe dem inn i voksenalderen.”

 

 

Bø Blad

Ungdom i dag tenkjer at det er heilt greitt og vanleg å bruke hasj

Fra Telemark melder Bø Blad den 28. juni at politiet i Midt- og Vest-Telemark er bekymra for utviklinga knytt til hasjbruk i studentmiljøa i regionen. Lensmann Sigrid Dahl uttaler at “[me] opplever aukande toleranse blant ungdom når det gjeld narkotika generelt og hasj spesielt, og ser på dette med uro”. Hun påpeker videre at det er en trend der “velfungerande ungdom tenkjer at det er heilt greitt å ta seg en blås hasj” og at det blir røyket hasj helt ned i ungdomsskolen i regionen.

 

Også lensmann Dahl understreker at “føresette må tore å snakke med ungdommen om dette og i tillegg skaffe seg kunnskap om narkotika og hasj. Foreldregenerasjonen må ta inn over seg at ungdom i dag tenkjer at det er heilt greitt og vanleg å bruke hasj“.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com