fbpx

Londons ordfører: Middelklassens kokainbrukere driver gjengvolden

Londons ordfører: Middelklassens kokainbrukere driver gjengvolden

London opplever en dramatisk økning i drap og spesielt knivdrap. Så langt i år er det begått 87 drap og det ligger dermed an til å bli året mest flest drap noensinne. Kirurg Adam Brooks ved Nottingham University presiserer overfor The Telegraph at knivepidemien ikke bare gjelder London, men «overalt».

Økningen i antall drap antas å være relatert til gjenger som kriger om territorium for narkotikasalg.
Politidirektør Cressida Dick uttalte på en konferanse om knivepidemien at etterspørselen etter kokain fra velstående konsumenter bidrar til denne økningen i gjengvold:

«Vi har denne utfordringen at det er en masse middelklassemennesker som gjerne prater om global oppvarming, fair trade, miljøvern og økologiskjordbruk, men som ikke ser noe galt i å ta litt kokain.
Vel, det er det. Det er lidelse tvers gjennom forsyningskjeden.»

Se også: Storbritannias justisminister: kokainbrukerne har medansvar for gjengvold

Londons ordfører, Sadiq Khan, har kommet med tilsvarende kommentarer til The Guardian:

«Kokainbruk på «middelklassefester» bidrar til å finansiere narkotikarelatert gjengvold i Londons gater», advarer han. Han påpeker videre at kokainbruk ikke er noen «offerløs handling» og viser til at han har sett statistikker fra politiet som viser sammenhengen mellom økt kokainbruk og en økning i gjengkriminalitet og voldsepisoder der kniv blir benyttet.

Khan påpeker videre at «[vi] må sørge for at vi handler både når det gjelder de unge menneskene som er involvert i kriminelle gjenger såvel som de som kjøper [kokain] på middelklassefester.»

Og: «Noen av disse unge menneskene mister livet siden de er lavere i næringskjeden når det gjelder narkotika».

Se også: Dobling av kokaindødsfall i Storbritannia

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com