fbpx

Mange har historier å fortelle

Mange har historier å fortelle

 

Mange har historier de kan fortelle om hvordan rusproblemer arter seg og oppleves. De fleste historiene får vi aldri høre, blant annet fordi slike problemer fortsatt er forbundet med mye skyld, skam, stigmatisering osv. Men noen har fortalt sin historie, og de har dermed gjort det lettere for andre også å stå fram med rusproblemer i offentligheten.

 

Disse historiene er viktige, av flere grunner. De hjelper oss til å forstå bedre hvordan veien inn i problemene kan være, hvordan problemene oppleves og hvordan den lange veien ut kan arte seg. De viser også at hver historie er unik, samtidig som historiene har mye til felles. Denne kunnskapen trenger vi både for å forebygge problemer og for å gi behandling som nytter.

 

Alle rusmidler har det til felles at de kan gi kroppslige skader, de gir en rus som kan føre til ulike typer skader og sosiale problemer, og de kan føre til avhengighet. Mange tar ingen synlig skade av bruken, i hvert fall ikke på kort sikt og om man unngår overstadig beruselse. På den annen side vet vi at i en befolkning der et eller annet rusmiddel er vanlig brukt, vil en viss andel av brukerne bli storforbrukere eller rusavhengige – med alt det som dét kan føre med seg.

 

Andelen som får problemer, vil normalt øke med gjennomsnittsforbruket i befolkningen. Dette er godt dokumentert for alkohol, og det gjelder sannsynligvis for andre rusmidler også. Jo mer vanlig drikking er i en gruppe, jo flere utsettes for risiko, og jo flere vil bli storforbrukere. Hvor stor denne andelen er for narkotiske stoffer, kan man vanskelig si noe om med sikkerhet.

 

I “Hva vet vi om cannabis” skriver Jørgen Bramness ved Senter for Avhengighetsforskning (SERAF) at 7-8 % av menn og 4-5 % av alle kvinner som har prøvd cannabis, blir avhengige. Blant dem som har røykt cannabis fem ganger eller mer, er det rundt 17 % som blir avhengige. Begge disse tallene stammer fra forholdsvis gamle studier (begge fra 1994).

 

En nyere studie (2002) viser at risikoen for å bli avhengig, er ca. én av ti for de som prøver marijuana. Hvis de prøver cannabis som tenåringer, er risikoen én av seks (dvs. rundt 17%).

 

Disse tallene brukes også av National Insitute of Drug Abuse (NIDA) i USA.

 

Historiene som fortelles fra brukere og tidligere brukere har uansett sin egenverdi, uavhengig av hvordan tallene er på befolkningsnivå. De viser med all tydelighet at hasj ikke er et uskyldig, uskadelig stoff, slik enkelt vil ha det til.

 

Her er noen eksempler på historier som er blitt fortalt i det offentlige rom nylig:

 

Heidi Hansen: Fra barneraner til barnløs

Martin: Røykte bort fire år

Kjell: Landets kjipeste sommerjobb

Jimmy Pedersen: Å slutte med dop var som en intens kjærlighetssorg

Asbjørn Larsen: Cannabis ble starten på mitt rushelvete

Simone Vartdal: Utløste et skred av positive tilbakemeldinger.

Simone Vartdal: Intervjuet av TV2

Liv Ester Lien: En mors erfaringer

Jan Schøyen: 20 år som sprøytenarkoman

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com