fbpx

Meksikanske karteller har flyttet cannabisfarmene til California

Meksikanske karteller har flyttet cannabisfarmene til California

Los Angeles Times skrev i en lederartikkel denne uken at det legale markedet for cannabis i California er “a mess” og i ferd med å kollapse. Lousville Courier Journal forklarte uken før i en bredt anlagt og dypt foruroligende reportasje hvorfor. 

Los Angeles Times skriver i lederartikkelen at intensjonen med det legale markedet for cannabis i California var å erstatte det illegale markedet med et “strengt kontrollert system av trygge produkter, avgiftsbelagt salg og regulert handel”. Legaliseringen skulle skape et “kontrollert marked som ville gi voksne tilgang til sikre, regulerte cannabisprodukter mens det beskyttet barn”, og den ville “redusere miljøskadene fra illegale cannabisfarmer” og “redusere makten til kriminelle narkogjenger”.

75% av cannabisen som selges i delstaten kommer fra det illegale markedet

Men ifølge avisa er det svarte markedet like stort som det alltid har vært, rundt 75% av cannabisen som selges i delstaten kommer fra det illegale markedet. “Overgangen til et regulert system, ville uansett være en utfordring; uautoriserte og kvasimedisinske cannabisprodusenter har operert i delstaten i årevis. Men selv industriens egne representanter har vært overrasket over det svarte markedets vitalitet”, heter det i lederen.

Forklaringen avisa gir, er dels at mange counties i California ikke har godkjent legale utsalgssteder, slik loven åpnet for, og ikke minst høye avgifter som kan heve prisen i en legal butikk med opp til 50% i forhold til det illegale markedet. (Til sammenligning har en 20-pakning av f.eks. Paramount Gold et avgiftspåslag på 378% i Norge.)

meksikanske karteller har lagt ned sine flere tiår gamle cannabisfarmer i Mexico og flyttet sin operasjon til det nordlige California

Lousville Courier Journal (LCJ)  har i en reportasje sett nærmere på hvordan det illegale markedet i California fungerer nå etter legaliseringen:

“[Kriminelle syndikater] underbyr prisene på legale produkter som tilbys av farmere som følger reglene og betaler avgifter. Og de utnytter arbeidere, raner og skyter konkurrrenter, forgifter naturen og stjeler vann i en delstat som sliter med vannmangel og ødeleggende skogbranner.”

Direktør Mike Sena i  Northern California’s High Intensity Drug Trafficking Area task forces uttaler til LCJ at “meksikanske karteller har lagt ned sine flere tiår gamle cannabisfarmer i Mexico og flyttet sin operasjon til det nordlige California hvor de kan blande seg sømløst med legale cannabisfarmer”.

 

Se også

Stor operasjon mot 500 kartelldrevne cannabisplantasjer i Los Angeles County

I ørkenen Antelope Valley i Los Angeles County ble det i juni utført en massiv politioperasjon for å stenge de 500 ulovlige cannabisplantasjene på stedet. Antallet hadde økt fra 150 plantasjer i 2020. Ifølge sheriff Alex Villanueva i L.A. County tilhørte de fleste av disse…

 

Ifølge reportasjen har kartellene nå fokusert sine aktiviteter i Mexico rundt heroin, metamfetamin og opioider – spesielt fentanyl. Flommen av disse stoffene mot USA har bidratt til at 100 000 amerikanere mistet livet i overdose i 2020 – det høyeste tallet registrert  noensinne.

Sheriff Matt Kendall uttaler imidlertid i reportasjen at han antar at det totalt er rundt 10 000 cannabisfarmer bare i Mendocino County

Mens cannabis altså nå produseres i California. Mendocino County har ifølge LCJ gitt 1100 lisenser til cannabisdyrking. Sheriff Matt Kendall uttaler imidlertid i reportasjen at han antar at det totalt er rundt 10 000 cannabisfarmer bare i Mendocino County. Med sin lille politistyrke på 21 deputies prøver han å fokusere på de 100 største farmene i området som er på størrelse med Rogaland fylke..

“Jeg bekjemper en drage med en nål”, sukker han.

Sheriffen forteller om drapsforsøk, mord og forsvinninger knyttet til kartellenes cannabisaktiviter. “Vi er bare kort tid unna å ha avkappede hoder på torget, slik de har i Mexico”.

“Vi er bare kort tid unna å ha avkappede hoder på torget, slik de har i Mexico”

“Det er Det ville vesten”, sier Mike Sena. “Vi har jevnlig folk i skyteepisoder og trefninger knyttet til cannabis. Og antallet forsvunne mennesker er sinnsykt”.

Sena sier videre at “kunder over hele USA som kjøper cannabis på nettet, forstår ikke menneskehandelen de er med å støtte”, og sikter til de slavelignende forholdene arbeiderne ved de illegale farmene lever under. Men også unge mennesker som blir hentet inn som sex-arbeidere. Sena nevner som eksempel en redd 16-årig jente fra Mexico som ble funnet på en av de illegale farmene for noen måneder siden. “Hun snakket ikke engelsk, og visste ikke hvor hun var.”

 

Se også

Meksikanske karteller satser på illegale cannabisfarmer i California

Calaveras county har ifølge en reportasje i Newsweek 740 cannabisfarmer som så langt har produsert “medisinsk cannabis”. Myndighetene i kommunen anslår imidlertid at det i tillegg finnes mellom 700 og 1500 illegale cannabisfarmer.

 

Men de illegale farmene har også dramatiske miljøkonsekvenser. Avisa har snakket med kilder som beretter om giftige kjemikalier som smugles inn fra Mexico som brukes mot insekter og skadedyr, og som forgifter jordsmonn og vassdrag. “De ødelegger vannet og dyrelivet i temmelig stor skala” uttaler en kilde til avisa.

“De ødelegger vannet og dyrelivet i temmelig stor skala”

Når det gjelder en mulig løsning på situasjonen, er Mike Sena pessimistisk. Han forteller at undercover arbeid i disse avsidesliggende samfunnene er vanskelig siden de som står bak de illegale farmene legger merke til biler og ansikter som ikke hører til i regionen.

Og han peker på at fokuset nasjonalt nå er på “America’s No. 1 killer”, fentanyl.

“Inntil dette blir løftet opp på et nivå der folk faktisk ser koblingen mellom volden i amerikanske gater og og den illegale flommen av cannabis, kommer vi ikke til å få finansieringen, personellet og de nødvendige ressursene.”

 

Se også

Over to tredeler av cannabisbutikkene i Los Angeles er illegale

California åpnet fra årsskiftet opp for salg av rekreasjonell cannabis. I Los Angeles er det tildelt lisenser for cannabissalg til 100 butikker. Byens politi anslår imidlertid at det er mellom 200 og 300 butikker som driver illegalt cannabissalg.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com