fbpx

Metastudie: Ungdommer som brukte cannabis ukentlig fikk redusert IQ

Metastudie: Ungdommer som brukte cannabis ukentlig fikk redusert IQ

En metastudie utført av forskere ved RCSI University of Medicine and Health Sciences som er publisert i Psychological Medicine viser en sammenheng mellom cannabisbruk og fallende IQ.

Studien analyserte 7 longitudinelle undersøkelser av cannabisbruk og IQ. I det totale utvalget var 808 unge som hadde brukt cannabis ukentlig i minst 6 måneder, samt 5308 unge som ikke brukte cannabis. Ungdommene ble fulgt opp i studiene frem til de fylte 18 år.

de cannabisbrukende ungdommenes IQ redusert med 2 IQ-poeng sammenlignet med ikke-brukere

Forskerne fant at i DE 7 studiene ble de cannabisbrukende ungdommenes IQ redusert med 2 IQ-poeng sammenlignet med ikke-brukere. Nærmere undersøkelser indikerte at dette IQ-tapet var særlig relatert til verbal IQ.

Hovedforfatter bak den publiserte rapporten som er professor innen psykiatrisk epidemiologi og ung mental helse ved RCSI, Mary Cannon, uttaler i en pressemelding at “tap av IQ-poeng tidlig i livet kan ha betydelig effekt på resultater i skole og studier og senere utsikter til sysselsetting“.

Videre peker hun på at “cannabisbruk i ungdommen er meget bekymringsfullt siden hjernen som er under utvikling kan være spesielt utsatt for skader i denne peridoen.”

 

Se også

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie.

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol – og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser. 

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com