fbpx

Metastudie: 47% av hyppige cannabisbrukere opplever abstinenssymptomer

Metastudie: 47% av hyppige cannabisbrukere opplever abstinenssymptomer

Nesten halvparten av hyppige cannabisbrukere opplever abstinenssymptomer når de slutter, viser en ny metastudie.

47% av brukerne som oppga å bruke cannabis jevnlig eller som var avhengige av cannabis, opplevde abstinenssymptomer  

Studien som ble publisert på Jama Network tidligere denne måneden, tok for seg 50 studier med i alt 23 518 deltakere som cannabis og abstinenssymptomer (cannabis withdrawal syndrome).

Definisjonen på slike abstinenssymptomer som ble lagt til grunn er den som benyttes i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition:

Minst tre av følgende 7 symptomer på manifestere seg i løpet av de første 7 dagene etter å ha redusert cannabisbruken:

  1. Irritabilitet, sinne eller aggresjon
  2. Nervøsitet eller angst
  3. Søvnforstyrrelser
  4. Appetittforstyrrelser
  5. Uro
  6. Depresjon
  7. Somatiske symptomer som hodepine, svette, svimmelhet, kvalme eller magesmerter

 

Forskerne fant at 47% av brukerne som oppga å bruke cannabis jevnlig eller som var avhengige av cannabis, opplevde abstinenssymptomer.

“symptomene folk opplever kan komme av at de har sluttet å bruke cannabis”

Metastudien påpeker at mange ikke er kjent med at cannabis kan forårsake abstinenssymptomer, og at dette kan føre til forvirring rundt effekten av bruk av cannabis som “behandling” eller “selv-medisinering” av for eksempel angst og depresjon. Slike tilstander som oppleves å oppstå når en slutter å bruke cannabis, kan altså rett og slett være abstinenssymptomer.

Dr. Scott Krakower, sjef for psykiatriavdelingen ved et sykehus i New York, sier til US News at “folk kan føle at cannabis hjelper dem å kontrollere angst, men saken kan være at du utvikler forverret angst på grunn av abstinenssymptomer, heller enn at cannabis hjelper på angstnivået. Det er vanskelig å forklare folk at symptomene de opplever kan komme av at de har sluttet å bruke cannabis. Men det blir bedre og symtomene forsvinner med tiden. Hvis de vet at det er lys i enden av tunnelen kan det motivere dem til å holde ut”.

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com