fbpx

Mia Kværna i Dagbladet: Inga Marte Thorkildsen og dere andre politikere, våkn opp!

Mia Kværna i Dagbladet: Inga Marte Thorkildsen og dere andre politikere, våkn opp!

Mia Kværna fra Ungdomspatruljen Asker og Bærum svarer i dagens kronikk i Dagbladet på kronikken Barndommens råskap av Inga Marte Thorkildsen (SV) og Bård Standal (FTR).

 

Kværna sier seg enig i at det må finnes andre løsninger på kriminalisering av bruk og besittelse for tungt rusavhengige, men påpeker at man ved en alminnnelig avkriminalisering vil miste viktige verktøy for å hjelpe ungdom på rett spor ved begynnende narkotikabruk.

 

Fra teksten:

 

“Dersom man som ungdom blir tatt av politiet for narkotikabruk må man riktignok møte til et avhør, MEN etter avhøret gjennomføres en bekymringssamtale. Denne samtalen handler om hvordan ungdommen har det. Om skole, familierelasjoner og venner. Vi snakker om hvordan vi kan hjelpe ungdommen; hva skal til for at han/hun skal ha det bra? Hva skal til for å slutte med rusen?”

 

“Jeg opplever ofte at ungdom som aldri før har snakket, forteller om vonde opplevelser. Om vold, overgrep, skilsmisser, krangling og utenforskap. Disse tingene går hånd i hånd med rusen.”

 

“Mange av ungdommene har ikke hatt ønske om rusfrihet. De gjør det fordi det er gøy og spennende. Men når jeg møter dem etter et år på kontrakt så ser de verden på en annen måte.”

 

“[U]ngdomsoppfølging en annen reaksjon. Her samarbeider vi både med skole, foreldre, psykisk helseteam, barnevern og andre som er involvert i ungdommens liv. Det er vel her dere burde sette inn tiltak; slik at noen står klare for å hjelpe når jeg ringer, og ungdommen slipper å vente i lang tid!”

 

“Det sier seg selv at jo flere unge som bruker narkotika, jo større er sjansen for at flere får et problematisk forhold til det.”

 

“Så Inga Marte Thorkildsen og dere andre, bruk engasjementet og innflytelsen til å forbedre det systemet vi allerede har, istedenfor å gjøre endringer som ikke kan tilbakeføres.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com