fbpx

Mina Gerhardsen: Forebygging framfor reparasjon

Mina Gerhardsen: Forebygging framfor reparasjon

Generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen, kommer i dagens kronikk i Nationen med en oppfordring til Senterpartiet om å skille mellom “tunge og unge” brukere, og å satse på “Forebygging framfor reparasjon”.

 

Fra teksten:

“For mennesker som allerede har tunge rusproblemer er det hjelp til verdighet og bedre helse som må være svaret. Det er bred enighet om at denne gruppen skal møtes med hjelp, ikke straff. Ingenting blir bedre av å gi en bot til et menneske med store rusproblemer og stor gjeld.”

Målet for politikken må være at vi er føre var, slik at færrest mulig skal trenge rusomsorg. Det er ikke alt som kan repareres.”

 

“Vi lykkes derfor med noe veldig viktig i ruspolitikken når kun 1,7 prosent av befolkningen og 2 prosent av unge i 15-16-årsalderen har brukt cannabis siste måned.”

 

“Påstander om at Norge er overdoseversting er feil, men i likhet med andre land har vi høye dødelighetstall blant våre tunge rusmisbrukere. Særlig svikter det i ettervern og oppfølging, når folk skal ut i vanlig hverdag i kommunen etter soning og rusbehandling.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com