fbpx

Misbruk av legemidler: 200% økning i overdosedødsfall på verdensbasis

Misbruk av legemidler: 200% økning i overdosedødsfall på verdensbasis

Opioid-epidemien i USA og Canada som nå tar titusener av liv årlig, får stor oppmerksomhet. Men fenomenet er ikke begrenset til Nord-Amerika.

 

En ny studie publisert i World Psychiatry har sett på misbruk av opioidbaserte legemidler på verdensbasis. (Med misbruk menes bruk til annet formål enn det medisinene er foreskrevet for).

Forskerne anslår at overdosedødsfall grunnet opioidbaserte legemidler har økt med 200% på verdensbasis i perioden 2000 til 2014. 

 

I Europa spesielt skyldes en tredjedel av overdosedødsfall i aldergruppen 15-39 år opioidbaserte legemidler. Tilsvarende 3,5% av totale dødsfall i aldersgruppen.

 

Se også: Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario

 

Forskerne har tatt utgangspunkt i spørreundersøkelser fra skoler og universiteter i Europa, Midt-Østen, Asia og Latin-Amerika for å estimere utbredelsen av misbruk av legemidler i den yngre generasjonen.

 

6% av europeiske 16-åringer oppgir å ha brukt legemidler i ikke-medisinsk sammenheng. En undersøkelse blant ungdommer i ungdomsskole og videregående fra Sør-Kina viser samme utbredelse, 6%. Tall fra Beirut vise at 22% av studenter ved private universiteter og 16% av elever på videregående misbruker legemidler.

 

Tall fra USA viser at 6% av ungdommer i aldersgruppen 12-17 har misbrukt legemidler siste året, mot knapt 12% i aldergruppen 18-25.

 

Se også: Opioid-epidemien i USA: Titusener av barn plasseres i fosterhjem

 

Leder for studien, Dr. Silvia Martins ved Columbia University, påpeker at “den større sosiale aksepten for å bruke disse medikamentene (i forhold til illegale stoffer) and den feilaktige oppfatningen av at de er ‘trygge’ er faktorer som bidrar til misbruk”. Hun peker på tre tiltak for å stanse denne utviklingen:

 

  1. Bedret informasjon til befolkningen, spesielt foreldre og ungdom
  2. Sette medisinsk pesonell bedre i stand til å identifisere pasienter med risiko for misbruk
  3. Vurdere alternativ behandling (til opioidbasrete legemidler) og bedre monitorering av behandlingsforløpet

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com