fbpx

Mørland og Waal: Rusdebatt på ville veier?

Mørland og Waal: Rusdebatt på ville veier?

Jørg Mørland og Helge Waal melder seg med innlegget Rusdebatt på ville veier? i dagens Aftenposten på narkotikadebatten som ble utløst av Andres Danielsen Lies kronikk. Begge er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og er aktuelle med boken Rus og avhengighet som kom ut i fjor.

Dess mer og dess flere typer rusmidler det brukes i et miljø og i et samfunn, dess høyere nivå kan vi forvente av problemer og lav livskvalitet, er en av innleggets konsklusjoner.

Ellers fra innlegget:

 

“Noen – som Sterri og Standal – ser ut til å kjempe en slags heroisk kamp mot en «dødelig forbudslinje» og ser glatt bort fra at de største skadene og de fleste dødsfallene kan føres tilbake til legale midler som alkohol, nikotin og avhengighetsskapende legemidler.”

 

 

“En lang rekke smertemidler og beroligende midler har ruseffekt, men er likevel nyttige om de brukes riktig, men vi kan ikke stille lavere krav til utprøving og dokumentasjon fordi et stoff har rusvirkninger som noen liker. Og finner vi en effekt, må denne sees i sammenheng med kostnader og struktur i helsevesenet.”

 

 

“Sterri og Standal erklærer seg som tilhengere av teknologiske fremskritt – også «når disse kommer i tablettform». Få av oss er motstandere av fremskritt, men det er grunn til tvil om fremskrittene består i utvikling av ulike prestasjonsfremmende rusmidler.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com