fbpx

Narkotika og mindreårige: Nordmøre 5. desember

Som Narkotikapolitikk.no har rapportert om jevnlig de siste par årene, pågår det en normalisering av narkotika blant barn og ungdom over hele landet. Her er noen avisklipp fra uke 48 og 49 som viser utviklingen.Nordmøre

Aura Avis/Tidens Krav skriver den 5. desember om et foreldrepar i en anonymisert kommune på Nordmøre som haddde hørt rykter om at sønnen på 14 skulle være involvert i bruk og salg av narkotika. De hadde ikke trodd på det, men hadde en dag bestemt seg for å ta det opp med ham om kvelden.

 

Før de kom så langt, fikk foreldrene en telefon fra en forelder til en av guttens venner. Han kunne fortelle at vennegjengen hadde tatt noen tabletter og at en av dem hadde blitt syk.

 

Da faren endelig fikk tak i sønnen sin dagen spurte han ham “om han skjønte hva som foregikk. Hva som hadde skjedd, og om han skjønte hvor alvorlig det var. Det skjønte han. Han gråt og var redd.”

Ungene som tar stoff de får tildelt på denne måten driver russisk rulett. De skjønner ikke hva det er de gjør, eller hva de har i seg.

 

Moren kan fortelle at de ikke hadde observert noen adferdsendring hos sønnen i tiden han hadde bruk narkotika: “Jeg hadde kanskje en vag magefølelse før vi fikk høre ryktene, at det var noe lite som ikke stemte. Men det kunne ha vært hva som helst, han var ellers helt som normal. Vi blir gjerne lært opp til å se etter endringer i atferd og spesifikke tegn hos barna våre. Vi hadde god kontroll. Han forholdt seg til rammene vi hadde satt. Selv om man ikke ser atferdsendringer så må man være så oppmerksom og på.

 

Det gikk bra med vennen som ble syk, men faren understreker at det kunnne gått mye verre: “Ungene som tar stoff de får tildelt på denne måten driver russisk rulett. De skjønner ikke hva det er de gjør, eller hva de har i seg. De tenker ikke konsekvenser, de har ikke refleksjonsevnen til å vite bedre.

 

Foreldrene gir også uttrykk for at de skulle ønsket at noen hadde fortalt dem tidligere om ryktene som florerte: “Om du velger å ikke si ifra når man får høre et rykte eller har en form for mistanke om rusbruk blant unge så kan det til slutt slå tilbake på dine egne barn også. Kom på døra, legg igjen en lapp, send en SMS eller ring. Dette kunne ha gått så galt.”

 

Politiet i Kristiansund uttaler i en reportasje i Tidens Krav at “de som prøver narkotika for første gang har blitt yngre de siste årene” og at “steget for å eksperimentere med andre typer narkotiske stoffer [enn hasj] har blitt kortere”.

man derfor blir mer ukritisk når [narkotika]  kommer fra venner i egen alder

 

“Det har med tilgjengeligheten å gjøre, og det kan ha sammenheng med at det er andre ungdommer som selger narkotika og man derfor blir mer ukritisk når det kommer fra venner i egen alder. Det oppleves mer ufarlig. Det er ofte forbundet med et sosialt press. Det krever mot å være den som står opp og sier nei”, sier Eirik-André Sæther ved politiet i Kristiansund.

 

Han kommenterer videre at “tabletter, blant annet MDMA, lages i forskjellige farger og med logoer som minner om godteri […] Tablettene lages på den måten for å se mindre farlige ut. Men selv om tablettene ser like ut, kan noen av dem være vesentlig sterkere enn de andre. Du vet ikke hva som er i dem, rett og slett. “Tromsø

Avisa Nordland (Nordlys) skriver den 5. desember at det er opprettet straffesak mot faren til en ungdom som døde av MDMA-forgiftning i høst. Han skal ha oppsøkt leiligheten der sønnen døde  og i diskusjonen som fulgte ha slått til mannen som langet MDMA til sønnen.

Langerne går etter de unge fordi de ikke kan ta kunder fra eldre, etablerte langere

 

En kvinne som har en 16 år gammel sønn som de to siste årene har vanket i et rusmiljø i Tromsø, sier til avisa at hun “vet hvor sint man blir av å være i kontakt med sine egne barns langere”:

“Vi er så ufattelig mange foreldre som er rammet av dette, og jeg har blitt kontaktet av mange som er i krise, i sorg og i sinne.”

 

Hun sier hun selv har oppsøkt sønnens langere, men at hun har klart det uten å komme på kant med loven: “Jeg kjenner i hjertet mitt hvordan denne pappaen har det, men det er ikke verdt å sitte igjen i konflikt med loven.

 

Kvinnen forteller at hun i løpet av de to siste årene har vært i kontakt med 50-60 foreldre “som alle fortviler over situasjonen deres barn er i”:

“Mange mødre blir veldig fortvila, mens fedre og menn ofte blir veldig sinte. Mange av foreldrene er helt nedkjørte, og dem de er mest sinte på er langerne.”

 

“Langerne går etter de unge fordi de ikke kan ta kunder fra eldre, etablerte langere. De må finne egne markeder, og det er de unge. De er beinkyniske.”

Mange mødre blir veldig fortvila, mens fedre og menn ofte blir veldig sinte.

 

Hun forteller at mange foreldre er desperate, men håper at det ikke utarter til borgervern men at politiet kan håndtere situajsonen: “Jeg har hatt kontakt med politiet fra første stund, og har informert dem om alt jeg har funnet. Men jeg ser jo at de ikke har alle verktøyene de trenger.”Vesterålen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Nordlandssykehuset Vesterålen uttrykker til Bladet Vesterålen den 5. desember stor bekymring knyttet til rusmidler som sirkulerer i enkelte ungdomsmiljøer.

Ifølge Gøran Karoliussen på BUP Vesterålen ser de større innslag av rusmisbruk hos de barn og unge som henvises til dem:

“Rus er en del av et komplekst bilde, med unge som er i et miljø der det testes ut rusmidler. Når det kommer i tillegg til andre ting de ikke mestrer, kan det være vanskelig å skjerme seg for disse miljøene. Og så får det alvorlige konsekvenser for videre mestring på flere områder: skole, venner og andre relasjoner. I neste omgang kan det gi konsekvenser for psykisk helse”Jessheim

Romerikes Blad meldte den 3.12 at politiet i forrige uke pågrep fem ungdommer i alderen 15-21 år, som de mener har brukt et smug i byen til både bruk og salg av hasj – og sannsynligvis også sterkere stoffer som kokain.

 

Den 3.12 opplyser avsnittsleder for forebyggende avdeling ved Ullensaker lensmannskontor, Anne-Kathrine Hofseth Gundersen, at de nå har avdekket enda mer bruk og salg av unge i sentrum.

 

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher kommenterer til avisa at han ikke er overrasket, men at det er er skummelt, “ettersom vi vet at narkotikabruk kan ha en veldig negativ konsekvens for den kognitive utviklingen hos de unge”.Øksnes

 

Bladet Vesterålen melder den 3.12 at det visstnok omsettes narkotika på en av skolene i kommunen etter skoletid.

 

En far som ønsker å være anonym, uttaler til avisa at “det har vært snakket en del om dette med salg av stoff i foreldregruppa jeg tilhører. Vi foreldre er bekymret over de ryktene som går, og vi er blitt oppfordret til ikke å la våre barn være på uteområdet på skolen å leke etter skoletid”

 

Lensmann i Øksnes, Jonny Holen, bekrefter at “politiet har fått tips fra personer i lokalmiljøet som har uttrykt sin bekymring. Den går ut på at voksne skal ha vært inne på skoleområdet etter skoletid, for å overlevere narkotiske stoffer.”

 

Holen bekrefter og at det er et stoffmiljø i kommunen og at “dersom det skulle vise seg at det er mindreårige som er forsøkt rekruttert til miljøet, er det ekstra ille.”

 

 

 

 Vadsø

 

Finnmarken melder den 3.12 at politiet i Sør-Varanger har arrestert tre ungdommer for bruk og salg av narkotika. De ble pågrepet med et halvt kilo hasj og noen titalls tusen i kontanter. De tre var ukjente for politiet og tilhører ikke byens rusmiljø.

Hvordan i all verden skal vi få dem til å skjønne at det er farlig?

 

Polititjenesteleder Odd Børre Evensen uttaler til Finnmarken at de “tror også tenåringer har frekventert hit [leiligheten de tre brukte] for å kjøpe stoff”.

 

Redaktør i Finnmarken gjentar i en kommentarartikkel om saken en uttalelse politiet i Molde kom med etter avsløringene av narkotikabruk blant barn og unge der tidligere i høst: “Hvordan i all verden skal vi få dem til å skjønne at det er farlig?”

 Ullensvang

Hardanger Folkeblad skriver den 1. desember at politiet i Ullensvang kommune kan fortelle om “urovekkande bruk av narkotika blant ungdom lokalt, noko dei får tips og uromeldingar om”. Politioverbetjent Vidar Litle-Kalsøy påpeker at de til tider møter ungdom “som argumenterer med at cannabis ikkje er farleg, og viser til at det vert brukt som medisin”.

ungdommen tar til orde for at cannabis ikkje er så farleg

 

Stig Hope som er SLT-koordinator i Ullensvang forteller til avisa at han ser en “haldningsendring blant dei unge, særleg når det kjem til cannabis. Det har vore mykje fokus på cannabis i media, og avkriminalisering av det. Det har ungdommen fanga opp, og tar til ordet for at det ikkje er så farleg som folk skal ha det til. Nyare forsking viser likevel noko anna.”

 

Ruskonsulent i kommunen, Ingvild Sæbø Nilsen, kan fortelle at ungdommene “ikkje tek høgde for, eller er klar over, langtidsverknadene av cannabisbruk” og viser også til en annen trend om at “ungdommen rusar seg aleine, for å teste verknadene. Tilbake i tid skjedde dette heller på fest og saman med andre.”

 

De tre er enige om at det er viktig at foreldre følger med på hva ungdommen driver med på nettet: “Narkotikahandelen skjer gjerne på nettet og på sosiale medium. Det ser ein her i distriktet òg.”Haugesund

NRK kan den 1. desember fortelle om en skoleelev som havnet på sykehus med dyp psykose etter å ha inntatt LSD:

 

“Eleven og en venn skulle teste ut LSD for første gang. Den ene gikk bra med, den andre ble bevisstløs og hasteinnlagt på sjukehuset.

– Legene visste ikke om eller når vedkommende kom til å våkne igjen fra psykosen, sier politioverbetjent Bjørn Inge Espeland i Sør-Vest politidistrikt.”

Dermed begynte ungdommen på andre stoffer som LSD, Ecstasy og MDMA, og brukerne ble yngre og flere

 

Espeland uttaler videre at “da landet stengte under koronapandemien forsvant tilgangen på hasj. Dermed begynte ungdommen på andre stoffer som LSD, Ecstasy og MDMA, og brukerne ble yngre og flere.”

 

Politioverbetjenten sier videre at han “er skremt over at ungdom så ukritisk bruker disse stoffene” og at “ungdommene i miljøet ikke opptatt av de negative siden av narkotikabruken”.

 

“Det er gjerne ett og to år eldre ungdommer som distribuerer stoffene, og de er flinke til å framheve rusen de gir. De sidene som er svært negative blir det ikke snakket om.”Aust-Agder

Aust-Agder Blad skriver den 30. november om rusproblematikk blant unge i Gjerstad. I reportasjen påpekes det at “tyveri og innbrudd går ned, men er det en ting som går oppover er det narkotikabruk, spesielt blant unge.”

 

Lensmann Odd Holum sier i et intervju med avisa at det blant annet gjelder “en del unge folk og ungdomsskoleelever […] Det er en skremmende utvikling”.

er det en ting som går oppover er det narkotikabruk, spesielt blant unge

 

 

“Dette med bruk av narkotiske stoffer normaliseres nærmest og det er ikke uvanlig at på vanlige ungdomsfester i bygda så benyttes det og brukes alkohol og narkotiske rusmidler”, fortsetter han.

 

Også ordfører Inger Løite bekrefter bekymringen overfor avisa: “Ordfører Inger Løite forteller at hun i det siste har fått flere bekymringsmeldinger knyttet til narkotika blant unge voksne og ganske mye yngre mennesker.”Molde

Romsdals Budstikke har den 24. november intervjuet Eirik Valved og Richard Merlid ved Politiet i Molde om bruken av narkotika blant barn og unge som er avdekket i byen.

 

De to påpeker at det ikke dreier seg om et bestemt miljø  og at “dopet får innpass i flere vennekretser. […] Derfor går det ikke an å tenke at «mitt barn er ikke en del av det miljøet, da er det ikke et problem»”.

 

“Vår erfaring er at de ungdommene vi prøver å hjelpe, er overbevist om at det er helt ufarlig og gøy.”

De kan videre fortelle at barna kjøper narkotikaen fra unge voksne og så selger de seg imellom på Snapchat: “Der selges det åpent fra venn til venn med fullt navn, og fra kontoer som opererer med kallenavn. Det handler altså om barn som selger til barn. De tror det er ufarlig, og derfor er det ikke noe problem å selge til en god venn.”

 

De to representantene for politiet understreker at barn ikke har forståelse for hvor alvorlig det de driver med er: “Vår erfaring er at de ungdommene vi prøver å hjelpe, er overbevist om at det er helt ufarlig og gøy. Derfor kan de fungere som ambassadører om at dette er helt greit overfor andre ungdommer.”

 

De presiserer at dette ikke er et spesielt fenomen i Molde men at “tendensen er lik over hele landet“.

 

Valved og Merlid anbefaler foreldre å snakke med barna for å forberede dem på at de kan havne i en situasjon der de vil bli tilbudt narkotika, og at det derfor “er viktig at voksne tilegner seg kunnskap om stoffene“: “Snakk med dem når det føles naturlig. I bilen, ved middagsbordet. Vær nysgjerrig. Still spørsmål, finn ut hva de tenker rundt MDMA og Ecstasy. Hva vet de?”

 Finnmark

iFinnmark.no intervjuer den 26. november politistasjonssjef ved Varanger politistasjonsdistrikt, Jørgen Holte om bruken av narkotika blant barn og unge i hans distrikt.

 

Han viser til at “ungdommene [får] det tilsendt i posten” og at “ungdommene som er i disse miljøene, blir yngre og yngre.” Ifølge Holte er ikke dette bare et lokalt fenomen: “Det er slikt i Vadsø og Kirkenes, men også i Alta og Hammerfest, og flere andre steder i Finnmark.”

 

Når vi spør dem, spiller de på ufarligheten, at det ikke er verre enn alkohol.

Politiet er ikke sikre på hvordan ungdommene anskaffer varene: “Vi vet ikke om det er 12-åringene som bestiller dette selv eller om de får det via eldre personer, men vi vet at 12-åringene har tilgang på slike tabletter. Vi har sett eksempler på at de selges for 300 kroner per tablett”

 

Når det gjelder årsakene til utviklingen peker politistajonssjefen blant annet på at det “er snakk om trender blant ungdommene. Når vi spør dem, spiller de på ufarligheten, at det ikke er verre enn alkohol.”

 

Holte oppfordrer foreldre om å følge med på “atferdsendringer hos ungdommene. Følg med på hvem de er sammen med, om de plutselig har fått seg nye venner, om de har økt pengeforbruk og om de plutselig ikke klarer å henge med på skolearbeidet lenger. Det er viktig at vi snakker med ungdommene.”

Narkotikapolitikk.no har bedt stortingspartiene om svar på fire spørsmål knyttet til den økende narkotikabruken blant mindreårige.

 

Registrer deg her for å motta partienes svar. La politikerne få vite at voksen-Norge er bekymret for denne utviklingen og vil vite hva partiene foreslår for å stanse den økende utbredelsen av narkotika blant barn og unge.


Registrer deg for å motta Valgguide 2021
Navn
E-post-adresse *
Avregistrer min epost

1. Anser [partiet] at det er en økende aksept for og bruk av narkotika blant mindreårige i Norge?

 

Hvis ja,

2. Anser [partiet] dette som et problem?

 

3. Hva anser [partiet] at konsekvensene ved en fortsatt økning av narkotikabruk blant mindreårige kan bli for:

a) Folkehelsen

b) Kriminalitetsbildet

 

4. Hvilke tiltak ønsker [partiet] eventuelt å sette inn for å forebygge en økende aksept for og bruk av narkotika blant mindreårige?

Newsletter Powered By : XYZScripts.com