fbpx

Norske lokalaviser: Narkotika vanligere blant barn og unge

Sunnfjord

Desember 2021

“Det er ikkje berre cannabis som vert testa ut blant ungdomen i Sunnfjord. [Politiet] har også tatt beslag i ecstasy, MDMA, amfetamin, og dessutan mindre mengder kokain og tablettar.

 

Fleire av desse stoffa vert ofte brukt i festsamanheng.”

“Før var det meir vanleg å tenke at unge som sleit eller som kom frå ressurssvake familiar, var dei som prøvde narkotika.

Men vi ser at dette har vorte meir akseptert i alle samfunnslag.”

“Narkotika har vorte mykje meir tilgjengeleg og er lettare å få tak i enn tidlegare. Blant anna har kjøp og sal over internett og sosiale medium auka.”

Firda, 1. desember 2021

 

Firda har snakket med politi, utekontakt og miljøterapeut i Sunnfjord kommune om narkotikabruken blant barn og unge i lokalsamfunnet:

 

Politikontakt Odd Helge Vågseth uttaler til avisa at “i vårt møte med ungdom, så merkar vi at fleire har eit meir liberalt forhold til narkotika.”

 

Han viser videre til at det før var “meir vanleg å tenke at unge som sleit eller som kom frå ressurssvake familiar, var dei som prøvde narkotika. Men vi ser at dette har vorte meir akseptert i alle samfunnslag.”

 

Det er heller ikke bare cannabis ungdommene tester ut. Vågseth viser til at politiet har tatt beslag i ecstasy, MDMA, amfetamin, og dessutan mindre mengder kokain og tablettar, som til dømes ksalol” og at “Fleire av desse stoffa vert ofte brukt i festsamanheng”.

 

Han forteller videre at han tviler på at det er mange foreldre som ikke er klar over denne utviklingen og at det “er det viktig at foreldre har gode og opne samtalar med ungomen om ulovlege rusmiddel, og får dei til å reflektere rundt teamet.

 

Han peker videre på at “Narkotika har vorte mykje meir tilgjengeleg og er lettare å få tak i enn tidlegare” og at “Blant anna har kjøp og sal over internett og sosiale medium auka.”

 

Ifølge Vågseth er ikke lenger narkotika noe som brukes i byer og på større steder: “Dette er ikkje noko storby-fenomen, no ser vi det litt over alt”.

 

Utekontakt Tove Nedrebø og miljøterapeut Jon Anders Schei sier følgende til avisa om grunnene ungdom oppgir til dem for at de prøver narkotika: “Nokre synest det er spennande, andre gjer det fordi dei har vener som har prøvd. Og nokre brukar rus fordi dei ikkje har det så bra.”

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,605 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

     

Underskriftene vil bli overlevert til medlemmene i justiskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i løpet av vinteren 2022.

Trondheim

November 2021

“Vennegjengen min har ikke nå imot eller for narkotika. Om du velger å ta narkotika så blir de ikke sure” (Jente, 16)

” – Vi ser en romantisering av rusmidler. «Det er ikke noe farlig å røyke hasj». «Det er ikke noe farlig å ta ecstasy»” (Politiet)

«hæ, er det ikke legalisert i Norge nå da? Det er da greit det?»

Adresseavisen, 13. november 2021

Adresseavisen har spurt 11 ungdommer om deres forhold til narkotika, og innhentet kommentarer fra Trondheimpolitiets forebyggende gruppe.

 

Svarene er fra ungdom som har blitt fanget opp av kommunenes rusforebyggende tiltak, men politiet presiserere overfor avisa at “narkotikabruk angår ungdom fra alle slags hjem“.

 

– Så godt som alle ungdommene som svarte på vår undersøkelse, sier at hasj var den første typen narkotika de prøvde. Noen sier de var 13 år, andre 14, 15 eller 16.

 

«Mange av mine venner har store rusproblemer, men jeg henger ikke med de da jeg ikke er en del av det lenger.» (Jente 17)

 

– «Det får meg til å ha det/føle meg glad og synes jeg også fortjener å ha det bra.»
Jente (17)

 

– «Pga. stress og alt blir mye artigere når man røyker hasj.» Jente (17)

 

– Det er ikke tvil om at vi i politiet blir bekymra når vi gjentatte ganger prater med ungdommer som sier, «hæ, er det ikke legalisert i Norge nå da? Det er da greit det?»

 

– Vi er bekymra for utviklinga i samfunnet. Debatten rundt avkriminalisering. Romantiseringa av rusmidler. Man snakker kanskje for lite om baksida av det. Det er ikke bare ett menneske eller én ungdom eller én voksen som blir påvirka, det er et helt samfunn, det er mennesker rundt, det er familie. (Politiet)

 

– Vi ser en romantisering av rusmidler. «Det er ikke noe farlig å røyke hasj». «Det er ikke noe farlig å ta ecstasy». «De har gjort det, alle har gjort det». Men det er ikke alle som gjør det.

 

– Politiet snakker med ungdommer som forteller at de blir presset til å røyke hasj. Det er nok at én i vennegjengen får tak i noe over Snapchat, tilbyr det til resten av gjengen. Og det er vanskelig å si nei.

Gjøvik

November 2021

cannabis og kokain er langt mer utbredt blant ungdom i dag enn de fleste tror. Ut ifra det vi kjenner til er det knapt en fest på Gjøvik der det ikke er cannabis tilgjengelig.”

“kokain er tilbake som motestoff, illegale stoffer kjøpes og brukes av både unge og voksne, fra alle samfunnslag ” 

“I dag inngås det avtaler om salg av cannabis, MDMA, kokain og andre narkotiske stoffer i det skjulte på Snapchat, der det også avtales et trygt møtested.”

Oppland Arbeiderblad, 23. november 2021

– For å handle narkotika behøver man ikke lenger å fysisk oppsøke selgere som før. I dag inngås det avtaler om salg av cannabis, MDMA, kokain og andre narkotiske stoffer i det skjulte på Snapchat, der det også avtales et trygt møtested.

 

– Det gjør narkotika mer tilgjengelig for ungdom, det blir vanskeligere for foreldre å holde oversikt, og det gjør at politiet må ta i bruk utradisjonelle virkemidler.

 

– [Politiet] opplever at det er en holdningsendring blant ungdom. Flere ufarliggjør og forsvarer ting som kanskje var mindre akseptert tidligere.

 

cannabis og kokain er langt mer utbredt blant ungdom i dag enn de fleste tror.

 

– Hvilke tegn bør foreldre se etter? Atferdsendringer er kanskje det viktigste. Hvis ungen er mindre motivert til skolen eller andre aktiviteter enn før kan det ha med bruk av rusmidler å gjøre. Hvis ungdommen plutselig må ut i all hast, kan kjøp være årsaken til det. Dersom ungdommen begynner å gå rett inn på rommet sitt etter å ha vært ute kan det være lurt å følge etter for å slå av en prat.

Romerike

November 2021

salg av narkotika gjennom sosiale medier har blitt stadig mer populært. De siste par årene har omfanget økt betydelig.

“Ofte er det organisert med en bakmann som instruerer flere løpegutter til å stå for selve salget” 

“De siste årene har politiet sett en markant økning av ungdomskriminalitet på Romerike. Særlig gjelder dette innenfor narkotikabruk, vold, trusler og ran.”

Glåmdalen, 23. november 2021

Snapchat har de siste årene blitt et populært sted for kjøp og salg av narkotika, særlig i ungdomsmiljøene over hele Romerike. Det er hovedsakelig cannabis, kokain og MDMA som omsettes.

 

– Vi ser at kriminelle helt bevisst og kynisk bruker digitale plattformer for å nå ut til målgruppa, som i dette tilfellet er ungdommer

 

– Politiet er kjent med et titalls kontoer som tilbyr narkotika til ungdom

 

– Kontoene har blitt en svært verdifull markedsplass for de kriminelle, som i mindre grad enn tidligere selger på gatehjørnene i byene. […] Ofte er det organisert med en bakmann som instruerer flere løpegutter til å stå for selve salget.

 

– Barn helt ned til 13 år er medlemmer i de lukkede gruppene.

 

– De siste årene har politiet sett en markant økning av ungdomskriminalitet på Romerike. Særlig gjelder dette innenfor narkotikabruk, vold, trusler og ran. Det er ikke mer kriminalitet blant gjengangerne som forklarer økningen vi ser i ungdomskriminalitet, men at flere ungdom begår straffbare handlinger.

 

– Ved at en stor del av ungdomsmiljøet stadig utsettes for ulovlig innhold på sosiale medier, mener vi det kan bidra til en holdningsendring blant ungdom.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi krever av stortingspolitikerne:

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats 

for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, 

og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,605 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

     

Underskriftene vil bli overlevert til medlemmene i justiskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i løpet av vinteren 2022.

Vi krever av stortingspolitikerne:

 

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

 

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:

 

    1. En bred internettmobilisering mot narkotika” med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette:
    2. kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten.”

 

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com