fbpx

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet

Narkotikabruken øker blant ungdom over hele landet. Her er et lite utvalg av avissaker fra de siste to ukene:

Hordaland

Avisen Strilen melder om en kraftig økning i barne- og ungdomskriminalitet. Ifølge Vest politidistrikt har kriminalitetstypene narkotika og vinning nær doblet seg i aldersgruppen 10-17 år fra 2016 til 2017. Politiet beskriver utviklingen som urovekkende.

“lett tilgjengelig propaganda på nettet som forsøker å ufarliggjøre bruken av hasj”


Nordmøre

Aura avis melder om at politiet advarer om økt bruk av hasj blant unge mellom 13 og 15 år i Sunndal kommune, og at de unge finner «lett tilgjengelig propaganda på nettet som forsøker å ufarliggjøre bruken av hasj».  Politiet påpeker at de er fullstendig avhengig av å ha foreldrene med på laget når brukerne er så unge. Sunndal kommune har på sin side tillyst et åpent møte om situasjonen den 6. mars.


Bergen

Bergens Tidende raporterer om et foreldremøte om russefeiringen arrangert av fylkeskommunen i samarbeid med politiet. 750 foreldre møtte opp. I fjor møtte 100.

Politiet fortalte om økt bruk av narkotika, spesielt cannabis, MDMA og kokain, og at narkotikabruken gått fra å gjelde dem som er mest utenfor til å bli noe som både brukes og frontes av «normal» ungdom, noe som skaper et større sprednings- og skadepotensial enn tidligere.

“narkotikagjeld skaper et tøffere miljø med mye vold og trusler”


Trøndelag

Trønder-avisa rapporterer om at det florerer narkotiske tabletter i ungdomsmiljøene, og at hasj, MDMA og LSD også er utbredt. Politiet i Innherred og Namdal tror ifølge avisa at terskelen for å prøve og akseptere narkotika stadig blir lavere.

I politiets trusselvurdering for 2019 som gjengis i artikkelen fremkommer blant annet:

  • Skoler blir brukt som depot for mindre mengder narkotika
  • Kjøp og salg foregår på ungdomsskoler
  • Terskelen for å selge narkotika for å finansiere eget forbruk er borte

Spesielt dette siste punktet, setter mange i narkotikagjeld, og dette skaper ifølge politiet «et tøffere miljø med mye vold og trusler».

Politisjefen peker på glorifisering av narkotika og legaliseringsdebatten for cannabis som noe av årsaken til at terskelen er senket. «Det blir en alminnneliggjøring av bruken og en sosial aksept for å ruse seg».


Rogaland

Stavanger Aftenblad omtaler en rapport fra Sør-Vest politidisktrikt som viser at narkotikasaker blant ungdom under 18 år har økt med 72% fra 2017 til 2018. Politimesteren uttaler at hans folk «registrerer en holdningsendring blant ungdom de møter, for eksempel ved at de mener cannabis ikke er så farlig».

“Jeg får hver uke nye navn på ungdommer som har prøvd narkotika”


Aust-Agder

TV2 rapporterer om at det bare i Arendal har vært fire GHB-overdoser (uten dødelig utfall) den siste tiden. Politiet i kommunen uttaler at  “[det ikke lenger handler] om narkoman ungdom. Dette er ungdom som studerer, jobber og de har god inntekt. Vi snakker om sønnene og døtrene til helt vanlige familier.” Videre påpeker politiets representant at “terskelen ungdom har for å prøve nye stoffer har sunket som en stein. Når de først har sagt ja til én ting, så er det lett å si ja til noe annet også”.

En overlege TV2 har snakket med bekrefter at helsevesenet er bekymret: “GHB er et stoff som kan føre til bevisstløshet, pustestans og død. Muligheten for en overdose er stor fordi skillet mellom en dose som gir deg en rus, og en dose som gjør at du slutter å puste, er liten.”


Romsdal

Åndalsnes avis melder om at det ifølge politiet har vært en økning i narkotikabruk de siste 2-3 årene blant ungdommer i Rauma. «Jeg får hver uke nye navn på ungdommer som har prøvd narkotika» uttaler en politioverbetjent til avisa, som også kan fortelle at det er ungdommer i Rauma som tjener store penger på å selge narkotika. Hasj og marihuana er utbredt, men også stoffer som GHB brukes. De siste månedene har det vært 3-4 tilfeller av ungdommmer som har tatt overdose på GHB, heldigvis uten dødelig utgang.

bruk av hasj og cannabis er vanlig. Det er normalisert og helt greit å bruke


Akershus

Akershus Amtstidende skriver i en artikkel om forvaltningsrevisjonsrapporten fra Follo Distriktsrevisjon IKS som viser at andelen av ungdomsskoleelever på Nesodden som har brukt hasj eller marihunana er dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. I intervjuer gjennomført i forbindelse med rapporten fremkommer det og at “rusmidler er lett tilgjengelig i kommunen og at narkotikaomsetning skjer relativt åpenlyst”.

Fagsjef i Ungdom og fritid i Nesodden kommune uttaler til avisa at “signalene som kommer fra ungdomsmiljøene selv [er] at bruk av hasj og cannabis er vanlig. Det er normalisert og helt greit å bruke, er det vi hører. Og stoff er veldig tilgjengelig på Nesodden.”


Nordland

Vesterålen Online rapporterer om at man gikk tom for stoler i kommunestyresalen i Øksnes under et åpent temamøte om illegale rusmidler i regi av Øksnes kommune og Øksnes Sanitetsforening. Politiets representant kunne fortelle at etaten deler bekymringen som har spredt seg i regionen når det gjelder den yngre generasjonen og illegale rusmidler. Han kunne fortelle at flere unge i dag prøver stoffer som amfetamin eller ecstasy uten en gang å ha prøvd alkohol eller tobakk.

En representant fra Nordlandssykehuset pekte på at årsaken til rusbruken kan være at «du føler deg stygg, ubetydelig, har vanskeligheter med å finne gode venner og å passe inn. Hva om det fantes noe som gjør at du slipper unna disse tankene for en liten stund?». Hun viste også til at «økt tilgjengelighet fører til økt rusbruk».

“flere unge i dag prøver stoffer som amfetamin eller ecstasy uten en gang å ha prøvd alkohol eller tobakk”


Hallingdal

Halingdølen har snakket med arrangøren for et informasjonsmøte for elever og foreldre om økende narkotikabruk i kommunen. Det arbeides nå i kommunen med å utarbeide en plan for rusforebyggende arbeid. Blant annet vil denne gå ut på å snakke med foreldre og unge om rus fra de er små til de er ferdige på videregående. Politiet vil også trekkes inn i informasjonsarbeidet i større grad.

 

Vestfold

NRK kan fortelle om økende rusmisbruk ved kommunens tre ungdomsskoler. Ungdommene ruser seg på hasj og alkohol, men også sterkere stoffer. Kommunen har iverksatt prosjektet «Positivt ungdomsmiljø» for å stanse utviklingen.

foreldre som har tatt kontakt, forteller om ran, trusler og vold, der ikke alle tør å melde ifra


Oslo

Akersposten har i en rekke reportasjer satt fokus på økende bruk av illegale rusmidler i Oslo. I en artikkel forteller saLTo-koordinator for bydel vestre Aker om det urovekkende i at “at flere unge eksperimenterer med rusmidler og samtidig tror at dette ikke kan være skadelig. Vi vet at rus kan føre til store konsekvenser for liv og helse, og at rus kan utløse psykiske lidelser.” Vedkommende forteller videre at “foreldre som har tatt kontakt, forteller om ran, trusler og vold, der ikke alle tør å melde ifra, grunnet frykt for represalier. Hendelsene forekommer i alle døgnets våkne timer, også på vei til skolen.”

Det er grunn til å tro at denne utvikling med at stadig flere ungdommer trekkes inn i narkotikakriminalitet er medvirkende til at det i årets to første måneder var en økning på 90% i antall knivstikkinger i hovedstaden, slik NRK rapporterer om her.

Dagbladet refererer tall fra Føre Var-rapporten som viser at bruken av MDMA («ecstasy» i hovedstaden er tredoblet over de siste 5 år. Seksjonsleder for Rustelefonen viser til at det «er grunn til å tro at økningen i bruk av MDMA først og fremst skyldes økt tilgjengelighet» og at «ubehagelige og farlige virkninger ofte knyttet til at man har fått i seg for mye av stoffet, selv om stoffet også kan være farlig i mindre doser».

En overlege og spesialist i klinisk farmakologi uttaler til avisa at «MDMA virker forstyrrende på hjernens biokjemi og kan ha dårlig innvirkning på mental helse, og særlig utsatt er tenåringer der hjernen fortsatt er under full omstrukturering»

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com