fbpx

“Narkotikakos” kan bli en katastrofe

“Narkotikakos” kan bli en katastrofe

Narkotikapolitikk.no svarer i Dagsavisen i dag på en del upresise påstander som ble satt frem i et innlegg i samme avis i forrige uke av leder for Oslo Unge Venstre, Hanna Lein-Mathisen.

Lein-Mathisen fremmer den ikke uvanlige påstanden om at norsk ruspolitkk siden 1960-tallet kun har “handlet om én ting, nemlig å straffe rusavhengige”.

Men som vi skriver: “Det stemmer jo ikke; vi bruker enorme summer på forskning, forebygging, behandling, oppfølging, arbeidstiltak, bosetting osv. Saken er at rusavhengighet er en uhyre kompleks lidelse det ikke finnes enkle løsninger på.”

Hun hevder videre at den foreslåtte rusreformen “vil redde hundrevis av mennesker fra overdose hvert år”. Vi stiller spørsmål ved det, blant annet siden siden antallet årlige overdosedødsfall ligger på rundt 280 i Norge.

Narkotika brukes av “vanlige ungdommer som vil kose seg på fest” ifølge leder for Oslo Unge Venste

Men også siden en rekke høringsinstanser påpeker at “de er bekymret for at forslaget nettopp ikke vil hjelpe denne gruppen, siden det ikke inneholder nye forslag innen behandling og ettervern og heller ikke ytterligere ressurser”. Også forkjempere for avkriminalisering har presisert at en slik reform “sannsynligvis ikke vil utgjøre noen markante endringer som vil redde liv”.

Lein-Mathisen skriver videre at bruk av illegale rusmidler ikke lenger dreier seg om kun “syke rusmisbrukere”, men også “vanlige ungdommer som vil kose seg på fest”.

Vi vil advare mot slik “narkotikakos”, og skriver at den “kan bli en katastrofe for både folkehelsen og kriminalitetsutviklingen i landet”.

Narkotikapolitikk har derfor utfordret storingspartiene til å informere velgerne om hvordan de ser for seg å bekjempe en slik normalisering av narkotikabruk blant ungdom som Oslo Unge Venstres leder gir uttrykk for i dette innlegget.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com