fbpx

New York Times: 19% økning i overdoser fra 2015 til 2016

New York Times: 19% økning i overdoser fra 2015 til 2016

New York Times har innhentet overdosedata fra samtlige delstater for fjoråret og estimerer at mellom 59 000 og 65 000 amerikanere døde av overdoser i 2016. Overdoser er dermed den fremste dødsårsaken blant mennesker under 50 i USA.

Det offisielle tallet for 2015 var 52 404, altså er det i så fall snakk om en økning på rundt 19%. Og alt tyder på at tallet har fortsatt å øke i 2017.

 

av 100 overdoseofre hadde 3 inntatt heroin. 99 hadde fentanyl eller tilsvarende i blodet

Det offisielle tallet for 2016 vil ikke bli fremlagt før i desember. Dette skyldes at undersøkelser for å fastslå dødsårsak kan ta fra 3 til 6 måneder. Bakgrunnen er også at etter at dødsattesten er utfylt av ansvarlig lege e.l. blir de samlet inn av delstatens helsedepartement som igjen leverer dem til the National Center for Health Statistics (NCHS) som utarbeider den nasjonale statistikken. Der tilordnes en ICD-10-kode til hvert dødsfall, men på grunn av ulik praksis for utfylling av dødsattest rundt i landet, er dette også en tidkrevende prosess.

 

New York Times har imidlertid innhentet data direkte fra delstatenes helsedepartementer og kommet opp med estimatet på mellom 59 000 og 65 000. Dr. Anderson som er sjef for dødelighetsstatistikk ved NCHS vurderer anslaget som fornuftig. NCHS eget estimat som legger til grunn tallene for første halvår uten økning i annet halvår, er 59 779 overdosedødsfall. Men dataene New York Times indikerer at det er grunn til å tro at det var en økning i overdosedødsfall også i 2. halvår.

 

Se vår reportasje om USAs overdoseepidemi her

 

I reportasjen trekker New York Times særlig frem veksten i syntetiske opioider som fentanyl og carfentanyl (“et elefantbedøvelsesmiddel 5000 ganger sterkere enn heroin”) som årsak til den fortsatte veksten i overdosedødsfall. Disse stoffene er i ferd med å utkonkurrere heroin på det illegale markedet. I Montgomery County i Ohio ble det blant 100 overoseofre funnet 3 som hadde inntatt heroin. 99 hadde fentanyl eller tilsvarende i blodet.

Motgiften Naloxone mot overdoser, som administreres som nesespray, er lite effektive mot disse syntetiske stoffene. 12-14 spruter uten effekt, “som å slukke en husbrann med vannpistol” uttaler en tjenestemann i Ohio.

 

Se også: Ohio saksøker fem store farmasøytiske selskaper for “bedragersk markedsføring”

 

Dette ser man blant annet fra at veksten i overdosedødsfall er sterkest i de østlige statene der hvitt heroinpulver har vært vanligst (China white) fremfor det mexicanske “balck tar”-heroinen som har vært vanligst på Vestkysten. Dette skillet har gjort at fentanylproduktene har fått raskere fotfeste i øst. Ettersom mexicanske karteller nå leverer egenprodusert hvitt heroinpulver også på vestkysten, fryktes det at fentanyldødsfallene vil kunne øke kraftig også i disse statene.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com