fbpx

Norge med lavest cannabisbruk blant ungdom i Europa

Norge med lavest cannabisbruk blant ungdom i Europa

Folkehelseinstitutet har bidratt til den europeiske rusundersøkelsen, Espad. Tallene for 2015 som ble publisert i går, viser at 7% av norske 15 og 16-åringer har brukt cannabis “noen gang” og 2% har bruk i løpet av “siste 30 dager”. Gjennomsnittet i Europa er på henholdsvis 17% (“noen gang”) og 7% (“siste 30 dager”).

 

Folkehelseinstituttet skriver at de norske Espad-tallene samsvarer med det man blant annet har funnet i Ungdata-undersøkelsen.

 

Rapporten påpeker at årsaken til forskjellene landene i mellom er uklar, men peker blant annet på relasjonen mellom tilgjengelighet og bruk, samt oppfattet risiko ved cannabisbruk:

 

The frequently found strong relationship between cannabis availability and use has often been interpreted as evidence for the preventive effect of restrictive drug policies (Gervilla et al., 2011; Gillespie et al., 2009; Höfler et al., 1999; von Sydow et al., 2002). Moreover, a study among adolescents in 32 European countries, investigating the effects of perceptions about cannabis on the use of the drug, identified strong and persistent individual-level effects for perceived availability, perceived harm and the number of cannabis-using friends.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com