fbpx

Narkotika i ferd med å normaliseres blant mindreårige


Narkotika i ferd med å normaliseres blant mindreårige


Bruk av narkotika og aksept for illegale rusmidler er økende blant mindreårige i Norge.

“Nå er det ungdom fra alle samfunnslag som bruker stoff”

 

Dels fremgår dette av offisielle statistikker:

Ifølge Ungdata økte andelen gutter på videregående som har brukt cannabis det siste året med 29% fra 2015 til 2018, og Ung i Oslo viste en økning på 70% blant tenåringsgutter i samme periode.

 

Trenden bekreftes også av de mange hundre avisartikler fra hele landet som Narkotikapolitikk.no har referert de siste par årene. Lærere, helsearbeidere, forebyggere i politiet og andre yrkesgrupper som er i daglig kontakt med ungdom, kan fortelle at aksepten er sterkt økende , at bruken også finner sted i ukedagene, at det overhodet ikke dreier seg kun om cannabis, og at narkotikabruk nå er stadig vanligere også blant såkalt vellykkede ungdommer.

 

Sitatene under er for eksempel hentet fra gjennomganger av landets lokalaviser i uke 35 2020, uke 47 2019, uke 9 2019 og uke 32 2018.

 

“Dopbruken eksploderte etter skolestart i høst”

“Nå er det ungdom fra alle samfunnslag som bruker stoff”

“en lettvint holdning hos dagens ungdom om at ‘narkotika er ikke så farlig'”

“flere hundre ungdommer helt ned i ungdomsskolen som burde hatt hjelp”

“Enkelte blir psykotiske, og flere ødelegger framtiden og ender opp i bunnløs gjeld”

 

Selv om det skulle vise seg at økningen skulle være mindre dramatisk enn det disse utsagnene fra fagfolk indikerer, så må utviklingen tas på største alvor. Det er nødvendig med en kraftig opprusting av forebyggingsinnsatsen mot ungdom.


Narkotikabruk øker blant ungdom

Norske lokalaviser i desember: Narkotika vanligere blant barn og unge

Ås i Akershus Desember 2021 "det en gruppe elever på ungdomsskolen som aktivt forsøker å få andre elever til å prøve eller kjøpe narkotika" "Det er gruppepress og elever må kjøpe eller bruke narkotika for kunne «være med i gjengen". Ås avis, 17. desember 2021...

Norske lokalaviser: Narkotika vanligere blant barn og unge

Sunnfjord Desember 2021 "Det er ikkje berre cannabis som vert testa ut blant ungdomen i Sunnfjord. [Politiet] har også tatt beslag i ecstasy, MDMA, amfetamin, og dessutan mindre mengder kokain og tablettar.   Fleire av desse stoffa vert ofte brukt i festsamanheng." "Før var det meir vanleg å tenke at unge...

Barn og narkotika i Norge: November 2021

Midt-Troms Oktober 2021 "ungdom helt ned til godt under strafferettslig lavalder er involvert" Politiet "er bekymret for utstrakt rusbruk blant ungdommen, og politiet er også blitt forulempet av ungdom i alderen fra 13-18 år på fester " "Nå er vi mest opptatt i å få tak i foreldregenerasjonen...

Narkotika og mindreårige: Presseklipp uke 48 og 49

Som Narkotikapolitikk.no har rapportert om jevnlig de siste par årene, pågår det en normalisering av narkotika blant barn og ungdom over hele landet. Her er noen avisklipp fra uke 48 og 49 som viser utviklingen. Nordmøre Aura Avis/Tidens Krav skriver den 5. desember om et...

Narkotika og mindreårige: uke 46 og 47

Som Narkotikapolitikk.no har rapportert om jevnlig de siste par årene, pågår det en normalisering av narkotika blant barn og ungdom over hele landet. Her er noen avisklipp fra uke 46 og 47 som viser utviklingen. Molde VG rapporterer den 22. november om hvordan bruk av tunge...

Norske lokalaviser: Narkobruk normaliseres blant barn og unge

Noen klipp fra norske lokalaviser den siste uken om den økende bruken av narkotika blant barn og unge:

Helse Stavanger: 8 narkotikautløste dødsfall blant ungdom fra mars til mai i år

Stavanger Aftenblad melder i dag at en uformell undersøkelse utført av Helse Stavanger viser at det var 8 overdosedødsfall og/eller selvmord i forbindelse med rus blant unge i aldersgruppen 14-21 i Sør-Rogaland mellom mars og mai i år.

Presseklipp mai: Aksepten for narkotika fortsetter å øke blant barn og unge

Vi har klippet litt fra artikler i norske lokalaviser som illustrerer den økende aksepten av narkotikabruk blant barn og unge over hele landet:

– Kokain og amfetamin sprer seg blant stadig yngre i Gjøvik

Oppland Arbeiderbland skriver den 11. februar om økende bruk av kokain og amfetamin blant barn og unge i Gjøvik. 

“Fra gata til data”: Ungdom i Trondheim kjøper narkotika i sosiale medier

“Politiet ber foreldre i Trondheim våkne: – Mange foreldre er intetanende” er tittelen på en reportasje i avisa Nidaros som tar for seg den økende bruken av narkotika blant mindreårige i Trondheim. 

Bergens Tidende: 12-15-åringer jobber med narkoleveranser

Bergens Tidende skriver i en reportasje den 30. januar om en 13-åring som ble løpegutt for en narkoselger. Hans oppgave var å overlevere narkotika på kjøpesentre til andre ungdommer som de hadde kjøpt gjennom sosiale medier. 

Seks kommuner i Lofoten slår alarm om narkotikabruk helt ned i ungdomskolealder

Lofotposten omtaler den 15.12 et møte mellom alle ordførerne i Lofoten for å koordinere utfordringen med et hardere narkotikamiljø og økt ruskjøring blant unge i regionen. 

Narkotikabruk normaliseres blant ungdom

Narkotikapolitikk.no skriver i Nordlys den 29/12 om hvordan narkotikabruk brer seg blant barn og unge over hele landet, og etterlyser stortingspartienes respons på denne skremmende utviklingen. 

Presseklipp uke 35: Normaliseringen av narkotikabruk blant ungdom fortsetter

Vi har klippet litt fra landets lokalaviser igjen de siste  fem dagene. Trenden fra de siste par årene fortsetter: Narkotika blir mer stadig vanligere og mer akseptert blant “vanlig” norsk ungdom.

Aftenposten: Skoler melder om økt bruk og omsetning av narkotika

Aftenposten tar i en fyldig reportasje i A-magasinet den 14. august for seg økningen av narkotikabruk blant ungdom.

Ringerikes blad: Unge får narkotika servert på mobilen

Ringerikes Blad tar i en reportasje for seg det økende salget av narkotika i regionen over Snapchat, med ungdommer både som selgere og kunder: “På skolen får de gode karakterer og på fritida har de mange venner. På Snapchat selger og kjøper de narkotika for…

Jærbladet: «Ungdom tror at hasj er lov»

Jærbladet melder i dag at det har blitt en større aksept for narkotika blant unge i regionen de siste årene.

Russelåter i Follo stappfulle av narkotikareferanser

Østlandets Blad melder den 17. april at flere av låtene til bussene i årets russekull er fulle av narkotikareferanser. I en av låtene til bussen Rockford nevnes marihuana, MDMA og kokain hele 18 ganger.

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Vi har igjen sakset avisklipp fra den siste uken om ungdom og rus. Aksepten for narkotika blant ungdom fortsetter å øke over hele landet. De første undersøkelsene som dokumenterer denne utviklingen begynner også å komme; Folkehelseinstituttet sine tall som kom denne uken, viser for eksempel…

Aksept for narkotikabruk øker blant ungdom over hele landet

Det som ser ut til å skje i ungdomsgenerasjonen nå kan ende opp med å bli en av de alvorligste samfunnsendringene vi vil oppleve i vår levetid. En endring som kan bli avgjørende for temaer som folkehelse, kriminalitet og integrering de kommende tiårene.

Narkotikabruk øker blant ungdom: uke 47

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet. Her er noen utvalgte nyhetssaker som illustrerer utviklingen fra landets lokalaviser fra uke 47.

Trondheim: “De unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk”

Adresseavisen refererer i en artikkel den siste Føre var-rapporten fra St. Olavs hospital som blant annet viser at MDMA (ecstasy) er det rusmiddelet som har økt mest i Trondheim det siste året.

Bergen: “Narko er en stor del av festkulturen på videregående”

Denne uken ble det holdt et infomøte om narkotika for elever på vg2 på skolene i bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen.

Politiet i Namdal: “Foreldre må få øynene opp for hva ungdommene sine holder på med”

“Det som er spesielt foruroligende er at det er streite og flotte ungdommer som blir tatt. Ungdommer som av samfunnet blir definert som vellykkede”

Aust-Agder: Ungdommer på 13-14 år tar overdose på GHB

– De unge bryr seg ikke om hva de putter i seg av rusmidler. De tester mer og er ukritiske til det som tilbys, sier Kim Filskov Michelsen i overdoseteamet i Arendal kommune til Agderposten.

Politiet i Levanger: “Slutt å være selvopptatt. Bruk tiden på barna dine.”

“Noen forteller om narkotikabruk på fester, og da han spør om hvorfor, så sier flere av ungdommene at hasj er kult.”

Sportslig leder i Gjøvik-Lyn: Rystet over stoffomfanget blant unge

“Jeg tok kontakt med flere ungdommer som bekreftet at bruk av narkotika er helt vanlig i mange miljøer.”

Indre Telemark: “Hasj har blitt normalisert og 15- 16- åringer bruker det.”

Vest-Telemark Blad har snakket med Cato Listhaul og Mari Moen som arbeider med forebyggende arbeid i politiet i vest- og Midt-Telemark om den økende utbredelsen av cannabis blant unge i fylket.

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet

Narkotikabruken øker blant ungdom over hele landet. Her er et lite utvalg av avissaker fra de siste to ukene:

Lokalaviser: Narkotika stadig vanligere blant barn og unge

Norge har tradisjonelt ligget på bunnen av europeiske statistikker over cannabisbruk blant barn og unge. I juni kom imidlertid urovekkende resultater fra Ung i Oslo-undersøkelsen. Bruk blant tenåringsgutter i Oslo hadde gått opp fra 10% til 17% siden 2015.


Newsletter Powered By : XYZScripts.com