fbpx

Norsk studie: Cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å få medisiner mot psykose

Norsk studie: Cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å få medisiner mot psykose

En ny norsk studie viser at cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å motta psykosemedisiner i tiden etter bruk i forhold til ikke-brukere. 

de som oppgir å ha brukt cannabis i løpet av det siste året, hadde fem ganger så høy risiko for å ha fått utskrevet psykosemedisin i tiden etterpå

Forskerne har brukt data fra undersøkelsen Ung i Norge og fra reseptregisteret. Resultatene viser at de som oppgir å ha brukt cannabis i løpet av det siste året, hadde fem ganger så høy risiko for å ha fått utskrevet psykosemedisin i tiden etterpå, i forhold til ikke-brukere. Brukerne siste år hadde også fem ganger så høy risiko for å ha fått utskrevet stemningsstabiliserende medisiner (som brukes mot bipolare lidelser) og dobbelt så høy risiko for å få utskrevet antidepresiva.

Leder for studien, psykologspesialist Eline Rognli, uttaler til Forskning.no at “denne studien peker i retning av at cannabisbruk øker risikoen for psykisk sykdom – eller iallfall risikoen for å få medisiner mot psykisk sykdom. Vi kan imidlertid ikke bevise at de psykiske lidelsene ikke var til stede før cannabisbruken, selv om vi har forsøkt å kontrollere for det i studien”.

Forskerne utelukket blant annet personer som hadde brukt medisiner mot psykisk sykdom før cannabisbruken, og også personer som oppga å være i mental ubalanse forut for bruken.

Studien kan ikke utelukke at det kan være underliggende genetiske årsaker som fører til både psykose og cannabisbruk.  Men seksjonsleder ved Seksjon for psykoseforskning ved Oslo Universitetssykehus, Trine Vik Lagerberg, uttaler til Forskning.no at det er mulig at cannabis kan være psykoseutløsende: “For eksempel har en fersk multisenter-studie vist at jo høyere innhold av THC det er i cannabisen du kjøper på gata i en by, jo flere er det som har en psykoselidelse i denne byen. THC er den mest psykoseframkallende komponenten i stoffet. Dersom sammenhengen kun skyldtes genetikk, ville man ikke forvente en slik sammenheng.”

Se Narkotikapolitikk.no sin omtale av denne multisenter-studien her.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com