fbpx

Norsk ungdom på bunn i Europa i rusmiddelbruk

Norsk ungdom på bunn i Europa i rusmiddelbruk

Folkehelseinstituttets rapport Rusmidler i Norge 2016 er nå ute, 350 sider med med fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 

Vi kommer til å komme tilbake til flere av utviklingstrekkene som rapporten identifiserer.

 

Et av dem er imidlertid et norsk ungdoms rusbruk er på bunn i Europa: både for tobakk, alkohol og cannabis er vi blant de fire nederste landene på listene. 7% av norske 15-16-åringer har prøvd cannabis noen gang og 2% i løpet av siste 30 dager. Dette er en nedgang fra toppåret 1999 da 12% rapporterte å ha prøvd noen gang mot 4% siste 30 dager.

 

I aldersgruppen 16-64 år har 1,7% benyttet cannabis siste 30 dager mot 3,9% siste år, en prevalens som har vært stabil de siste par tiårene.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com