fbpx

Norske lokalaviser i desember: Narkotika vanligere blant barn og unge

Ås i Akershus

Desember 2021

“det en gruppe elever på ungdomsskolen som aktivt forsøker å få andre elever til å prøve eller kjøpe narkotika”

“Det er gruppepress og elever må kjøpe eller bruke narkotika for kunne «være med i gjengen”.

Ås avis, 17. desember 2021

Til Ås avis forteller en far om forholdene ved den lokale ungdomsskolen. Hans barn ble tatt med marihuana på skolen, og fortalte faren at “det var kjøpt av andre elever på skolen” og at det var “gruppepress som førte til kjøpet”.

 

– Ut ifra det mitt barn forteller er det en gruppe elever på skolen som aktivt forsøker å få andre elever til å prøve eller kjøpe narkotika. Det er gruppepress og elever må kjøpe eller bruke narkotika for kunne «være med i gjengen»

 

Faren har snakket med en lærer om saken og ble fortalt at det “hadde vært fester der ungdom brukte rusmidler som marihuana og ecstasy”. Faren sier til avisa at han “fikk et inntrykk av at slike ting skjer og at det ikke blir tatt alvorlig nok av skolen”.

Indre Østfold

Desember 2021

“En brukerdose MDMA koster fra 80 kroner. Det er billigere enn en sixpack med øl og det er skremmende.”

“Smaalenenes Avis erfarer at det er mye farlig dop i distriktet. Narkotikaen flyter.”

“I juli 2021 ble det registrert 160 innleggelser på akuttmottaket på sykehuset Østfold som følge av overdose. 10 prosent av disse var under 18 år.”

Smaalenenes avis, 2. desember 2021

Smaalenenes avis “erfarer at det er mye farlig dop i distriktet. Narkotikaen flyter” og at “tilgangen på narkotika i Indre Østfold er større enn noen gang” og har snakket med blant annet politiavdelingsleder Kay Lund Pettersen om situasjonen.

 

Han advarer spesielt om “piller som er ment å være angstdempende og piller som er ment og skrives ut på resept, men som blir smuglet inn i landet og penslet med langt farligere stoff. […] Du kan få i deg piller som ser helt ufarlige ut, men som er livsfarlige.”

 

Utfordringer er blant annet ifølge Pettersen at “emballasje og pillebrett kan se ekte ut, men det er en stor sannsynlighet for at disse pillene ikke er produsert av legale legemiddelprodusenter. Virkningen og virkestoffet kan være noe helt annet enn hva som står i den norske felleskatalogen.”

 

Han peker på at mens prisen på hasj har gått opp, har den sunket for andre rusmidler: “ett gram MDMA ligger på 400-1.000 kroner. En brukerdose er ca. 0,2 gram, altså fra 80 kroner. – Det er billigere enn en sixpack med øl og det er skremmende. Politiets oppfatning er at tilgangen på ulovlige rusmidler er god. I gitte tilfeller er det enklere for ungdom å få tak i narkotika enn det er å få tak i øl eller sprit fra butikken.”

 

Han peker også på at det er vanskelig å arbeide mot narkotika: “Det er usexy og jobbe med narkotika. Det er mindre prioritert i hele kjeden, fra domstolen og ned til regjeringsnivå. Den politiske viljen er at man skal avkriminalisere det. Vi mangler verktøyene til å faktisk gjøre den jobben vi skal mot dette.”

 

Han “ber innstendig om at foreldre snakker med ungdommene sine om bruk og eksperimentering med narkotika. – De unge tror ikke de gjør noe ulovlig, og det kan være ekstremt farlig og man vet aldri hva man får i seg.”

 

 

Sunnfjord

Desember 2021

“Det er ikkje berre cannabis som vert testa ut blant ungdomen i Sunnfjord. [Politiet] har også tatt beslag i ecstasy, MDMA, amfetamin, og dessutan mindre mengder kokain og tablettar.

 

Fleire av desse stoffa vert ofte brukt i festsamanheng.”

“Før var det meir vanleg å tenke at unge som sleit eller som kom frå ressurssvake familiar, var dei som prøvde narkotika.

Men vi ser at dette har vorte meir akseptert i alle samfunnslag.”

“Narkotika har vorte mykje meir tilgjengeleg og er lettare å få tak i enn tidlegare. Blant anna har kjøp og sal over internett og sosiale medium auka.”

Firda, 1. desember 2021

 

Firda har snakket med politi, utekontakt og miljøterapeut i Sunnfjord kommune om narkotikabruken blant barn og unge i lokalsamfunnet:

 

Politikontakt Odd Helge Vågseth uttaler til avisa at “i vårt møte med ungdom, så merkar vi at fleire har eit meir liberalt forhold til narkotika.”

 

Han viser videre til at det før var “meir vanleg å tenke at unge som sleit eller som kom frå ressurssvake familiar, var dei som prøvde narkotika. Men vi ser at dette har vorte meir akseptert i alle samfunnslag.”

 

Det er heller ikke bare cannabis ungdommene tester ut. Vågseth viser til at politiet har tatt beslag i ecstasy, MDMA, amfetamin, og dessutan mindre mengder kokain og tablettar, som til dømes ksalol” og at “Fleire av desse stoffa vert ofte brukt i festsamanheng”.

 

Han forteller videre at han tviler på at det er mange foreldre som ikke er klar over denne utviklingen og at det “er det viktig at foreldre har gode og opne samtalar med ungomen om ulovlege rusmiddel, og får dei til å reflektere rundt teamet.

 

Han peker videre på at “Narkotika har vorte mykje meir tilgjengeleg og er lettare å få tak i enn tidlegare” og at “Blant anna har kjøp og sal over internett og sosiale medium auka.”

 

Ifølge Vågseth er ikke lenger narkotika noe som brukes i byer og på større steder: “Dette er ikkje noko storby-fenomen, no ser vi det litt over alt”.

 

Utekontakt Tove Nedrebø og miljøterapeut Jon Anders Schei sier følgende til avisa om grunnene ungdom oppgir til dem for at de prøver narkotika: “Nokre synest det er spennande, andre gjer det fordi dei har vener som har prøvd. Og nokre brukar rus fordi dei ikkje har det så bra.”

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,605 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

     

Underskriftene vil bli overlevert til medlemmene i justiskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i løpet av vinteren 2022.

Tvedestrand

Desember 2021

«Stor bekymring for russituasjonen i Tvedestrand og Holt» (fra SLT-møte i Risør)

“Salg av narkotika skal foregå på tvers av kommunene. For enkelte bidrar inntektene til at de kan opprettholde en høy festfaktor.”

“For et år siden fantes det nesten ikke kokain i Holt politidistrikt. Nå er det blitt mer av det”

Tvedestrandsposten, 2. desember 2021

Tvedestrandsposten har snakket med politikontakt Morten Tobiassen på Holt politistasjon som kan fortelle at “for et år siden fantes det nesten ikke kokain i Holt politidistrikt. Nå er det blitt mer av det.”

 

Han kan videre fortelle det lokalaviser over hele landet har rapportert om de senere årene:

– Det har vel nesten alltid vært slik at unge som vil ha tak i narkotika får tak i det om de absolutt vil. Det som har endret seg de senere årene, er at stoffet selges på sosiale medier, for eksempel i snapchat-grupper. Det gjør det enda enklere å få tak i.

 

Tobiassen peker videre på at “salg av narkotika skal foregå på tvers av kommunene. For enkelte bidrar inntektene til at de kan opprettholde en høy festfaktor.” og oppfordrer foreldre til å “snakke om rus hjemme, og hvordan det er en del av miljøet de unge er i.”

 

 

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi krever av stortingspolitikerne:

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats 

for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, 

og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,605 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

     

Underskriftene vil bli overlevert til medlemmene i justiskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i løpet av vinteren 2022.

Vi krever av stortingspolitikerne:

 

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

 

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:

 

    1. En bred internettmobilisering mot narkotika” med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette:
    2. kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten.”

 

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com