fbpx

Ny overdoserekord i USA

Ny overdoserekord i USA

Ifølge foreløpige estimater fra center for Disease Control mistet 72 000 mennesker livet i overdose i USA i 2017. Hvis dette tallet viser seg å stemme, vil det utgjøre en økning på 12% fra de vel 64 000 som mistet livet i overdose i 2016.

Det antas at økningen skyldes to forhold: Flere opioidbrukere og farligere substanser.

En stor spørreundersøkelse på telefon indikerer at 2,1 millioner amerikanere er opioidavhengige. Professor Dan Ciccarone ved University of California uttaler imidlertid til New York Times at det reelle tallet kan være så høyt som fire millioner “siden ikke alle narkotikabrukere har telefon og noen kanskje ikke vil nevne bruken på grunn av stigmaet”.

Se vår oppsumemring av overdoseepidemien i USA her

Ifølge Dr. Ciccarone, har antallet opioidbrukere gått opp “de fleste steder, men ikke eksponensielt”. Hovedgrunnen til økningen er farligere substanser, i hovedsak syntetiske opioider som fentanyl som blandes inn i andre stoffer på det illegale markedet, som heroin, kokain, metamfetamin og benzodiazepiner.

Alt er imidlertid ikke negativt. I noen av de nordøstlige New England-statene har overdosetallet begynt å falle. Disse statene har gjennomført store informasjonskampanjer og økt kapasiteten i behandlingen av avhengige.

Også i Dayton, Ohio, en av de hardest rammede statene, har man sett fremskritt. Der har man blant annet lyktes med å redusere forskrivning av opioidbaserte medisiner, økt kapasiteten i behandling og økt tilgangen til overdosemotgiften Naloxone.

Se også: Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både kokan og fentanyl

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com