fbpx

Oppland Arbeiderblad: Ny salgsmetode for narkotika blant ungdom setter politiet sjakk matt

Oppland Arbeiderblad: Ny salgsmetode for narkotika blant ungdom setter politiet sjakk matt

Oppland Arbeiderblad melder den 15. oktober at “skysstasjonene på Lillehammer og Gjøvik pekes ut som viktige knutepunkter for omsetning av piller, hasj og kokain i regionen.”

I artikkelen heter det videre at “Politiet er etter det OA forstår klar over trafikken som foregår, men kan bare i begrenset grad gripe inn.”

Bakgrunnen for det er måten salget foregår på. Avisa forklarer:
“Det avtales hva man ønsker å bestille. Deretter betales pengene på forskudd. Hele denne prosessen kan skje fysisk eller digitalt, via nettet.
Når pengene har skiftet eier, hentes stoffet eller pillene. Det kan overleveres senere samme dag, eller to-tre dager etter bestilling er gjort og betaling utført, enten på skysstasjonen eller andre steder, ifølge OAs kilder.
– Slik blir politiet satt sjakk matt. Så lenge det er små kvanta, og så lenge politiet ikke kan bevise at det er penger involvert, kan de ikke gjøre noe, sier en kilde.”

dette er en business satt i system, akseptert i ungdomsmiljøer, og politiet får ikke gjort noe med det

En kilde uttaler til Oppland Arbeiderblad at “dette er en business satt i system, akseptert i ungdomsmiljøer, og politiet får ikke gjort noe med det.”
Avisa kommenterer også hvorfor de gjør nytte av anonyme kilder: “OAs kilder våger ikke å stå fram, og er redde for å bli indirekte identifisert i avisen.”
Politikontakt Fredrik Lykken hos Gjøvik-politiet bekrefter dette overfor avisa: “Mange tør ikke snakke med oss, i frykt for at det skal slå tilbake på dem.  De unge er gjerne redde for å bli oppfattet som tystere hvis de snakker med foreldre eller politi, og er redde for konsekvensene det kan få.”

 

Gjøvik videregående skole er “i ferd med å få et kjempeproblem med narkotika”

Oppland Arbeiderblad meldte den 9 .oktober at “Ungdom helt ned i 14-års alderen blir tilbudt kokain i Gjøvik-samfunnet,” og at “På Gjøvik videregående skole skal elever ha vært ruset i skoletiden.” En anonym kilde uttalte til avisa at Gjøvik videregående skole er “i ferd med å få et kjempeproblem med narkotika.”

Ungdom helt ned i 14-års alderen blir tilbudt kokain i Gjøvik-samfunnet

Rektor Bjørn Mattson ved skolen bekrefter at situasjonen er krevende overfor avisa:

“Det er krevende å se om elevene er ruset eller ikke. Det er dessuten tatt fra politiet mange virkemidler de siste årene. Man kan nesten få inntrykk av at rusreformen er vedtatt, sier Mattsson. – Det som er det verste er at politiet mener skolen ikke skiller seg fra andre skoler i regionen.”

Elevrådslederen ved skolen uttalte seg også om saken til avisen, men etter intervjuet ble gitt. og første versjon ble publisert, ga hun beskjed om at hun ikke ønsket å uttale seg om saken likevel. Etter det avisa forstår, hadde skoleledelsen og hun diskutert i hvilken grad hun risikerte hets om hun uttalte seg til avisen.

Ordføreren: “alle voksne som har noen form for ansvar overfor ungdommen er bekymra og opprørt over situasjonen”

Varaordfører i Gjøvik. Anne Bjertnæs (H), forteller til den samme avisa den 17. oktober at den politiske ledelsen i kommunen har bedt om et møte mellom aktører i kommunen, politiet og andre som jobber tett med ungdommen “for å se på hva som kan gjøres akutt for å bedre situasjonen med rusbruk blant de unge, og hvilke tiltak som kan gjøres på sikt.”

“Det er ingen tvil om at alle voksne som har noen form for ansvar overfor ungdommen er bekymra og opprørt over situasjonen. Det er veldig krevende at det har utviklet seg slik, uttaler ordføreren.

Det virker som om ungdommen tror at det har kommet en ny rusreform som «legaliserer» og alminneliggjør bruk av rusmidler

SLT-koordinator: Ungdommen tror at en ny rusreform har blitt vedtatt

SLT-koordinator i Gjøvik kommune bekrefter overfor Oppland Arbeiderblad den 10. oktober at hun “har sett en endring blant ungdommene på holdningene til rusmidler i løpet av det siste året”:
-Det virker som om ungdommen tror at det har kommet en ny rusreform som «legaliserer» og alminneliggjør bruk av rusmidler. Slik er det ikke, sier hun.
Fornes mener rusreformen, som aldri ble vedtatt, er en del av årsaken.
– Ungdommen tror at en ny rusreform har blitt vedtatt og at dette har fått et fotfeste i ungdomsmiljøene. Derfor ser vi en alminneliggjøring av rusmidler som hasjkokain og piller helt ned i ungdomsskolen, tror Fornes.

Toten: Ikke bare hasj og marihuana, men også sentralstimulerende stoffer som kokain

Også ellers i regionen bekreftes denne utviklingen. Toten Idag siterere den 12. oktober politikontakten for Østre og Vestre Toten, Luay Altai:
– Det er en skremmende utvikling det vi opplever nå, med holdninger som brer seg utover blant ungdom om at det er greit å bruke narkotika. Ikke bare hasj og marihuana, men også sentralstimulerende stoffer som kokain.
– Det alvorligste nå er at det er blitt mer akseptert blant ungdom å bruke narkotiske rusmidler. Der en tidligere gjerne meldte i fra om noen som brukte hasj eller marihuana, fordi det ikke ble ansett som greit, er dette nå i ferd med å bli bredt akseptert.

holdninger som brer seg utover blant ungdom om at det er greit å bruke narkotika

Avisa Hadeland skriver den 14. oktober at “partydop har blitt mer vanlig blant unge på Hadeland, mener en som var russ på Hadeland videregående skole i vår. Det er et inntrykk rektor Elisabeth Raastad Kjørven deler. Etter det Hadeland kjenner til ble det nevnt at så mye som 40 prosent av vårens russekull har testet kokain. Rektor Elisabeth Raastad Kjørven kan ikke gå god for det tallet.”
Ringsaker Blad skriver samme dag at avisa har “fått informasjon om omsetning av narkotika ved Ringsaker videregående skole. Det skal ha vært salg både på skolens område og inne på selve skolen. Aktiviteten er økende, er informasjon RB har fått fra troverdig hold.”
Se også

Oppland Arbeiderblad: Ny salgsmetode for narkotika blant ungdom setter politiet sjakk matt

Oppland Arbeiderblad melder den 15. oktober at “skysstasjonene på Lillehammer og Gjøvik pekes ut som viktige knutepunkter for omsetning av piller, hasj og kokain i regionen.” I artikkelen heter det videre at “Politiet er etter det OA forstår klar over trafikken som foregår, men kan bare i…

Psykiatrisk ungdomsteam i Trondheim advarer om økende narkotikabruk blant ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ved St. Olavs hospital ser nå konsekvensene av det de oppfatter som økt tilgjengelighet på narkotika blant ungdom.

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med “fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest.”

VG: – Kokainbruk normalisert blant elever i Sandefjord

VG skriver den 20. august (ikke på nett) om kokainbruk blant skoleelever i Sandefjord. Leder for ungdomsrådet i Sandefjord, Saule Smetonyte, uttaler til avisa at “bruk av kokain er blitt normalisert på skolen min”.

Ungdata 2022: 160% økning i bruk av andre stoffer enn cannabis på videregående siste 6 år

Rapporten Ungdata 2022 ble denne uken lansert under Arendalsuken. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet, og som tar sikte på å si noe om hvordan det er å være ung i dag. I 2022 deltok 109.700 ungdommer.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com