fbpx

Ny undersøkelse: Klart flertall mot legalisering av cannabis

Ny undersøkelse: Klart flertall mot legalisering av cannabis

I en ny undersøkelse utført for Klassekampen av Sentio ble 1000 personer spurt om de ønsket et fortsatt forbud mot “bruk av hasj og cannabis”.

 

77% av de spurte bekrefter at de ønsker et slikt forbud, mens 15% er motstandere av forbudet.

 

Kvinner er mer positive til forbudet enn menn, oppslutningen er på henholdsvis 81% og 73%.

 

Motstanden er stor i alle aldersgrupper, men øker med alderen. Mens 27% i aldersgruppen under 30 er motstandere av forbudet, faller denne andelen til 8% i gruppen over 50.

 

Resultatet er i tråd med tidligere undersøkelser. I en undersøkelse utført av Sentio for Actis i fjor uttrykte 83% støtte til forbudet mot cannabis, og en tilsvarende undersøkelse av Respons Analyse for Aftenposten i 2014 viste samme oppslutning: 83% mot forbudet og 13% for.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com