fbpx

Nyheter

Hjertespesialist har behandlet flere ungdommer i Arendal etter kokainbruk

Agderposten bringer i dag en reportasje fra et stort foreldremøte i Arendal kulturhus tirsdag kveld om kokain og voldstrusler i vanlige3 ungdomsmiljøer i byen.  "Vi har også opplevd foreldre som ringer og mumler når de presenterer seg, slik at vi ikke hører navnet" En spørreundersøkelse har avdekket at…...

Økende narkotikabruk blant ungdom: Ringsaker, Larvik og Notodden

Lokalavisene fortsetter å dekke den økende utbredelsen av narkotikabruk blant ungdom: Ringsaker, Larvik og Notodden. I helgen hadde tre aviser snakket med én russepresident, seks 3.klasseelever og én ruskonsulent. Larvik "det har blitt en markant økning av kokain blant unge i de siste par åra" Ruskonsulent Marte Camilla…...

Norske lokalaviser: narkotikabruk blant mindreårige normaliseres

Noen avisklipp fra de første dagene i mars som viser at normaliseringen av narkotikabruk blant mindreårige fortsetter uforstyrret. Elverum kokainbruk på ungdomsfester i kommunen Politikerne i Elverum er svært bekymret over kokainbruken blant ungdom, skriver Østlendingen den 4. mars. - Situasjonen er bekymringsfull, uttaler Yngve Sætre fra Høyre…...

“Mari”, mor til rusavhengig tenåring: “absurd å se hvordan barn og unge dras inn i rus og kriminalitet”

Agderposten forteller den 25. februar i reportasjen Den digitale dophandelen på Snapchat: - Her får du dop på sølvfat den sterke historien om "Mari" som er mor til en rusavhengig tenåring. "rus er ekstremt lett tilgjengelig. Folk skjønner det ikke. Samfunnet skjønner det ikke." Hun forteller til avisa…...

Fra Sande til Sandnes: Salg og bruk av narkotika på ungdomsskoler

Sande avis skriver den 22. februar om at det sniffes kokain på toalettene i friminuttene ved en ungdomsskole i bygda. Avisa har hørt tilsvarende historier fra flere foreldre, uavhengig av hverandre. elevene som sniffer kokain, anses å være kule av medelevene En mor forteller til avisa at "det…...

Bjørnafjorden kommune: politikere trodde ikke på ungdomsrepresentantene

Bjørnafjorden kommune opplever det samme som hundretalls andre lokalsamfunn gjør landet rundt. Som det heter i Os- & Fusapostens reportasje den 3. februar: "mer åpenlys rusbruk blant ungdom, enklere tilgang på stoff, at barn blir brukt til omsetning av stoff gså ser eksempel på barn som ruser seg på blant annet kokain." De som hevder dette overfor…...

Nordstrands Blad: Narkotikabruk normalisert blant ungdom i bydelen

Nordstrands Blad startet den 19. januar en artikkelserie om den økende narkotikabruken blant ungdom i bydelen. "De forteller at det er blitt normalt å ruse seg. Vi er ganske bekymret for den liberale holdningen vi opplever at stadig flere ungdom har til dette" I den første reportasjen skriver…...

Sandnes: “Ulovlige rusmidler er blitt mer normalisert blant videregående elever”

Sandnesposten har snakket med russepresident og elevrådsleder ved Sandnes VGS om utbredelsen av illegale rusmidler blant ungdom i Sandnes. "ungdommer blir tidligere introdusert for ulovlige rusmidler" De kan fortelle til avisa at "ulovlige rusmidler er blitt mer normalisert blant videregående elever". De hevder også at de ser en…...

Cannabisindustrien satser på de tunge brukerne

Det Chicago-baserte markedsanalysefirmaet The Brightfield Group som fokuserer på cannabisindustrien, skriver i en ny rapport at 75% av cannabiskonsumenter bruker cannabis minst fem ganger per uke. "Det er disse 75% av tunge brukere du ønsker å treffe. De er en stor gruppe... så det er et stort potensial…...

Skandinavisk studie: Cannabisutløste psykoser fordoblet i perioden 2000-2016

Forskere fra flere nordiske universiteter har publisert en studie i Psychological Medicine som tar for seg utviklingen i narkotikautløst psykose i Norge, Danmark og Sverige i perioden 2000-2016. Cannabis brukes dobbelt så mye i Danmark som i Norge og Sverige, og forskerne finner nettopp at antallet cannabisutløste psykoser…...

Trondheim: Frykter for de unge – det har aldri vært så ille som nå

Adresseavisen har snakket med en rusbruker i Trondheims rusmiljø som kan fortelle at både brukere og selgere blir stadig yngre: – Det er unge, pene jenter uten ei kvise som dukker opp. Jeg kan stikke innom en bekjent i miljøet, og så plutselig sitter det en ruset unge i sofaen. På spørsmål om også selgerne…...

Omfattende studie: Cannabislegalisering i USA førte til økt bruk blant ungdom og unge voksne

Cannabisbruk blant ungdom økte etter legalisering i delstater i USA. Dette viser en omfattende studie utført av forskere ved Temple University som vil bli publisert i tidsskriftet Addictive Behaviours i mars 2023. Forskerne har tatt utgangspunkt i det omfattende datamaterialet fra National Survey of Drug Use and Health (en undersøkelse av helserelatert adferd og konsekvenser)…...

Oppland Arbeiderblad: Ny salgsmetode for narkotika blant ungdom setter politiet sjakk matt

Oppland Arbeiderblad melder den 15. oktober at "skysstasjonene på Lillehammer og Gjøvik pekes ut som viktige knutepunkter for omsetning av piller, hasj og kokain i regionen." I artikkelen heter det videre at "Politiet er etter det OA forstår klar over trafikken som foregår, men kan bare i begrenset grad gripe inn." Bakgrunnen for det er måten salget…...

Psykiatrisk ungdomsteam i Trondheim advarer om økende narkotikabruk blant ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ved St. Olavs hospital ser nå konsekvensene av det de oppfatter som økt tilgjengelighet på narkotika blant ungdom. "ungdommer forteller at det nå en økt grad av bevissthet rundt hvor mye narkotika de faktisk kan ha på seg" Overlege Sunniva Christiansen ved St. Olavs hospital uttaler…...

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med "fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest." Vi ser at stadig yngre brukarar rusar seg på…...

VG: – Kokainbruk normalisert blant elever i Sandefjord

VG skriver den 20. august (ikke på nett) om kokainbruk blant skoleelever i Sandefjord. Leder for ungdomsrådet i Sandefjord, Saule Smetonyte, uttaler til avisa at "bruk av kokain er blitt normalisert på skolen min". "Flere og flere skoleelever tar kokain" Hun kommenterer at "de fleste elevene på skolen…...

Ungdata 2022: 160% økning i bruk av andre stoffer enn cannabis på videregående siste 6 år

Rapporten Ungdata 2022 ble denne uken lansert under Arendalsuken. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet, og som tar sikte på å si noe om hvordan det er å være ung i dag. I 2022 deltok 109.700 ungdommer. Hasj og marihuana Når det gjelder illegale rusmidler, så viser…...

Straff eller ikke straff: Dobbelkommunikasjon fra Riksadvokaten

Riksadvokat Jørn Maurud uttaler i et intervju med NRK at han tviler "på om straff har noen effekt mot bruk av narkotika".  Dette står i sterk motsetning til høringssvaret fra Riksadvokaten til Rusreformutvalgets forslag i 2020 (Maurud tiltrådde i 2019). Dette høringssvaret var et av de mest negative til rusreformutvalgets "sanksjonsfrie modell", og det heter…...

Troms: “Narkobølge blant unge”

Folkebladet i Troms skriver den 26. juli at "Vorspiel, fester og nachspiel med alt fra hasj, kokain til amfetamin har blitt langt mer normalisert og akseptert blant unge." "det har blitt en mer liberal holdning til narkotikabruk blant ungdom" Politistasjonssjef Arnold Nilsen uttaler i reportasjen at "unge har et mer liberalt syn på narkotikabruk".…...

Stavern: “Du blir ikke inkludert om du ikke driver med narkotika”

Inger Kristine Grønvold forteller til Østlands-Posten den 16. juli at de aldri har beslaglagt så mye narkotika på Losen Nattklubb som under årets Stavernfestival. I kontrollen i døren er "noen så eplekjekke når de viser snusboksen. Men så ber vi dem om å åpne rom nummer to. Der gjemmer de pakker med kokain, hasj og ferdigrulla…...

Fredrikstad: Dobling av narkotikarelatert kriminalitet blant 13- og 14-åringer det siste året

Fredrikstad Blad melder om at politiet i byen er bekymret for økende kriminalitet blant 13- og 14-åringer. Verken ungdommene som er ofre for kriminaliteten eller foreldrene tør å anmelde Lars Fosse, leder av forebyggende avsnitt ved Fredrikstad politistasjon, sier til avisa at "før var ungdom som begikk kriminalitet,…...

Telemarksavisa: Narkotikabruk blant ungdom helt ned i 12-årsalderen har eksplodert

Telemarksavisa melder den 17. juni om eksplosjon i narkotikabruk blant ungdom helt ned i 12-årsalderen. politiet får tilbakemeldinger om at narkotikabruk har eksplodert fra både skole, barnevern og helse Leder for Forebyggende enhet i Grenland-politiet, Tor-Ragnar Steffensen, uttaler til avisa at "det har eksplodert med rus blant ungdom uten at…...

Skoleungdom i Kristiansund: “tøft dopmiljø der trusler og represalier er vanlige virkemidler”

I Tidens Krav den 28. mai forteller en jente fra Kristiansund om et tøft og kynisk ungdomsmiljø i byen, der narkotikabruk er blitt vanlig på fester og sammenkomster. "det er vanlig å observere bruk av narkotika, særlig kokain og MDMA-piller, på fester" "Det er også et tøft dopmiljø der…...

Sandefjord: 50 barn ned i 4. klasse involvert i narkotikakriminalitet

Sandefjords blad skriver den 18. mai om det de omtaler som "sjokkerende opplysninger" om hvordan narkotikaleverandørene i byen gjør bruk av barn ned i 4. klasse til kriminelle aktiviteter. Avisa har intervjuet leder for organisasjonen Make a choice som arbeider med forebygging blant barn og unge voksne, Thore Sebastian Nielsen. Han uttaler at han "vet…...

Rektor: “Ikke kjøp denne dritten. Jeg ber dere, ha respekt for deres eget liv og helse”

Moss avis rapporterer den 14. mai om en melding rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth ved Re Videregående Skole har sendt ut til elevene om narkotikabruken ved skolen, der han blant annet skriver: "Ikke kjøp denne dritten. Jeg ber dere, ha respekt for deres eget liv og helse." Det er…...

Høyesterett fjerner straff for besittelse og bruk av små mengder heroin, kokain og amfetamin for rusavhengige.

Høyesterett fjerner straff for besittelse og bruk av små mengder heroin, kokain og amfetamin for rusavhengige. Det har lenge vært stor spenning knyttet til dommen Høyesterett avsa den 8. april i en ankesak om straffutmåling i en sak der en person med  rusavhengighet var dømt for oppbevaring av fire gram heroin til egen bruk. Det…...

Rektor ved VGS: “Det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på narkotiske stoffer i alle ungdomsmiljøer”

Vi har igjen klippet litt fra norske lokalaviser om den økende aksepten for narkotikabruk blant norsk ungdom. Her noen sitater fra bekymrede voksne som opplever utviklingen på tett hold, fra de første 10 dagene av april: Sandefjord "det har blitt en skremmende aksept for å ruse seg på…...

Sarpsborg: “Ungdomsskole og politiet slår alarm: Kraftig økning av vold, trusler, narkosalg og «gangstersjargong»”

Sarpsborg Arbeiderblad skriver den 29. mars om situasjonen ved en av byens ungdomsskoler i reportasjen Ungdomsskole og politiet slår alarm: Kraftig økning av vold, trusler, narkosalg og «gangstersjargong»  "slik er det på alle ungdomsskoler som jeg har hatt kontakt med" Rektor Tor André Johansen ved Kråkerøy ungdomsskole uttaler til avisa at han…...

Studie av medisinsk cannabis: Ingen effekt på plager, høy risiko for avhengighet

Forskere ved Massachusetts General Hospital (MGH) har i en studie publisert i JAMA Network funnet at effekten av medisinsk cannabis er liten mens faren for å utvikle avhengighet er stor.  I gruppen som fikk medisinsk cannabis, hadde 10 prosent utviklet cannabisavhengighet etter 12 uker. Forskerne forklarer i en…...

Aftenposten: Bruk av tyngre narkotika i forbindelse med russefeiringen har økt i løpet av de siste årene

Aftenposten skriver i en reportasje den 17. mars om økende bruk av "tyngre narkotika" blant russen. Avisen har snakket med en avdelingsleder og en helsesykepleier ved skolehelsetjenesten i Ringerike. De to ønsker å advare foreldre og andre voksne som er i kontakt med russen om en bekymringsfull utvikling av rusvaner. Elevene forteller dem om bruk…...

International Narcotics Control Board advarer mot glamorisering av narkotika i sosiale medier

International Narcotics Control Board (INCB) publiserte i dag sin årlige rapport for 2021, og advarer spesielt mot en stadig sterkere sammenheng mellom promotering av narkotika i sosiale medier og økende bruk og aksept blant ungdom. INCB utgjør sammen med WHO, UNODC og CND (Commission on Narcotic Drugs) de fire institusjonene som har spesielle oppgaver knyttet…...

USA: Økende utbredelse av syntetiske opioider opptil 20 ganger sterkere enn fentanyl

I overdoseepidemien i USA mistet over 100 000 mennesker livet fra april 2020 til april 2021. 65 000 av disse dødsfallene skyldtes syntetiske opioider, i all hovedsak fentanyl som anslås å være 50 ganger sterkere enn heroin. I en ny studie fremgår det nå at enda sterkere og mer dødelige syntetiske opioider enn fentanyl begynner…...

Ungdommer involveres i voldelig oppgjør om narkotika

Økende bruk av narkotika blant ungdom er bekymringsfullt - av helseårsaker. Men økende bruk blant ungdom vil også nødvendigvis øke problemet med leveransekjedene som kontrolleres med vold og trusler. Her er et lite knippe nyheter fra de siste par ukene om hvordan ungdom trekkes inn i voldelige narkotikaoppgjør fra den siste uken. "Dopranet" på Nesodden…...

Helsestasjonen i Skien: Vi har mistet muligheten til å hjelpe ungdom

Telemarksavisa skriver i en reportasje om hvordan "politiet har brukt ruskontrakter for å hjelpe ungdom ut av rus, men nå er det slutt". Nå plukker ingen opp ungdom som er på vei til å bli skakkjørt Det heter videre at "nye føringer har kneblet politiets muligheter til å…...

Jusprofessor: Grunnlovsstridig å straffe tungt rusavhengige

I juni i fjor foreslo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at regjeringen skulle utrede og fremme lovforslag som avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika for tunge rusavhengige. Forslaget ble nedstemt i Stortinget av partiene som sto bak Solberg-regjeringens forslag til rusreform under henvisning til at det ville være i strid med prinsippet om likhet for loven. Jusprofessor…...

Hjerneoperasjon mulig behandling for avhengighet

Et forskningsteam ved Rockefeller Neuroscience Institute ved University of West Virginia har utført inngrepet Deep brain stimulation på fire tungt opioidavhengige pasienter. Denne type inngrep er godkjent av FDA (Food and Drug Administration) og er vanlig i behandling av Parkinsons, og brukes også ved behandling av lidelser som epilepsi, depresjon og tvangstanker. Frem til nå…...

“Kokainslepp” blant eldre tenåringer i Sandefjord

Sandefjord Blad skriver i en reportasje den 20. februar om kokainbruken blant eldre tenåringer i Sandefjord.  I fjor skrev avisa om at kokainbruken ble mer og mer vanlig blant unge i byen, og om hvordan elevrådet ved Sandefjord videregående skole til slutt hadde invitert til pressekonferanse for å slå alarm om utviklingen. I gårsdagens reportasje uttaler…...

American Heart Association advarer om effekten av cannabis på hjernehelse

American Heart Association (AHA) publiserte den 10. februar en scientific statement om effekten av cannabis på hjernehelse i sitt tidsskrift Stroke.  Organisasjonen publiserte en tilsvarende uttalelse for to år siden (som vi omtalte her) om sammenhengen mellom cannabisbruk og kardiovaskulær helse der den frarådet bruk av cannabis "på grunn av den potensielle skaden på hjerte,…...

Kokaintrafikanter etablerte tortursenter i Nederland

The Guardian omtaler i en artikkel den pågående rettssaken i Nederland mot en ledende kokaintrafikant kjent som Piet Costa.  "Et annet anlegg ble funnet i Rotterdam og var ment å fungere som et operasjonssenter for "arrestteamet" som skulle kidnappe ofrene og bringe dem til tortursenteret. " Han er blant…...

USA: Unge mennesker mistet 1,2 millioner leveår i overdosedød fra 2015 til 2019

En studie publisert i Jama Pediatrics den 31. januar i år, har tatt for seg tapte leveår for unge menneskler som dør av overdose i USA. Forskerne peker på at det meste av forskningen på overdosedødsfall har tatt for seg voksne, mens realiteten er at unge mennesker i stigende grad dør av overdose i USA.…...

Aftenposten: Ungdommer truet til å samarbeide med narkotikaselgere

Aftenposten skriver i reportasjen Flere familier levde i frykt, ingen ville snakke med politiet om hvordan 10 unge gutter i Oslo ble utsatt for trusler og utpressing fra fire jevnaldrende gutter uten at de og deres familier turde å anmelde forholdet. Historien fortelles til Aftenpostens journalist av Rikke og Anders ved forebyggende avdeling i Oslo…...

Review av metastudier: Negative kognitive konsekvenser av cannabisbruk – også på lang sikt

Forskere ved University of Montreal har utført en review av metastudier som tar for seg de nevrokognitive effekter av cannabisbruk for ungdom og voksne. Cannabis har en negativ virkning på hjernefunksjoner som beslutningstaking, hukommelse, planlegging, organisering, problemløsing, følelseskontroll og adferd Studien som ble publisert i tidsskriftet Addiction denne…...

Professor ved Hoover Institution: San Franciscos narkotikapolitikk dreper hundrevis årlig

The Hoover Institution er en av USAs største tenketanker som "promotes personal and economic liberty, free enterprise, and limited government". På tross av den filosofien er professor Lee Ohanian ved tenketanken sterkt kritisk, i en artikkel publisert på Hoover.org i forrige uke, til San Franciscos uhyre liberale versjon av harm reduction-politikk på rusfeltet.  Harm reduction…...

Canada: Dobling av skadete bilførere med cannabis i blodet etter legaliseringen

Canadiske forskere har studert blodprøver fra 4300 sjåfører som ble skadet i bilulykker i British Columbia i perioden 2013 til 2020. Forskerne ved University of British Columbia i Vancouver publiserte sine funn i New England Journal of Medicine denne uken. Før cannabis ble legalisert i landet i 2018, hadde 3,8% av de skadete sjåførene et…...

Meksikanske karteller har flyttet cannabisfarmene til California

Los Angeles Times skrev i en lederartikkel denne uken at det legale markedet for cannabis i California er "a mess" og i ferd med å kollapse. Lousville Courier Journal forklarte uken før i en bredt anlagt og dypt foruroligende reportasje hvorfor.  Los Angeles Times skriver i lederartikkelen at intensjonen med det legale markedet for cannabis…...

San Francisco suspenderer avgifter på cannabis

San Francisco vedtok i forrige uke å suspendere avgiften på cannabisomsetning, the Cannabis Business Tax, som skulle innføres 1. januar 2022. Bruttosalget til cannabisbutikker skulle egentlig beskattes med mellom 1 og 5 prosent, men byen har vedtatt å utsette denne avgiften i alle fall ett år for å styrke de legale cannabisbutikkene sin evne til…...

Norske lokalaviser: Narkobruk normaliseres blant barn og unge

Noen klipp fra norske lokalaviser den siste uken om den økende bruken av narkotika blant barn og unge: Randaberg: "Elever føler politiet ikke lenger bryr seg" Bygdebladet, 30. oktober 2021 ungdommen ikke lenger er redd for å fyre opp, og bruke narkotiske stoffer i nærheten av politi Rektor…...

Studie: Cannabisbrukere hadde tre ganger så høy sannsynlighet for å utvikle depresjon eller angst

En ny studie fra Storbritannia publisert i Psychological Medicine viser en klar sammenheng mellom cannabisbruk og psykiske lidelser, spesielt depresjon og angst. Cannabisbrukerne hadde i denne perioden også sju ganger høyere sannsynlighet for å utvikle alvorlige psykiske lidelser som psykose eller schizofreni. Forskere fra University of Birmingham har…...

Jeg følte at jeg levde i en drøm. Og så kom legalisert marihuana.

Vi gjengir her med tillatelse den sterke historien til Aubree Adams om hennes erfaring med cannabis i Colorado. Adams er i dag foreldrekoordinator i et recovery-samfunn i Houston og driver organisasjonen Every Brain Matters.    Jeg elsket å bo i Colorado. Artikkelforfatteren, Aubree Adams. Den familievennlige byen Pueblo er delstatens best…...

USA: Metamfetamindødsfall tredoblet fra 2015 til 2019

En studie publisert i Jama Psychiatry i september viser at overdosedødsfall knyttet til stimulanter (andre enn kokain) økte med 180% i perioden 2015-2019. I 2015 mistet 5500 amerikanere livet som følge av andre stimulanter enn kokain, mens antallet hadde i 2019 økt til 15 000. I hovedsak var disse dødsfallene knyttet til metamfetamin. [perfectpullquote align="right"…...

MR-undersøkelser viste at hjernen til cannabisbrukende ungdommer utviklet seg annerledes

39 forskere ved nordamerikanske og europeiske universiteter har publisert en studie i Jama Psychiatry som ser på effektene av cannabisbruk på tenåringshjerner. Forskerne tok for seg 799 ungdommer fra Tyskland, Frankrike, Irland og England. Ungdommene fikk utført en MR av hjernen da de var 14 år gamle. På det tidspunktet hadde ingen av dem brukt…...

Elver i Oregon tørker ut på grunn av illegale cannabisfarmer

Delstaten Oregon som ligger mellom California og Washington på den amerikanske vestkysten, legaliserte produksjon og bruk av cannabis for rekreasjonsbruk i 2015. Nå opplever de en eksplosiv økning i illegale cannabisfarmer med tilhørende alvorlige miljøkonsekvenser. Mail Tribune melder for eksempel at i en politioperasjon mot én enkel cannabisfarm i Josephine county i den sørlige del…...

Studie: Sporadiske cannabisbrukere hadde 50% høyere sannsynlighet for hjerteinfarkt enn ikke-brukere

I en studie publisert i dag i Canadian Medical Association Journal har en gruppe forskere sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteinfarkt blant unge voksne. hyppige brukere hadde 130% høyere sannsynlighet enn ikke-brukere for å ha hatt hjerteinfarkt Forskerne tok for seg et datasett fra US Centers…...

England: MDMA-dødsfall tidoblet siste ti år

Overdosetallene fra 2020 i England og Wales er nå offentliggjort og viser at 4561 mennesker døde som følge av narkotikabruk. Det er det 9. året på rad med økende overdosetall. Dødsfall knyttet til MDMA har hatt den største veksten det siste tiåret. i 2010 døde 8 personer av MDMA mens tallet i 2020 var 82.…...

Dansk studie: Firedobling av schizofreni-tilfeller knyttet til cannabisavhengighet siden 1995

Danske forskere har funnet at andelen personer som blir diagnostisert med både schizofreni og cannabisavhengighet (cannabis use disorder) er firedoblet siden 1995. Forskere ved Copenhagen Research Center for Mental Health–CORE har analysert data fra en longitudinell kohortstudie som inkluderer 7  186  834 dansker som var i live og over 16 år på et tidspunkt mellom…...

Økokrim: Advokater, eiendomsmeglere og leger inngår i større kriminelle nettverk

Økokrim publiserte i forrige uke temarapporten Profesjonelle aktører der det fremgår at enkelte profesjonelle aktører som leger, advokater, regnskapsførere, bidrar til å legge til rette for kriminelle aktiviteter.  Rapporten innleder med å forklare hvorfor kriminelle søker tjenester til aktører som advokater, eiendomsmeglere og bankansatte, og hva konsekvensene av…...

Overdoseepidemien tok 93 000 liv i USA i fjor

Tall fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at 93 331 amerikanere mistet livet på grunn av overdoser i 2020. fentanyl sto alene for 56 000 av dødsfallene Dette er en økning på 29,4% siden året før da 72 000 amerikanere mistet livet på…...

Stor operasjon mot 500 kartelldrevne cannabisplantasjer i Los Angeles County

I ørkenen Antelope Valley i Los Angeles County ble det i juni utført en massiv politioperasjon for å stenge de 500 ulovlige cannabisplantasjene på stedet. Antallet hadde økt fra 150 plantasjer i 2020. Ifølge sheriff Alex Villanueva i L.A. County tilhørte de fleste av disse plantasjene internasjonale narkotikakarteller. [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite="" link="" color="" class=""…...

Studie: Ørret utvikler avhengighet av metamfetamin-nivåene i vassdrag

En studie ledet av Pavel Horký ved Czech University of Life Sciences i Praha har studert effekten på ørret av å bli eksponert for de konsentrasjoner av metamfetamin som er vanlig nedstrøms for renseanlegg i vassdrag i Tsjekkia og Slovakia. fiskene som beveget seg minst, var de som…...

Profilert nederlandsk krimreporter skutt på åpen gate

Den kjente nederlandske kriminalreporteren Peter de Vries ble i går skutt i det han kom ut av TV-selskapet RTLs lokaler i Amsterdam sentrum. Fem skudd skal ha blitt avfyrt, og et av disse traff ham i hodet. Han ble umiddelbart fraktet til sykehus der han fremdeles "kjemper for…...

Studie: Sammenheng mellom selvmord og cannabisbruk blant unge voksne

Det amerikanske National Institute on Drug Abuse (NIDA) publiserte i slutten av juni en studie i  JAMA Network som ser nærmere på sammenhengene melloim cannabisbruk og selvmord blant unge voksne.  Noe av bakgrunnen for studien er at antall cannabisbrukere i USA har økt fra 22,6 millioner i 2008…...

Helse Stavanger: 8 narkotikautløste dødsfall blant ungdom fra mars til mai i år

Stavanger Aftenblad melder i dag at en uformell undersøkelse utført av Helse Stavanger viser at det var 8 overdosedødsfall og/eller selvmord i forbindelse med rus blant unge i aldersgruppen 14-21 i Sør-Rogaland mellom mars og mai i år. Leder for Rus- og avhengighetsbehandling, Randi Mobæk, kommenterer til Stavanger…...

FN: Cannabis er firedoblet i styrke mens stadig flere ungdommer oppfatter det som ufarlig

I FNs World Drug Report 2021 som ble publisert denne uken, er et av utviklingstrekkene som fremheves fra dette siste året det paradokset at mens cannabis blir stadig sterkere og mer skadelig, er oppfatningen av cannabis som "ikke skadelig" sterkt økende blant ungdom. andelen tenåringer som oppfatter cannabis…...

Presseklipp mai: Aksepten for narkotika fortsetter å øke blant barn og unge

Vi har klippet litt fra artikler i norske lokalaviser som illustrerer den økende aksepten av narkotikabruk blant barn og unge over hele landet: Gudbrandsdalen: - Mer sterke stoffer Gudbrandsdølen Dagningen skriver den 3. mai at det er "en økende bruk av sterkere narkotiske stoffer, mer vold, samt flere overgrep og sedelighetssaker blant ungdom i de…...

Studie: Cannabisbruk svekker hjertefunksjonen for unge voksne

Forskere ved canadiske University of Guelph har publisert en studie i Journal of Applied Physiology som ser nærmere på den kardiovaskulære effekten av cannabisbruk for unge voksne.  forskerne fant at cannabisbrukerne hadde stivere arterievegger og svakere hjertefunksjon enn ikke-brukerne Forskerne studerte 35 unge voksne mellom 19 og 30…...

Studie: 1 av 5 cannabisbrukere i alderen 12-17 utviklet avhengighet innen tre år

En studie utført av National Institute on Drug Abuse i USA og publisert i Jama Pediatrics den 29. mars i år viser at yngre tenåringer utvikler lettere cannabisavhengighet enn eldre tenåringer og unge voksne. Forskerne brukte data fra den årvisse studien National Survey on Drug Use and Health, og studerte to aldersgrupper: 12-17 og 18-25.…...

Tromsø: Far dømt til fengsel for å ha slått mannen som ga sønnen (16) MDMA-overdose

Nordlys skriver at en far er dømt til 90 dagers fengsel i Tromsø for å ha slått mannen som ga sønnen MDMA-overdose.  Ambulansen hentet 16-åringen etter ti minutter og han ble erklært død på sykehuset Den 11. august i fjor hadde gutten vært hjemme hos et kjærestepar i…...

California: cannabisbruk siste måned økte med 23% blant skoleungdom etter legaliseringen

En studie av cannabisbruk blant skoleungdom i California publisert i Journal of Studies on Alcohol and Drugs fant at bruken steg kraftig i skoleåret etter legalisering av rekreasjonell cannabis for voksne.  Forskerne analyserte data fra 3 millioner ungdommer i henholdsvis 7., 9. og 11.klasse i California som har deltatt i spørreundersøkelsen California Healthy Kids Survey.…...

Studie: Narkotikabruk øker risikoen for prematur hjertesykdom med 250%

Forskere har i en studie publisert i tidsskriftet Heart sett nærmere på sammenhengen mellom rusbruk og hjerteproblemer. Forskerne definerte en ekstremt prematur hjertesykdom som en "hendelse" - som infarkt, slag eller angina (brystsmerter) -  som inntreffer før fylte 40. Prematur hjertesykdom ble definert som en tilsvarende hendelse før fylte 55 for menn og 65 for…...

Avisa Sør-Trøndelag: Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke

Avisa Sør-Trøndelag advarer i lederen Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke mot rusreformen slik den er foreslått av Rusreformutvalget, spesielt i lys av den kraftige økningen i bruk og aksept for narkotika blant barn og ungdom.  Fra lederen: Hvis forslaget til ny rusreform blir vedtatt, vil…...

– Kokain og amfetamin sprer seg blant stadig yngre i Gjøvik

Oppland Arbeiderbland skriver den 11. februar om økende bruk av kokain og amfetamin blant barn og unge i Gjøvik.  Samfunnskontakt i politiet, Fredrik Lykken, uttaler til avisa at "Snapchat har blitt en kanal for å tilby sterke narkotiske stoffer", og han kan fortelle at han det siste året har sett bruk av stadig sterkere narkotiske…...

“Fra gata til data”: Ungdom i Trondheim kjøper narkotika i sosiale medier

"Politiet ber foreldre i Trondheim våkne: - Mange foreldre er intetanende" er tittelen på en reportasje i avisa Nidaros som tar for seg den økende bruken av narkotika blant mindreårige i Trondheim.  Seksjonsleder ved Trondheimspolitiet, Torkjel Rendal, sier til avisa at det ble gjort 1717 narkotikabeslag i Trondheim i 2020, men at det nok er…...

Bergens Tidende: 12-15-åringer jobber med narkoleveranser

Bergens Tidende skriver i en reportasje den 30. januar om en 13-åring som ble løpegutt for en narkoselger. Hans oppgave var å overlevere narkotika på kjøpesentre til andre ungdommer som de hadde kjøpt gjennom sosiale medier.  "Det er de yngste ungdommene som danner store kriminelle nettverk på sosiale…...

Metastudie: Ungdommer som brukte cannabis ukentlig fikk redusert IQ

En metastudie utført av forskere ved RCSI University of Medicine and Health Sciences som er publisert i Psychological Medicine viser en sammenheng mellom cannabisbruk og fallende IQ. Studien analyserte 7 longitudinelle undersøkelser av cannabisbruk og IQ. I det totale utvalget var 808 unge som hadde brukt cannabis ukentlig i minst 6 måneder, samt 5308 unge…...

Studie: Hyppig cannabisbruk har skadelige konsekvenser – uavhengig av når en begynner

"Hyppig cannabisbruk har skadelige effekter, uavhengig av hvor gammel en person er når bruken starter" ifølge en pressemelding fra University of Queensland om en nylig publisert studie. cannabisbrukerne hadde ved 35 års alder større sannsynlighet for å bruke illegale rusmidler, ikke ha fast arbeid, ha depresjon og ha…...

Studie: Ungdommer med depresjon OG problematisk cannabisbruk har 3 ganger større sannsynlighet for selvskading

Forskere ved Ohio University fant i en studie at ungdommer med diagnosen stemningsforstyrrelse, lidelser som bipolaritet eller depresjon OG som bruker cannabis, har over tre ganger så stor sannsynlighet for selvskading. Studien som ble publisert i dag i JAMA Pediatrics tok for seg knapt 205 000 ungdommer mellom 10 og 24 år (gjennomsnittsalder på 17…...

Los Angeles: Unge voksnes cannabisbruk økte med antall cannabisbutikker i nabolaget

Forskere fra RAND Corporation har funnet at antall og type cannabisbutikker i nabolaget påvirker cannabiskonsumet til unge voksne i Los Angeles ifølge en studie publisert i TheAmerican Journal on Addictions. Forskerne tok for seg 1097 unge voksne på 21 år eller eldre (som er aldersgrensen for å kjøpe legal cannabis i California). Disse oppga sine…...

Seks kommuner i Lofoten slår alarm om narkotikabruk helt ned i ungdomskolealder

Lofotposten omtaler den 15.12 et møte mellom alle ordførerne i Lofoten for å koordinere utfordringen med et hardere narkotikamiljø og økt ruskjøring blant unge i regionen.  det brukes vold for å drive inn gjeld Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira som orienterte ordførerne om situasjonen kunne fortelle at en ny trend…...

Studie: Over halvparten av brukere av medisinsk cannabis opplevde abstinenssymptomer

Forskere ved University of Michigan har studert brukere av medisinsk cannabis over en toårsperiode for å analysere abstinenssymptomene denne gruppen måtte oppleve. De 527 deltakerne i studien mottok alle medisinsk cannabis i Michigan for ikke-kreftrelaterte smerter. "25% oppga å oppleve aggresjon, svimmelhet, hodepine, magesmerter. underlige drømmer, sinne og…...

USA: 48,8% av cannabisbrukende tenåringer har kjørt i påvirket tilstand

En studie publisert i Jama Network i desember har sett nærmere på kjøring under påvirkning av cannabis blant amerikanske tenåringer.  Forskerne har tatt utgangspunkt i data fra 2017 National Youth Risk Behavior Survey, og valgt ut de som der oppgir å være cannabisbrukere (brukt minst en gang siste 30 dager). Av ungdommer i alderen 14-19…...

Cannabisleverandør i Alberta optimistisk: Kun 20% bruker i dag

I en reportasje i Calgary Herald fremgår det at den offentlige etaten Alberta Gambling, Liquor and Cannabis som står for både distribusjon til og regulering av selskapene som selger cannabis til sluttkunde i provinsen, tapte 14,1 millioner canadiske dollar i fjor av en cannabisomsetning på 265 millioner. High…...

Washington Post: Mexico fortsetter å miste kontroll over territoriet

Washington Post har publisert en omfattende reportasje om hvordan den organiserte kriminaliteten er i ferd med å ta kontroll over Mexico. En studie av CIA fra 2018 anslår av kriminelle organisasjoner nå kontrollerer 20% av landets territorium. Arrestasjonen av Mexicos tidligere forsvarsminister Salvador Cienfuegos for å ha mottatt bestikkelser av et narkotikakartell i oktober var…...

Studie: 1 av 4 MDMA-relaterte dødsfall skyldtes ren MDMA

En studie fra Australia publisert i International Journal of Drug Policy har analysert 393 MDMA-relaterte dødsfall i Australia i perioden 2001 til 2018. Dødsfallene ble kategorisert i to grupper: Forgiftning der MDMA alene eller sammen med andre stoffer ble ansett som årsak til dødsfallet, og b) Andre årsaker der MDMA ble ansett å ha bidratt…...

USA: kokaindødsfall tredoblet siste 5 år

En ny rapport fra U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at kokaindødsfall ble nær tredoblet i USA i perioden 2013-2018.  Hvert år i denne tidsperioden økte antallet kokaindødsfall med i gjennomsnitt 27%.  Forskningsleder ved CDC, Dr. Holly Hedegaard, kommentererer i forbindelse med lanseringen av rapporten at "mye oppmerksomhet har blitt gitt økningen…...

European Drug Report: Narkotrafikanter infiltrerer internasjonal varehandel

Eurpean Drug Report 2020 uttrykker bekymring for at internasjonal varehandel infiltreres av narkotikasmuglere. 2020-versjonen av European Drug Report som publiseres av EUs narkotikabyrå EMCDDA, ble publisert i september. Som en av emerging threats peker rapporten på en økning av beslag av store mengder kokain, cannabis og heroin i havgående containertrafikk. Dette gir ifølge rapporten grunnlag…...

Barn ned i 9-årsalderen rekrutteres til gjengene i Sverige

Ifølge en reportasje på abcnyheter.no blir barn ned i 9-årsalderen nå rekruttert av kriminelle gjenger i Sverige. Ingen våger å tyste på gjengen, en del er så unge at de går i 6. klasse. Det er nyhetsbyrået TT som har gjennomført en undersøkelse blant sosialtjenestene i landets kommuner…...

Studie: Sammenheng mellom cannabiseksponering før fødsel og mentale problemer i ungdommen

Forskere ved amerikanske Washington University har i en studie publisert i Jama Psychiatry sett på sammenhengen mellom eksponering for cannabis under svangerskapet og utvikling av mentale og kognitive problemer i ungdommen.    Rapporten peker på betydningen av bedre kunnskap på feltet siden kvinners bruk av cannabis under svangerskapet har økt med 106% fra 2002 til…...

Aftonbladet: Svenske samfunnsinstitusjoner infiltreres

Gjengenes rivalisering med likvideringer og granatangrep på gatene i svenske storbyer er dramatisk. men likevel bare overflaten av problematikken. Den dype påvirkningen av samfunnets institusjoner og sektorer gjennom vold og korrupsjon vil i det lange løp ha enda alvorlige konsekvenser. Aftonbladet er på sporet av tendensen i en reportasje den 18. september der det blant…...

699 000 amerikanske tenåringer cannabisavhengige i 2019

Den amerikanske NSDUH-undersøkelsen over rusbruk og mental helse som ble publisert nå i september viser konsekvensene av en normalisering av cannabisbruk i den yngre generasjonen. I aldersgruppen 12-17 år er andelen som mener at det er svært skadelig å bruke cannabis 1-2 ganger i uken falt fra 40,6% i 2015 til 34,6% i 2019. I…...

Presseklipp uke 35: Normaliseringen av narkotikabruk blant ungdom fortsetter

Vi har klippet litt fra landets lokalaviser igjen de siste  fem dagene. Trenden fra de siste par årene fortsetter: Narkotika blir mer stadig vanligere og mer akseptert blant "vanlig" norsk ungdom. Akershus det er helt normalt at det brukes andre rusmidler enn alkohol på fest SLT-koordinator i Nes…...

Studie: cannabislegalisering stanset trend med lavere ungdomsbruk

En studie publisert i American Journal of Preventive Medicine viser at legaliseringen av cannabis i Washington i 2012 stanset en trend med stadig lavere cannabisbruk blant ungdom. Ulike studier har kommet til ulike konklusjoner om hvordan legaliseringen av cannabis i de to første delstatene som legaliserte rekreasjonsbruk, Colorado og Washington, har påvirket cannabisbruk blant ungdom.…...

Kvinner som brukte cannabis under svangerskapet hadde 50% større sannsynlighet for å få barn med autisme

Canadiske forskere har funnet at kvinner som bruker cannabis under svangerskapet har en 50% høyere sannsynlighet for å få barn med autisme.  En studie publisert i Nature Medicine den 10. august har tatt for seg samtlige barn født i Ontario i Canada mellom 2007 og 2012 for å se på sammenhengen mellom barn med autismediagnose…...

Nederlandsk kokainlaboratorium produserte opptil 200 kg daglig

BBC melder at det største kokainlaboratoriet i Nederland noensinne ble avdekket i en politioperasjon denne uken. Laboratoriet var etablert i en omgjort stall på en gård nord i landet.  Det ble funnet 100 kg kokain på stedet. Politiet anslår at laboratoriet hadde kapasitet til å produsere 150-200 kg per dag. [su_posts id="4089" posts_per_page="1"…...

Som ringer i vann: Konsekvensene av rusavhengighet

The ripple effect - ringer i vann - er navnet på en rapport som har tatt for seg konsekvensene av overdoseepidemien i USA for pårørende og samfunnet rundt. Avhengighet, overdoser og eventuell dødelig overdose har selvsagt konsekvenser for barn, ektefeller eller partnere, foreldre og søsken. Men det får også sosiale og økonomiske konsekvenser for lokalsamfunnet:…...

American Heart Association advarer mot cannabisbruk

American Heart Association advarer i et Scientific Statement om risiko for hjerte- og karproblemer ved cannabisbruk. I en vitenskaplig uttalelse fra American Heart Association, publisert i dag i organisasjonens tidsskrift Circulation, konstaterer forskerne at cannabis etter alt å dømme ikke har noen dokumentert effekt når det gjelder forebygging eller behandling av hjerte- og karsykdommer. Forskerne…...

Irland: Flere søker nå behandling for kokainbruk enn for cannabis

For første gang i Irland er det nå flere mennesker som søker behandling for kokainbruk enn for cannabis.  det er middelklassen og overklassen med penger til overs som ikke bryr seg og som ønsker å feste Irish Times rapporterer om at andelen som søker hjelp for kokainbruk har…...

England: Satsing på forebygging og behandling ville vært svært samfunnslønnsomt

I den omfattende rapporten Review of drugs er skadene som narkotika årlig forårsaker i England og Wales estimert til £19,3 milliarder, altså omlag 230 milliarder kroner. Kostnadene til behandling og forebygging utgjorde £553 millioner, ca 6,6 milliarder kroner. Eller altså 2,9% av de totale kostnadene. Vi må endre…...

Ringerikes blad: Unge får narkotika servert på mobilen

Ringerikes Blad tar i en reportasje for seg det økende salget av narkotika i regionen over Snapchat, med ungdommer både som selgere og kunder: "På skolen får de gode karakterer og på fritida har de mange venner. På Snapchat selger og kjøper de narkotika for enorme summer." De…...

Narkogjenger på Romerike: “Det rekrutteres unge i hopetall”

Romerikes Blad melder den 2. juni at politiet "ser en klar økning i gjengkriminalitet" i regionen. Mandag denne uken pågrep politiet en person som er mistenkt for å ha avfyrt skudd ved en skole i Lørenskog i forrige uke. Episoden knyttes til et oppgjør i et narkokriminelt miljø i regionen. [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite="" link=""…...

Jærbladet: «Ungdom tror at hasj er lov»

Jærbladet melder i dag at det har blitt en større aksept for narkotika blant unge i regionen de siste årene. "ein del ungdom meiner hasj er nesten ufarleg" En politioverbetjent uttaler til avisa at "en del ungdom har misforstått legaliseringsdebatten, og trur at hasj og cannabis har blitt…...

Gatekrig i Oslo: “Få som ønsker å dele informasjon med politiet”

Dagbladet rapporterer den 3. mai om en "brutal gatekrig" mellom "de voldelige ungdomsgjengene på Grønland og Tøyen". Fra artikkelen: "det er et under at ingen ble drept i de brutale slåsskampene" "Etter grove machete-angrep, knivkamper og flere drapsforsøk i kriminelle ungdomsmiljøer i bydel Gamle Oslo, gjør politiet nå…...

“Det er i ferd med å bli full gjengkrig i Oslos gater”

Filmskaper Adel Khan Farooq skriver i et innlegg i Nettavisen om en situasjon med økende vold og kriminalitet han har sett utvikle seg i Oslo den senere tiden: "Barn helt ned i fjortenårsalderen blir rekruttert, og angriper andre jevnaldrende mer eller mindre uten mål og mening" Fra innlegget:…...

«Jævla snitch!!! Hvorfor gikk du til politiet??»

Politibetjent Jonas Andreassen i Oslo-politiet skriver i en kronikk i Aftenposten om hvordan det nå plutselig er blitt verre å si i fra til en voksen - snitching - enn å rane noen. Andreassen beskriver et fenomen som redaktør for Narkotikapolitikk.no, Øystein Schjetne, har beskrevet i en rekke kronikker, og som vil vokse proporsjonalt med…...

Skien: Drapsforsøk på grunn av uoppgjort kokaingjeld

En Skiensmann i 30-årene er siktet for drapsforsøk på grunn av kokaingjeld, ifølge Telemarksavisa.  Den 15. april fant det sted en skuddveksling i Munkelia i Skien. En skiensmann ble pågrepet i en stor politiaksjon den 29. april og er mistenkt for drapsforsøk. En slektning av ham er allerede fengslet og skiktet for det samme. Bakgrunnen…...

Metastudie: 47% av hyppige cannabisbrukere opplever abstinenssymptomer

Nesten halvparten av hyppige cannabisbrukere opplever abstinenssymptomer når de slutter, viser en ny metastudie. 47% av brukerne som oppga å bruke cannabis jevnlig eller som var avhengige av cannabis, opplevde abstinenssymptomer   Studien som ble publisert på Jama Network tidligere denne måneden, tok for seg 50…...

Russelåter i Follo stappfulle av narkotikareferanser

Østlandets Blad melder den 17. april at flere av låtene til bussene i årets russekull er fulle av narkotikareferanser. I en av låtene til bussen Rockford nevnes marihuana, MDMA og kokain hele 18 ganger. "Tar fem-seks linjer (kokain), og girer opp i sjette gir" En av låtene inneholder…...

Tidligere justisminister Amundsen utfordrer justisminister Mæland om økende narkotikabruk blant ungdom

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viser blant annet til dokumentasjon fra Narkotikapolitikk.no i sitt spørsmål til justisminister Monica Mæland om politiet vil prioritere å "håndheve forbudet mot narkotika til tross for at man avventer en ny rusreform"  og om hun kan "forsikre at manglende prioritering fra politiets side ikke er årsaken til økende narkotikamisbruk blant unge".…...

Cannabislegaliseringen i Canada: How did it go so wrong?

En mangeårig tilhenger av cannabislegalisering analyserer i en reportasje i The Guardian den foreløpig mislykkede cannabislegaliseringen i Canada. How did it go so wrong? spør forfatteren av artikkelen. Bakgrunnen for spørsmålet oppsummeres med at "det svarte markedet lever i beste velgående mens cannabisaksjer har kræsjet, medisinske brukere sier de ikke får tak i viktige medisiner,…...

Studie: Cannabis reduserer fertilitet

En studie som vil bli publisert i Journal of Endocrine Society har gjennom dyreforsøk funnet at egg som blir eksponert for THC er dårligere egnet til å frembringe et levedyktig embrio og har betydelig mindre sannsynlighet for å resultere i et vellykket svangerskap. Eggene ble eksponert for THC (virkestoffet i cannabis) tilsvarende en rekreasjonell dose…...

Venezuela og kokaintrafikken

«Venezuelanerne har ingen idé om hvor ille det kommer til å bli» uttalte «Rasguño» i Norte del Valle-kartellet da han ble pågrepet i 2004. Allerede på det tidspunktet var drapsraten i Venezuela blitt tredoblet siden USA ved årtusenskiftet hadde iverksatt Plan Colombia som gjorde at den colombianske staten gjenvant den territorielle kontrollen fra landets kokainproduserende…...

Metastudie: én brukerdose cannabis kan gi forbigående psykotiske symptomer

Én enkelt brukerdose cannabis kan føre til forbigående psykose og andre psykiatriske symptomer. Det viser en metastudie utført av forskere ved King's college i London som er publisert i Lancet Psychiatry denne uken. Metastudien har tatt for seg 15 forskningsprosjekter som har studert psykiatriske symptomer som resultat av inntak av én enkelt brukerdose cannabis. De…...

Minneord for Jens Lunde Tusvik fra mamma og pappa

I slutten av januar døde 21 år gamle Jens Lunde Tusvik  fra Porsgrunn på gutterommet av en dose narkotika.  Vi publisererer her minneordet som foreldrene leste til minne om sønnen under begravelsen. Gjengis med foreldrenes tillatelse. Kjære, gode gutten vår! Dette her er så inderlig vondt. Sorgen vi kjenner på nå er bunnløs og uutholdelig.…...

Narkotika normaliseres blant ungdom: Presseklipp uke 7

I vår dystre føljetong med klipp fra landets lokalaviser følger vi fra uke til uke hvordan narkotika nå normaliseres i ungdomsgenerasjonen.   "rusmidler blir i større og større grad utbredt på skolene" Nordland Fylkestingsrepresentant Jim Simonsen Jenssen skriver den 7. februar i Andøyposten at "rusmidler i større og…...

Medlemmer i Rusreformutvalget feilinformerer

Fire medlemmer i Rusreformutvalget skriver i Vårt Land den 22. januar at Actis feilinformerer om rusreformen. Men de feilinformerer selv om utbredelsen av cannabisbruk blant unge når de skriver at "mellom 2015 og 2018 økte ungdomsbruk på (sic) cannabis med 2 prosent for jenter og 4 prosent for gutter.“ Sannheten er henholdsvis 22 prosent og…...

Hvorfor øker trangen til å innta kokain 30 dager etter å ha lykkes med å slutte?

Et av problemene med narkotikabruk er at legevitenskapen ikke har effektiv behandling å tilby for den andelen som for eksempel utvikler avhengighet eller andre narkotikarelaterte lidelser. Grunnen til dette er rett og slett at vår forståelse for de kjemiske reaksjonene i hjernen som rusmidlene utløser, er mangelfull. For noen stoffer, som heroin og andre opiater,…...

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Vi har igjen sakset avisklipp fra den siste uken om ungdom og rus. Aksepten for narkotika blant ungdom fortsetter å øke over hele landet. De første undersøkelsene som dokumenterer denne utviklingen begynner også å komme; Folkehelseinstituttet sine tall som kom denne uken, viser for eksempel nesten en fordobling av cannabisbruk i aldergruppen 16-20 siden 2015.…...

Studie: Opioidepidemien tar livet av dobbelt så mange amerikanere som tidligere antatt

63 000 amerikanere mistet livet på grunn av narkotika i 2016 ifølge offisielle tall. Forskere anslår nå at det reelle tallet var 142 000. Mennesker som bruker narkotika fast har generelt en mye høyere dødelighet Det offisielle tallet på narkotikautløste dødsfall i 2016 i USA var 63 000.…...

Studentavis: “Gjør deg klar til å røyke hasj”

Studentavisa Unikum i Kristiansand omtaler rusreformutvalgets forslag i siste utgave. Avisa skriver på lederplass at "når reformen blir vedtatt, hvilket den blir, har vi offisielt kvittet oss med en av de mest absurde, umenneskelige lovgivningene i norsk politisk historie." Avisa gir også uttrykk for det rusreformutvalget påpeker er en misforståelse, men som mange likevel frykter:…...

VGS-elev i Rogaland “tror folk er imot narkotika, men tør ikke snakke høyt om det”

Narkotika er i ferd med å normaliseres i ungdomsmiljøer i Rogaland; "Det er litt sånn at om du går på fest og takker nei, så prøver de å presse og lokke og si at det ikke er farlig og sånn. Sier du nei, vil de kanskje se på deg som litt annerledes" [perfectpullquote align="right" bordertop="false"…...

“Narkotikabruken i Trondheims uteliv er ute av kontroll”

Narkotikabruken i Trondheims uteliv er ute av kontroll, skriver Adresseavisen. "Kokain har blitt det store partydopet". Kokain og MDMA gjør at jeg blir den fyren jeg egentlig ønsker å være Avisa har intervjuet en typisk rekreasjonsbruker av partydop, "Lars", som"fremstår som hvilken som helst annen kar i midten…...

Gloria er en av 20 sosiale ledere myrdet av kokainproduserende grupper i Colombia så langt i år

Gloria Ocampo (37) ble drept i sitt hjem i kommunen Puerto Guzmán i fylket Putumayo på grensen mot Ecuador den 7. januar. De to morderne ankom huset på en motorsykkel og spurte etter henne. Hun bekfreftet hvem hun var, og ble så skutt og drept på stedet, En eldre nabo som befant seg i huset…...

Studie: Ikke-rusede, tunge cannabisbrukere viste dårligere kjøreferdigheter

Det er veldokumentert at cannabisrus reduserer kjøreferdigheter. En studie  utført av en gruppe forskere ved McLean Hospital som er publisert i Drug and Alcohol, har imidlertid nå funnet at  cannabisbruk også reduserer kjøreferdighetene selv om sjåføren ikke er ruspåvirket.  oversteg fartsgrensene hyppigere, stoppet sjeldnere på…...

Cannabisbruk øker blant ungdom og unge voksne i delstatene som har legalisert

De siste tallene fra National Survey on Drug Use and Health viser en betydelig økning i bruk i delstatene som har legalisert cannabis. Bruken i disse statene ligger også langt over landsgjennomsnittet. Blant unge voksne var det i 2017-2018 30,94% som hadde brukt cannabis siste måned i "legaliseringsstatene". Dette var en økning på 8% fra…...

Aksept for narkotikabruk øker blant ungdom over hele landet

Det som ser ut til å skje i ungdomsgenerasjonen nå kan ende opp med å bli en av de alvorligste samfunnsendringene vi vil oppleve i vår levetid. En endring som kan bli avgjørende for temaer som folkehelse, kriminalitet og integrering de kommende tiårene. Slike dype endringer gjør sjelden sin entré med pauker og basuner. En…...

Studie: hyppig cannabisbruk endrer hjertestrukturen

En fersk britisk studie publisert i JACC Cardiovascular Imaging indikerer at cannabisbruk endrer hjertestrukturen, noe som kan være noe av forklaringen på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteproblemer. Gruppen med nåværende hyppige brukere hadde et større venstre hovedkammer enn ikke-brukere Forskere ved Queen Mary University i London har analysert…...

Voldsom økning av cannabisavhengige pasienter med psykose/schizofreni i Portugal

Antallet pasienter med cannabisavhengighet som blir diagnostisert med psykose eller scizofreni i Portugal økte med 2840% fra 2000 til 2015 vise ny studie. Portugisiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom psykotiske diagnoser/schizofreni og cannabisavhengighet i Portugal. De tok for seg samtlige innleggelser på offentlige sykehus i tidsrommet 2000 til 2015 der den primære diagnosen…...

Harstad: Dopbruken eksploderte etter skolestart i høst

"De unge eksperimenterer med rusmidler allerede fra de er 14-15 år. Rusmidler er helt akseptert i vennegjengen, og vi er skremt over utviklingen." Enkelte blir psykotiske, og flere ødelegger framtiden og ender opp i bunnløs gjeld Det uttaler Anniken Sandtorv Georgsen og Hege Torbergsen fra oppsøkende rusteam i…...

5% av norske studenter bruker rusmidler for å prestere bedre

Universitas melder at en ny undersøkelse viser at 5% av norske studenter bruker rusmidler for å bedre skoleprestasjonen. 24% av de som bekreftet at de bruker angivelig prestasjonsfremmende rusmidler, oppgir at de bruker amfetamin Dette utgjør på landsbasis vel 14 000 studenter. Alkohol, snus og tobak er…...

Narkotikabruk øker blant ungdom: uke 47

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet. Her er noen utvalgte nyhetssaker som illustrerer utviklingen fra landets lokalaviser fra uke 47. Akershus Romerikes blad (25.11) har snakket med en Greta Karina Braathen som har gått natteravn i over 10 år på Jessheim. Hun forteller at "det er først i år at jeg har sett med…...

Norsk studie: Cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å få medisiner mot psykose

En ny norsk studie viser at cannabisbrukere hadde femdobbel risiko for å motta psykosemedisiner i tiden etter bruk i forhold til ikke-brukere.  de som oppgir å ha brukt cannabis i løpet av det siste året, hadde fem ganger så høy risiko for å ha fått utskrevet psykosemedisin i…...

Studie: Cannabisavhengighet økte med 37% blant voksne i legaliseringsstatene

En ny studie publisert i Jama Psychiatry har tatt for seg endring i bruksmønster i ulike aldergrupper i de fire første delstatene som legaliserte rekreasjonell cannabis i USA: Colorado, Washington, Oregon og Alaska. Over 500 000 respondenter i aldersgruppene ungdom  (12-17), unge voksne (18-25) og voksne (over 26) oppga sin cannabisbruk som ble klassifisert som…...

Trondheim: “De unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk”

Adresseavisen refererer i en artikkel den siste Føre var-rapporten fra St. Olavs hospital som blant annet viser at MDMA (ecstasy) er det rusmiddelet som har økt mest i Trondheim det siste året. «Vi ser at familier går til grunne på grunn av barns rusavhengighet, som de ikke kommer…...

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet

Aksepten for og bruken av narkotika blant ungdom landet over fortsetter å øke. Her er et knippe saker fra landets lokalaviser fra den siste uken. Finnmark iFinnmark.no rapporterer om at det er frykt for at narkotikaen tar overhånd i Gamvik, "det er fritt frem, det flyter over av rus". [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite="" link="" color=""…...

USAs helsedirektør: cannabislegaliseringen et massivt folkehelseeksperiment

Under en høring i senatet i forrige uke uttalte den amerikanske helsedirektøren Jerome Adams at cannabislegaliseringen i landets delstater er et "massivt folkehelseeksperiment på befolkningen".  "Vi vet ikke hva vi ikke vet, så derfor vil vi ikke utføre dette eksperimentet på befolkningen"   Adams understreket at…...

Kampanje for “tryggere narkotikabruk” skaper reaksjoner

En kampanje for tryggere narkotikabruk i regi av Rusopplysningen.no vekker kraftige reaksjoner. På plakater som er satt opp i Oslo, vises det til hvordan ulike narkotiske stoffer kan brukes på en tryggere måte. "Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig"…...

Irland: 185% økning på 8 år i cannabisrelatert behandling på psykiatriske sykehus

Cannabis-relaterte behandlinger ved psykiatriske sykehus i Irland økte med 185% fra 2008 til 2016 , melder The Irish Times. Cannabis-relaterte behandlinger ved vanlige sykehus økte i samme periode med 90%.  I 2015 ble det anslått at blant unge voksne var hver 28. person cannabisavhengig Behandling for cannabis-avhengighet har…...

Støtten til cannabislegaliseringen i Canada stuper

Støtten i befolkningen til cannabislegaliseringen i Canada stuper. Ingen studier kan påvise at det svarte markedet krymper. Ifølge reportasjen er det ingen studier som viser at det svarte markedet har blitt redusert som følge av legaliseringen   Ifølge en reportasje på SVT.se, viser en undersøkelse foretatt…...

USA: 36% av omsorgsovertakelser skyldes narkotikamisbruk

Hver tredje sak der barn blir plassert i fosterhjem i USA skyldes nå foreldrenes narkotikamisbruk. For kun 10 år siden var det kun hvert fjerde tilfelle av omsorgsovertakelse som skyldtes narkotika. Antallet saker med omsorgsovertakelse har økt med hele 12% de siste 5 årene i USA. I USA i…...

Canadisk kardiolog: Cannabis farlig for hjerte og hjerne

Dr Chris Simpson slår i dag, 4. oktober, alarm på Canadian Stroke Congress om sammenhengen mellom cannabis og hjerteinfarkt og hjerneslag.  Simpson som er kardiolog og tidligere president for Canadian Medical Association, uttaler til Ottawa Citizen at "det er en utbredt oppfatning at cannabis faktisk er sunt. Men en som nettopp har røykt en joint…...

Bergen: “Narko er en stor del av festkulturen på videregående”

Denne uken ble det holdt et infomøte om narkotika for elever på vg2 på skolene i bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen. Infomøtet ble åpnet med et foredrag av psykolog Ove Heradstveit som fortalte om virkningene av rusmidler, og hvordan hjernen blir kapret av avhengigheten. Andre innlegg ble holdt av Øystein Samsonsen som arbeider med…...

Studie: Barn som bruker cannabis halvparten så fysisk aktive som ikke-brukere

Tenåringer som bruker cannabis regelmessig, risikerer dårligere mental helse som følge av at de er mindre fysisk aktive.  Det viser en studie gjennomført av forskere fra Katholieke Universieit Leuven og King's institute of Psychiatry, Psyhology and Neuroscience. Forskerne har tatt for seg data over 94 000 barn mellom 12 og 15 år fra 24 land.…...

Cannabisparadokset: mer liberale holdninger og økt risiko ved bruk

12 forhold en bør kjenne til om cannabis i 2019. To seniorforskere ved Folkehelseinstituttet, Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness, har i år publisert Cannabisboka. I en en kronikk på Forebygging.no presenterer de et lite sammendrag av boken. Les kronikken her Fra kronikken (våre uthevelser): Mindretallet blant brukerne,…...

Politi og medier om advokatdrapet: Nederland forvandles til en narkostat

Den 18. september ble forsvarsadvokaten Derk Wiersum skutt ned og drept utenfor sitt hjem i Amsterdam. Årsaken antas å være hans rolle i opprullingen av en serie drap begått av et nettverk kokainsmuglere.  200 tonn kokain (ca. 20% av verdensproduksjonen) lyktes å komme inn i landet i 2018…...

Politiet i Namdal: “Foreldre må få øynene opp for hva ungdommene sine holder på med”

"Det som er spesielt foruroligende er at det er streite og flotte ungdommer som blir tatt. Ungdommer som av samfunnet blir definert som vellykkede" "det er streite og flotte ungdommer som blir tatt" Det uttaler politikontakt i Grong, Birger Håpnes, til Trønder-Avisa i forbindelse med at et ungt rusmiljø har…...

Studie: 1 av 4 britiske GHB-brukere kjenner noen som har dødd av overdose

"GHB er en 'silent killer' og tar livet av flere hundre homofile menn årlig, men får lite oppmerksomhet." Det skriver Channel4 og BuzzFeed i forbindelse med lanseringen av en ny undersøkelse av GHB-bruk i Storbritannia halvparten av respondentene hadde tatt overdose på GHB GHB er særlig utbredt i…...

Aust-Agder: Ungdommer på 13-14 år tar overdose på GHB

- De unge bryr seg ikke om hva de putter i seg av rusmidler. De tester mer og er ukritiske til det som tilbys, sier Kim Filskov Michelsen i overdoseteamet i Arendal kommune til Agderposten. Overdoseteamet er spesielt bekymret for at nalakson og andre motgifter ikke fungerer ved overdose på GHB. [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite="" link=""…...

Politiet i Levanger: “Slutt å være selvopptatt. Bruk tiden på barna dine.”

"Noen forteller om narkotikabruk på fester, og da han spør om hvorfor, så sier flere av ungdommene at hasj er kult." Det uttaler innsatsleder Per Henrik Bykvist i politiet i Levanger til avisa Innherred. "Slutt å være selvopptatt. Bruk tiden på barna dine." Han vedgår at politiet kan gjøre noe, og sikkert…...

Sportslig leder i Gjøvik-Lyn: Rystet over stoffomfanget blant unge

"Jeg tok kontakt med flere ungdommer som bekreftet at bruk av narkotika er helt vanlig i mange miljøer." "Som klubb må vi gjøre alt vi kan for å opplyse om farene ved bruk av ulike stoffer" Det uttaler sportslig leder Dag Erland Olsen til Oppland Arbeiderblad, etter at…...

Indre Telemark: “Hasj har blitt normalisert og 15- 16- åringer bruker det.”

Vest-Telemark Blad har snakket med Cato Listhaul og Mari Moen som arbeider med forebyggende arbeid i politiet i vest- og Midt-Telemark om den økende utbredelsen av cannabis blant unge i fylket. Fra intervjuet: Hasj er overalt, det er ikkje i ein sone eller i nokon sosiale lag "Hasj…...

Rapport: Amsterdam ute av stand til å håndtere narkokriminaliteten

En ny rapport hevder at Amsterdam har et stort og alvorlig problem med vold og korrupsjon som følge av byens narkotikamarked. I rapporten The Other Side of Amsterdam som er bestilt av Amsterdam kommune, heter det at "Amsterdam har latt det være fritt frem for en broket bande av narkokriminelle, svindlere og parasitter, mellommenn og…...

Cannabisbruk blant amerikanske studenter på høyeste nivå siden 1983

Cannabisbruken blant amerikanske collegestudenter (alder 19-22) er på det høyeste nivå det har vært på 35 år. Av de i samme aldersgruppe som ikke går på college, bruker 1 av 9 cannabis daglig. Det viser tall for 2018 fra den nasjonale Monitoring the Future-studien utført ved University of Michigan. 43% av studentene rapporterte å ha…...

Studie: De som kombinerer alkohol og cannabis har mer problematisk alkoholbruk

"Mens legalisering av både medisinsk cannabis og cannabis begge brer om seg i USA, betyr ikke det nødvendigvis at folk bruker mindre alkohol. Og de kan være ukjente med risikoen ved å kombinere alkohol og cannabis". "Forskerne fant at de som brukte begge substanser samtidig, drakk tyngre og…...

Danske forskere kan ha funnet “et gen for cannabisavhengighet”

Ifølge WHO vil 1 av 10 som prøver cannabis utvikle avhengighet. Danske forskere kan være på sporet av av hvorfor noen blir avhengige og andre ikke.  Forskerne i det danske psykiatriske forskningsprosjektet iPSHYCH tok i første omgang for seg 2000 personer med cannabisavhengighet (abuse) og sammenlignet deres genprofil opp mot en kontrollgruppe på 50 000…...

Den amerikanske helsedirektøren om cannabis og hjerner under utvikling

Den amerikanske helsedirektøren (Surgeon general), Jerome Adams, publiserte denne uken en anbefaling knyttet til cannabis og hjerner under utvikling. Styrkegraden for marihuana er tredoblet siden 1995 Dokumentet innleder med å understreke at dagens cannabis er mye sterkere enn tidligere. Fra 1995 til 2014 steg styrkegraden (THC-nivå) i marihuana…...

Kraftig økning av barneslaver i Storbritannias “Chicken shop gangs”

Tall fra Storbritannias National Crime Agency viser at antallet saker med britiske barneslaver økte fra 676 i 2017 til 1421 i 2018. 987 av sakene dreide seg om utnyttelse av arbeidskraft til blant annet de britiske narkotikanettverkene og andre kriminelle gjenger. Fattige barn og ungdommer blir ofte rekruttert ved…...

6 av 10 cannabisbutikker i Los Angeles er illegale

CNBC har besøkt 10 av de illegale cannabisutsalgsstedene i Los Angeles med skjult kamera. I motsetning til de legale utsalgsstedene, tilbys her muligheten for å innta cannabis i butikken, her tilbys gratis cannabis mot en positiv anmeldelse på Weedmaps.com, her holdes åpent etter den obligatoriske stengetiden kl 22, her selges mer enn den daglige kvoten…...

Studie: Fake news om cannabis et økende problem

Forskere ved Stanford University har sett nærmere på utbredelsen av falske historier i sosiale medier om at cannabis kan kurere kreft og viser i rapporten til en økende bekymring på helsefeltet over konsekvensene av denne villedende informasjonen.  De fant at cannabis sto for 23,5% av all informasjon på sosiale medier om alternativ kreftbehandling, og dermed…...

“Kola-nese” stadig mer utbredt i Storbritannia

Kirurg Taimur Shoaib ved Harley Heath Village uttaler til Sun Online at "etter min mening er kokainbruk økende, og stadig flere kommer inn for nesekirurgi. For fem år siden var ikke det tilfelle". Og det kan nok stemme. Andelen kokainbrukere er doblet i Storbritannia de siste frem årene, og nå er det omlag en million…...

Canada: Legal cannabis 80% dyrere enn på det svarte markedet

En undersøkelse av Statistics Canada viser at gramprisen for cannabis på det svarte markedet var $5,93 i andre kvartal i år. Dette er en reduksjon fra $6,23 i første kvartal. Prisen i de legale butikkene var imidlertid hele $10,65 i andre kvartal, opp fra $10,21 i første kvartal. [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite="" link="" color="" class=""…...

Cannabisbruk under svangerskapet dobler risikoen for prematur fødsel

Canadisk studie fant cannabisbruk under svangerskapet hang sammen med prematur fødsel og en rekke andre fødselskomplikasjoner. En studie publisert i Journal of the American Medical Association har tatt for seg 661 000 svangerskap i Canada, og blant disse 10 000 der mødrene har oppgitt å ha brukt cannabis under svangerskapet. 12% av cannabisbrukerne fødte innen…...

67% økning i cannabisbruk i Canada siden 2011

Det hevdes iblant at statistikk viser at legalisering av illegale rusmidler ikke fører til økt bruk. Det kan nok ofte stemme; det som avgjør bruken er de fire typer tilgjengelighet: økonomisk, fysisk, sosial og psykologisk. Selve legaliseringen er gjerne bare et siste skritt av en lengre prosess der den sosiale og psykologiske tilgjengeligheten har økt…...

15 millioner amerikanere kjørte i cannabisrus siste måned

Som vi har rapportert om mange ganger på disse sidene, er bilkjøring etter å ha inntatt cannabis utbredt i USA. En nylig undersøkelse viser at siste måned kjørte hele 15 millioner amerikanere bil innen én time etter å ha inntatt stoffet. Det skremmer meg, og det burde skremme…...

Studie: Brukere av rekreasjonell cannabis drikker mer alkohol

En studie presentert på en konferanse i regi av Research Society on Alcoholism har funnet at brukere av rekreasjonell cannabis (til forskjell fra medisinsk bruk) drikker mer alkohol de dagene de inntar cannabis.  Et av argumentene for legalisering av cannabis lyder at helseskadene forårsaket av økt cannabisbruk vil mer enn kompenseres av redusert alkoholbruk. Forskning…...

Forskere nærmere svar på hvem som vil utvikle cannabisavhengighet

Forskere kan være nærmere svaret på hvorfor noen utvikler avhengighet av cannabis og andre ikke.  WHO har i en forskningsoppsummering anslått at 1 av 10 av de som har prøvd cannabis vil utvikle avhengighet. Videre vil 1 av 6 ungdommer som prøver vil bli avhengige, og hele 1 av 3 av jevnlige brukere. Men da…...

Forskere: cannabisbruk er nå mer risikabel og kommer til å øke

Fysisk og økonomisk tilgjengelighet for cannabis har økt, risikoen har økt, oppfattet risiko har falt.  Forskerne Anne Line Brettevillle-Jensen og Jasmina Burdzovic Andreas ved Folkehelseinstituttet skriver om cannabis i dagens kronikk i Aftenposten. Se også: WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk De peker på at kontrolpolitikken bare er ett element som påvirker omfanget av bruk; av…...

Fordobling av amerikanske kvinner som bruker cannabis under svangerskapet

Cannabisbruk blant amerikanske kvinner under graviditeten ble fordoblet fra 2002 til 2017 viser en ny studie. En helseundersøkelse fortatt blant 500 000 amerikanske kvinner i 2016-2017 viser at 7% av gravide kvinner, eller 1 av 14, hadde brukt cannabis siste 30 dager. Dette er en økning fra 3% i 2002-2003. Tidsrommet mellom disse to undersøkelsene…...

Studie: 23% økning i opioiddødsfall i delstater med medisinsk cannabis

Studie: Opioiddødsfall økte med 23% mer i delstater som legaliserte medisinsk cannabis i perioden 1999-2017.  Flere av stoffene som er klassifisert som illegale rusmidler (narkotika) er også i bruk (eller har vært brukt) som legemidler. En substans kan ha positive (helende, lindrende) effekter for den menneskelige organisme samtidig…...

Rusavhengighet som “sykdom” kan stå i veien for effektiv behandling

Rusavhengighet er et komplekst fenomen. Tidligere ble det gjerne ansett som en moralsk brist, noe den rusavhengige kunne lastes for. I nyere tid, er det imidlertid vanlig å anse rusavhengighet som en sykdom, og at den avhengige således trenger hjelp og ikke kritikk eller straff. Men samtidig er…...

Spørreundersøkelse: Narkotikaavhengighet USAs alvorligste samfunnsproblem

Amerikanerne oppfatter at de har en hel del alvorlige samfunnsproblemer. 34% av de spurte i en ny undesøkelse av Pew Research oppfatter for eksempel at terrorisme er et svært stort samfunnsproblem. 70% mente at narkotikaavhengighet var et svært stort samfunnsproblem Rasisme…...

1% av alle amerikanske foreldre med mindreårige barn opioidavhengige

623 000 foreldre til mindreårige i USA er opioidavhengige. En studie publisert i Annals of Family Medicine Journal viser at 623 000 foreldre med barn under 18 år i USA er opioidavhengige. Det tilsvarer 1% av alle foreldre med barn i denne alderen. Se også: Huntington, West Virginaia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser Studien…...

Studie: Ikke lenger “forurensing”. Flertallet av brukerne vet at de inntar fentanyl.

Canadisk studie indikerer at økende fentanylbruk ikke er resultat av forurensede stoffer men at brukere er klar over at det er fentanyl de inntar.  Opiodepidemien i USA krevde 72 000 liv i 2017, en økning på vel 10% fra året før. Epidemien ble utløst av opiodbaserte legemidler på 90-tallet, men fortsatte å eskalere selv etter…...

Studie: Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling

Unge cannabisbrukere kan miste tre års kognitiv utvikling viser canadisk studie. 1 av 5 canadiske ungdommer mellom 15 og 19 år bruker cannabis. Forskere ved Université de Montreal i Canada har over en fireårsperiode studert effekten av bruk av alkohol og cannabis for 4000 ungdommer som begynte på high school i Montreal mellom 2012 og 2013.…...

2% av Londons innbyggere bruker nå kokain daglig

Forskere ved King's College i London har utført studier av avløpsvann i den britiske hovedstaden og finner at bruken av kokain nå har nådd et historisk toppunkt. Londons befolkning inntar nå rundt 200 000 doser kokain daglig.  Konsentrasjonen av kokain er nå 900 mg pr 1000 innbyggere per dag. Dette er en økning på 130%…...

Satsing på organiserte fritidsaktiviteter bak dramatisk reduksjon av rusbruk blant ungdom på Island

En kvart million nordmenn har lest Narkotikapolitikk.no sin artikkel om de fenomenale resultatene Island har oppnådd med å redusere rusbruk blant ungdom: De siste 20 årene har andelen 15- og 16-åringer som har drukket seg beruset siste måned falt fra 42% til 7%; andelen som har prøvd cannabis fra 17% til  6%; og andelen som…...

Studie: 20% av dødelige hjerneslag blant unge voksne i Australia relatert til stimulanter

Forskere har tatt for seg 279 tilfeller av hjerneslag med dødelig utfall blant australiere i alderen 15-44 år. Nesten 20% viste seg å være brukere av stimulerende rusmidler (som kokain og amfetamin), og flertallet av disse igjen hadde inntatt substansen like før hjerneslaget.  "Alle  disse dødsfallene kunne vært unngått.…...

Å stenge illegale cannabisbutikker i California er som å spille “whack-a-mole”

Hundrevis av illegale cannabisfarmer i nordlige California leverer til hundrevis av illegale utsalgssteder i den sørlige del av delstaten. Det svarte markedet lever ikke bare i beste velgående, men det har mange steder økt. En av fordelene som ble solgt inn med en legalisering, var å frigi kapasitet for ordensmakten.  Sheriff i Mendocino County uttaler imidlertid…...

29% økning i cannabisbruk i Canada etter legaliseringen

Data fra Statistics Canada for første kvartal viser en økning i cannabisbruk på 29% etter legaliseringen. 6% av canadierne bruker cannabis daglig og 4% ukentlig.  National Cannabis Survey fra Statistics Canada viser at 18% av canadiernere over 15 år, 5,3 millioner canadiere, oppga å ha brukt cannabis under årets første tre måneder. Dette er en…...

“Umulig” å forutse effekten av MDMA

Forskere advarer ifølge BBC om at det er umulig å forutse hvordan MDMA vil påvirke brukerne, selv med såkalt "festivaltesting".  Forskere ved Queen Mary University og St George's University i London har analysert 650 MDMA-tabletter ("ecstasy"). De fant at MDMA-nivået varierte med opptil 250% innen samme parti. Hvor lang tid det tok før tabletten avga stoffene i…...

USA: 48% av cannabisbrukere mener det er trygt å kjøre i ruset tilstand

En spørreundersøkelse blant 1200 amerikanere utført nå i vår av PSB Research, Civilized, Burson Cohn & Wolfe og BuzzFeed News viser at to tredeler av amerikanerne mener at det er farlig å kjøre bil når en er påvirket av cannbis. Se også: Stadig høyere andel trafikkdrepte førere i Colorado tester positivt på cannabis Blant cannabisbrukere,…...

Kraftig økning i kokaindødsfall i Sverige

Kokainrelaterte dødsfall er mangedoblet i Sverige de siste årene. Dette sammenfaller med en massiv økning i beslag både i politiet og i tollvesenet.  SVT.se rapporterer her om en massiv økning i både kokainrelaterte dødsfall og kokainbeslag i Sverige. Rundt 29 000 mennesker tester årlig positivt på narkotika i Sverige. I 2011 testet i overkant av…...

Narkotika-epidemi i Nigeria: 15 millioner avhengige

Nigeria ble frem til 2013 ansett å kun være et transittland for narkotika - både heroin fra Afghanistan og kokain fra Sør-Amerika ble skipet inn til Nigeria for så å sendes videre til Europa i bakketransport gjennom Sahel-regionen eller med "muldyr" på passasjerfly. Men et land eller region som brukes som transittland, vil uvegerlig utsettes…...

20% økning i cannabisbruk blant canadisk ungdom i årene før legaliseringen

Cannabisbruken blant unge økte under de tre årene før cannabislegalisering i Canada.  Forskere ved University of Waterloo har gått gjennom 230 000 spørreskjema fra canadisk ungdom fra 9. til 12.klasse i Ontario og Alberta. På de tre årene forut for legaliseringen i fjor høst, økte antallet ungdommer som hadde brukt cannabis siste år med 20%.…...

Engelsk politi: Kokain-boomen står bak kraftig økning i tribunevold

Engelsk politi antar at den økte utbredelsen av kokain er årsak til en kraftig økning i tribunevold på landets fotballstadioner de siste to årene. Daily Mail melder nå om en 38% økning i vold og bråk på engelske fotballstadioner mellom sesongen 2016-17 til 2017-18. Visepolitimester Marc Roberts ved National Police Chiefs' Council (NPCC) sier til…...

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis.  En gruppe på 31 forskerne innen blant annet psykiatri og nevrologi har tatt for seg 901 pasienter som ble diagnostisert…...

Gratis vareprøver, høy kvalitet, nettsalg og billigere: Den legale cannabisindustrien i Canada sliter

"Businessen har aldri vært bedre for de illegale cannabisleverandørene i Canada." Det hevder CEO i den canadiske cannabisprodusenten OrganiGram Holdings Inc., Greg Engel, som i et intervju med Yahoo Finance ber myndighetene i Ottawa om å gripe inn mot boomen i det illegale markedet. Ifølge Engel står de lisensierte selskapene overfor "enorme problemer" med det…...

Legale cannabisselgere i California er aktive i det svarte markedet

For hver dollar som ble brukt i Californias legale cannabismarked i 2018 ble 7 dollar brukt i det illegale, skriver The Orange County Register i denne reportasjen.  Noen av problemet er ifølge avisen «the double dippers» - de som opererer både i det legale og illegale markedet. For forskjellen mellom legal og illegal omsetning er ikke…...

Undersøkelse: 1 av 4 cannabisbrukere i delstater som har legalisert bruker på jobben

Intervjuer med 900 cannabisbrukere i tre legaliseringsstater viser at 23% har brukt cannabis på jobb "flere eller mange ganger" de siste 12 måneder. Markedskommunikasjonsselskapet Quinn Thomas med kontorer i Seattle og Portland har publisert raporten Cannabis next door: A profile of the consumers driving an industry. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 900 cannabisbrukere, fordelt…...

Studie: Mer skadelig cannabis i Europa

En studie utført av forskere ved King's College London og University of Bath som nylig ble publisert i tidsskriftet Addiction, har sett på utviklingen i styrkegraden for marihuana og hasj i Europa.  De har tatt for seg tall fra 28 EU-land samt Norge og Tyrkia. Tallene viser at innholdet av THC (den psykoaktive ingrediensen i…...

Studie: Et par gangers cannabisbruk kan endre unge hjerner

Det har etterhvert vært utført mye forskning på hvordan langvarig cannabisbruk blant unge kan føre til mentale skader eller kognitive begrensninger. Men få studier har sett på effekten av de første gangers bruk.  Forskere fra University of Vermont forskere har tatt for seg et utvalg på 46 barn i den europeiske IMAGEN-kohorten,  som bekreftet å…...

Cannabisbruk i puberteten et eksperiment som kan svekke evnen til livsmestring

Akersposten.no har snakket med overlege Merete Vevelstad ved Oslo Universitetssykehus om ungdom og hasjrøyking. Vevelstad har doktorgrad på nye psykoaktive stoffer (NPS). Fra intervjuet: – Det sniker seg for tiden inn en normalisering og ufarliggjøring av narkotika og da spesielt cannabis, og dette fører til mer liberale holdninger til rusbruk blant ungdom. [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite=""…...

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet

Narkotikabruken øker blant ungdom over hele landet. Her er et lite utvalg av avissaker fra de siste to ukene: Hordaland Avisen Strilen melder om en kraftig økning i barne- og ungdomskriminalitet. Ifølge Vest politidistrikt har kriminalitetstypene narkotika og vinning nær doblet seg i aldersgruppen 10-17 år fra 2016 til 2017. Politiet beskriver utviklingen som urovekkende.…...

Studie: Cannabisavholdenhet bedrer hukommelsen

En studie nylig publisert i Journal of Clinical Psychiatry har sett nærmere på årsaksforholdene knyttet til noe flere studier har funnet: unge cannabisbrukere har dårligere nevrokognitiv kapasitet. Er det cannabisbruken som fører til kognitive problemer, eller er det ungdom med slike problemer som lettere begynner å bruke cannabis?   Denne studien tok for seg 88 cannabisbrukende ungdommer…...

Studie: Kostnadene ved cannabislegalisering langt høyere enn inntektene i Colorado

Forskningsinstituttet QREM har på oppdrag for Centennial Institute ved Colorado Christian University utført en studie av konsekvensene av cannabislegaliseringen i delstaten. Studien har blant sammenlignet jobbskaping og skatteinngang som følge av legaliseringen med kostnadene legaliseringen har medført. Kostnadene er konservativt anslått, blant annet siden man - i likhet med tobakksindustrien i sin tid - ikke…...

USA: Halvparten av barn med cannabisrøykende foreldre får røyken i lungene

Forskere fra Icahn School of Medicine ved Mount Sinai i New York har i høst publisert en studie i Pediatrics som ser nærmere på i hvilken barn av cannabisrøykende foreldre blir eksponert for røyken. Studien har tatt for seg  barn av cannabisbrukende foreldre i Colorado og den er gjennomført etter at cannabis ble legalisert for rekreasjonsbruk…...

Studie: Cannabisbruk gir ungdom varige kognitive skader

En canadisk studie har tatt for seg den kognitive effekten av alkohol- og cannabisbruk hos unge: læring, hukommelse, oppmerksomhet og beslutningstaking. Konklusjonen er at cannabis er mer skadelig enn alkohol - og at effekten ikke opphører selv om bruken stanser.    Forskerne fra University of Montreal fulgte 3826 canadiske tenåringer fra 31 ulike skoler fra…...

Barneombudet i Storbritannia: 50 000 barn slaver for landets narkogjenger

Storbritannias barneombud Anne Longfield uttaler til Daily Mail at tallet på barn som jobber som slaver for narkogjenger rundt i landet kan være så høyt som 50 000.    Hun uttalte også at trusselen er like alvorlig som terrorismen for Storbritannia.   Tallet ombudet referer til fremkommer gjennom et anslag fra National Crime Agency som…...

UNODC: Rekordhøy kokainproduksjon i Colombia i 2017

I går ble UNODCs tall for kokadyrking og kokainproduksjon i Colombia i 2017 kjent. Organisasjonen anslår at det var 171 000 hektar med kokamarker i Colombia ved utløpet av fjoråret, det største arealet som har vært målt siden målingene startet i 1999.    Etter at staten lyktes med å gjenerobre store deler av territoriet fra…...

Stadig høyere andel trafikkdrepte førere i Colorado tester positivt på cannabis

I 2017 hadde 21,7% av trafikkdrepte førere i Colorado cannabis i blodet. Tallet er det høyeste noensinne, og har steget jevnt siden legaliseringen av cannabis i delstaten.  En ny rapport fra RMHIDTA.org tar for seg den siste utviklingen i Colorado etter legaliseringen av medisinsk cannabis i 2009 og rekreasjonell cannabis i 2014. Fra 2013 til…...

Antwerpens ordfører: Uunngåelig at kokain korrumperer lokalpolitikken

Ordfører Bart De Wever i Antwerpen uttaler til avisen De Morgen at inntektene fra kokaintrafikken gjennom havnen er så enorme at korrupsjon av lokalpolitikken er uunngåelig.    Antwerpen er Europas nest største havn, og det anslås at halvparten av kokainet som ankommer Europa fra produsentlandene i Sør-Amerika, passerer gjennom denne havna. I følge ordføreren har…...

USA: Eiere skader kjæledyrene sine med vilje for å få opioider

Det kommer stadig nye, grusomme nyheter fra overdoseepidemien i USA. Nå viser det seg at eiere skader kjæledyrene sine med vilje for å få tilgang til opioidbaserte medisiner.    Det var i en forskningsrapport presentert i American Journal of Public Health at denne skremmende informasjonen ble kjent. Studien som er basert på en spørreundersøkelse blant 189 veterinærer…...

Studie: Langvarig eksponering for cannabis gir svekket hukommelse

En studie utført av forskere fra University of Lancaster og Universidade de Lisboa og publisert i Journal of Neurochemistry har kastet lys over sammenhengen mellom cannabisbruk og hukommelse. De fant at langvarig bruk av cannabis førte til betydelig svekkelse av hukommelsen.    Studiet baserer seg på forsøk med mus som ble gitt en cannabinoidbasert medisin…...

Ny overdoserekord i USA

Ifølge foreløpige estimater fra center for Disease Control mistet 72 000 mennesker livet i overdose i USA i 2017. Hvis dette tallet viser seg å stemme, vil det utgjøre en økning på 12% fra de vel 64 000 som mistet livet i overdose i 2016. Det antas at økningen skyldes to forhold: Flere opioidbrukere og…...

Lokalaviser: Narkotika stadig vanligere blant barn og unge

Norge har tradisjonelt ligget på bunnen av europeiske statistikker over cannabisbruk blant barn og unge. I juni kom imidlertid urovekkende resultater fra Ung i Oslo-undersøkelsen. Bruk blant tenåringsgutter i Oslo hadde gått opp fra 10% til 17% siden 2015.     Glåmdalen Men det er ikke bare Oslo som ser denne utviklingen. Avisen Glåmdalen melder i…...

Undersøkelse viser hvorfor colombianske bønder driver med koka

Det er en utbredt forestilling at kokabøndene i Colombia driver med koka på grunn av høy inntjening. Nå viser en undersøkelse av UNODC og den colombianske tenketanken Fundación Ideas para la Paz (FIP) at det motsatte er tilfellet: Kokabøndenes gjennomsnittsinntekt er 56% av den lovfestede minimumslønnen i Colombia.   Tallene viser videre at 57% av…...

USA: Fordobling av kokaindødsfall siden 2009

USA står oppe i en grufull opioidepidemi (heroin og syntetiske opioider som fentanyl) som tok 42 000 liv i 2016. Bare fra 2015 til 2015 falt forventet levealder i USA med to år på grunn av denne epidemien. Det som er mindre kjent er at overdoser på andre stoffer også øker. Spesielt gjelder det kokain som…...

Kokaindødsfall firedoblet siden 2011 i England og Wales

En ny rapport fra Office for National Statistics viser at det var 432 kokaindødsfall i England og Wales i 2017. Dette er det høyeste som noensinne er registrert, og fire ganger høyere enn i 2011 da tallet begynte å stige etter å ha stabilisert seg noen år. Tallet representerer en økning på 16% siden 2016,…...

Londons ordfører: Middelklassens kokainbrukere driver gjengvolden

London opplever en dramatisk økning i drap og spesielt knivdrap. Så langt i år er det begått 87 drap og det ligger dermed an til å bli året mest flest drap noensinne. Kirurg Adam Brooks ved Nottingham University presiserer overfor The Telegraph at knivepidemien ikke bare gjelder London, men «overalt». Økningen i antall drap antas…...

Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer

Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31 skoler i Montreal, noe som utgjorde 76% av 7.-klassingene ved disse skolene. Over fire år fylte elevene ut en nettbasert spørreundersøkelse om cannabisbruk og psykosesymptomer.   Cannabisbruk ble angitt på en skala mellom 0 (aldri)…...

Ål i elver blir hyperaktive og alvorlig skadet av kokainforurensning

En studie publisert i Science of the Total Environment viser at ål som oppholder seg i elver og vann forurenset av kokain (fra avløpssystemene, og som ikke filtreres vekk i renseanlegg for kloakk) tar skade av eksponeringen for dette stoffet.   Biologer ved University of Naples Federico II gjorde et forsøk med å holde ål i…...

Kraftig økning i cannabisbruk blant ungdom i Oslo

Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo 2018 viser en kraftig økning i cannabisbruk blant tenåringer i Oslo. På 10. trinn er økningen i andelen som har prøvd cannabis fra 10% i 2015 til 17 % i 2017. For jenter var økningen fra 5% til 8% i samme tidsrom.   Cannabisbruken har økt i hele Oslo, men er…...

Cannabisprodusentene i Alaska krever lavere avgifter

Tilhengerne av legaliseringen av cannabis i Alaska foreslo for å vinne støtte for sin sak blant velgerne, en skatt på 800 dollar per halvkilo som produsentene skulle betale, på tross av at de ifølge Chicago Sun visste at dette ikke ville fungere over tid.   Leder for legaliseringskampanjen fra 2014, Brandon Emmet, uttaler nå at…...

“Jeg leverer hjem til deg”. Dealere om cannabislegaliseringen i Canada

The Guardian har i denne reportasjen snakket med to cannabisselgere i Toronto for å se nærmere på mulighetene for at den forestående legaliseringen av cannabis i Canada vil kunne utkonkurrere det svarte markedet.   Gord (44) som driver med cannabissalg på fulltid, kan fortelle om en prisreduksjon på 20-30% etter at illegale cannabisbutikker begynte å…...

Irland: 60% flere kokainavhengige på tre år

The Times melder at antallet som søker hjelp for kokainavhengighet i irland har økt med 60% de siste årene.  I 2013 oppga 708 av de som søkte hjelp for avhengighet at deres primære stoff var kokain mens i 2016 var dette økt til 1138 personer.   Tony Geoghegan ved en behandlingssenter i Dublin uttaler til…...

Hvorfor er det legale cannabissalget i California så lavt?

California åpnet for legalt salg av rekreasjonell cannabis 1. januar i år. Ifølge en reportasje på alternet.org krevde delstaten inn 33,6 millioner dollar i avgifter på rekrasjonell cannabis i årets første kvartal. Den opprinnelige forventningen var at denne avgiftsinngangen ville nå 175 millioner dollar i første halvår.   Analyseselskapet New Frontier Data hadde tidligere estimert…...

Brukerorganisasjon: 50% handler fortsatt cannabis på det svarte markedet i Colorado

Legaliseringen av cannabis i Colorado var ment å skulle ta knekken på de kriminelle nettverkene som styrte dette markedet. Men fire år etter legaliseringen lever det svarte markedet i beste velgående.   Selv om det er 500 utsalgssteder for rekreasjonell cannabis ifølge en reportasje på CBC.com, opplever det svarte markedet en boom.   Mange kriminelle…...

Storbritannias justisminister: kokainbrukerne har medansvar for gjengvold

London opplever en blodig gjengkrig. 50 mennesker ble drept bare i første kvartal i år, de fleste av dem med kniv. I fjor ble det registrert 40 000 forbrytelser med kniv involvert, en økning på 22% siden året før.   Storbritannias justisminister, David Gauke, tar nå bladet fra munnen, og uttaler ifølge The Telegraph at middelklassemennesker…...

Dobling av kokaindødsfall i Storbritannia, middelklassen driver konsumøkningen

Daily Express skriver i denne artikkelen om det de omtaler som en kokainepidemi i Storbritannia. De siterer minister for sikkerhet, Ben Wallace, som har uttalt at Storbritannia er i ferd med å bli Europas største konsument av kokain, og at stoffet ikke lenger er forbeholdt «japper og rike».   Artikkelen siterer videre Simon Kempton fra…...

Fentanyl-beslag opp 750% på grensen mellom USA og Mexico på ett år

En talsperson for Department of Homeland Security i USA, Katie Waldman, uttaler til The Washington Examiner om at det ble beslaglagt 129 kilo fentanyl på gensen mot Mexico i perioden 1. oktober 2017 til 30. april i år.   Dette er en økning på hele 750% i forhold til samme periode året før.   Fentanyl…...

Rapport: Svært lav utbredelse av illegale rusmidler på verdensbasis

En ny rapport har gjort et anslag over utbredelse og skader av ulike rusmidler på verdensbasis.   Anslaget gjelder for 2015 og er basert på tall fra World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime og Institute for Health Metrics and Evaluation.   Anslagene går ut på at 15,2% av verdens befolkning broker…...

Hvorfor slutter noen å ruse seg?

En norsk-amerikansk forskergruppe ledet av Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har sett nærmere på et av rusfeltets store spørsmål: Hvorfor lykkes enkelte personer med langvarig ruslidelse med å slutte å ruse seg?   Studien Why Do Those With Long-Term Substance Use Disorders Stop Abusing Substances? A Qualitative Study  er nylig publisert i Substance Abuse:…...

Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både kokain og fentanyl

I 2012 var det 4400 overdosedødsfall som involverte kokain i USA. I 2016, det siste året man har fullstendige data for, var dette tallet steget til 10 400. I 2012 var antallet dødsfall som involverte både kokain og syntetiske opioider (i hovedsak fentanyl), 180. I 2016 var dette steget til 4400. Overdosedødsfall som involverte både…...

Kokain dreper Colombias fredshåp

Fredsavtalen i Colombia som ble inngått høsten 2016, og som president Juan Manuel Santos fikk Nobels fredspris for samme året, er i store problemer.   I tillegg til demobiliseringen av FARC med tilbud om arbeid og utdanning til tidligere geriljasoldater, er avtalens hovedpunkter en utvidelse av landets demokrati med bedre folkelig representasjon, spesielt fra landsbygda;…...

Storbritannia: Cannabis årsak til 9 av 10 tilfeller av narkotikavhengige ungdommer

Rapporten UK Drug situation 2017 som kom nå i april, viser at 12 712 ungdommmer under 18 år fikk behandling i Storbritannia i 2017 for cannabisbruk.   Dette utgjør 91% av alle ungdommer som fikk behandling. Antallet har steget med 40% siden 2006 og eksperter antar dette henger sammen med en langt sterkere cannabis som…...

Cannabismedisin mot epilepsi klar for godkjenning i USA

FDA advisory committee har enstemmig anbefalt FDA, det amerikanske legemiddelverket, å godkjenne den cannabisbaserte preparatet Epidiolex til bruk for behandling av epilepsi.   Preparatet som inntas oralt inneholder cannabidiol, CBD. Kliniske forsøk har påvist en betydelig reduksjon i epileptiske anfall blant forsøkspersonene. En jente opplevde å gå fra 40-50 kraftige anfall i uken til kun…...

Ecuador: De tre kidnappede journalistene myrdet av utbrytergruppe fra FARC

Ecuadors president Lenin Moreno bekreftet fredag 13. april at de tre ansatte i avisen El Comercio (en journalist, en fotograf og en sjåfør) som ble kidnappet av en utbrytergruppe fra FARC den 26. mars, er drept. Se også: Utbrytergruppe fra FARC har kidnappet tre journalister i Ecuador   Søndag bekreftet Colombias president Juan Manuel Santos…...

Colombianske bønder som vil slutte med kokadyrking myrdes

Ifølge en rapport fra den colombianske menneskerettighetsorganisasjonen Indepaz ble 203 sosiale ledere myrdet i perioden fra den første fredsavtalen med FARC ble undertegnet i september 2016 og frem til utløpet av 2017. I de tre første månedene av 2018 ble ytterligere 45 sosiale ledere tatt av dage.   Så hvem er disse som blir drept?…...

Kongressrepresentant for FARC pågrepet for kokainsmugling

I går ettermiddag ble den tidligere kommandanten i den nå demobiliserte FARC-geriljaen, 'Jesus Santrich' pågrepet i Colombia for kokainsmugling etter at det var utstedt en internasjonal arrestordre på ham fra Interpol.   'Santrich' skulle den samme ettermiddagen ha vært i møte med Erna Solberg, som er på statsbesøk i Colombia, sammen med andre forhenværende FARC-kommandanter, og…...

Utbrytergruppe fra FARC har kidnappet tre journalister i Ecuador

Narkoterrorismen fortsetter i Ecuador. Den 26. mars ble tre journalister i den ecuadorianske avisen El Comercio kidnappet i Mataje i Ecuador, nær grensen mot Colombia.   Den colombianske generalen Alberto Mejía bekreftet noen dager senere at gruppen som sto bak kidnappingen var en utbrytergruppe fra den FARC-geriljaen (som inngikk en fredsavtale med colombianske myndigheter for…...

Kripos advarer mot “snopdop”

Sandefjords Blad advarer i denne artikkelen (abo) om et nytt, farlig fenomen: dop-godteri.   Det ser ut som vanlig godteri - som vingummi, karameller eller kjærlighet på pinne - men inneholder THC som er virkestoffet i cannabis.   (saken fortsetter under bildet) http://narkotikapolitikk.no/2018/02/08/60-okning-narkotikabruk-blant-engelske-11-15-aringer-siste-ar/   - Det ser svært uskyldig ut, og gjør det derfor vanskelig…...

Cocaine No. 2 killer among illicit drugs in the U.S.

New York Times setter i denne artikkelen fokus på kokainoverdosene som har kommet i skyggen av USAs opioidepidemi de siste årene. Kokain er ifølge avisen stoffet som tar livet av flest amerikanere etter heroin (tall fra 2014) og spesielt blant svarte amerikanere tar kokain flere liv enn heroin.   I perioden 2012-2015 døde 7,6 av…...

Canadiske retningslinjer for bruk av medisinsk cannabis i smertebehandling

En canadisk Prescribing Guidelines Committe har gjennomført en review av aktuell forskning på bruk av cannabis i smertebehandling.  Komiteen besto av 9 fagfolk (7 medisinere fra ulike felt, 1 sykepleier og 1 farmasøyt) samt én pasientrepresentant.  Denne PGS-gruppen styrte så en egen gruppe, the Evidence Review Group, som arbeidet med selve analysen av foreliggende forskning. De…...

Hjerteskjærende advarsel fra Haakons mor tar av i sosiale medier

Haakon Bratland døde den 30. september i fjor (se reportasje på TV2.no) etter å ha prøvd partydopet MDMA for første gang. Han ble 21 år gammel.   Hans mor, Mona Bratland, har nå lansert bloggen Fra dobbel A til Å der hun skriver om hva som skjedde med hennes sønn og hvordan det er å leve…...

Rapport: Nederland i ferd med å bli en narkostat

Nederland i ferd med å bli en narkostat. Ofre tør ikke rapportere kriminalitet og gjenger får operere fritt.   Rapporten anslår at 3,5 millioner årlige forbrytelser ikke blir anmeldt The Guardian omtaler i denne artikkelen en rapport fra Det nederlandske politiforbundet, der det advares om økende kriminalisering av det nederlandske samfunnet. På tross av at…...

Over to tredeler av cannabisbutikkene i Los Angeles er illegale

California åpnet fra årsskiftet opp for salg av rekreasjonell cannabis. I Los Angeles er det tildelt lisenser for cannabissalg til 100 butikker. Byens politi anslår imidlertid at det er mellom 200 og 300 butikker som driver illegalt cannabissalg.   Miami Herald informerer om at LAPD siden 1. januar har stengt ned 8 illegale cannabisbutikker. Avisen…...

60% økning i narkotikabruk blant engelske 11-15 åringer siste to år

En offisiell undersøkelse i England blant elever i alderen 1-15 år, viser at andelen som har prøvd  illegale rusmidler har økt fra 15% til 24% de siste to årene.  11% av 11-åringer hadde prøvd, mot hele 37% av 15-åringene.   Se også: Ingen resept nødvendig. Opioider til salgs på Facebook i Norge   Bruken har falt…...

Canadisk industri frykter knapphet på arbeidskraft etter legalisering

Bloomberg skriver i en artikkel at legal cannabis kan bety knapphet på arbeidskraft i canadisk industri, og spesielt i olje- og gassindustrien.   Garnet Amundson i det canadiske selskapet Essential Energy Services Ltd uttaler til Bloomberg at han tror det vil bli svært mye vanskeligere å finne personer å ansette når rekreasjonell cannabis blir lovlig…...

39% av cannabisbrukere hevdet å gå på jobb beruset hver uke

En online undersøkelse blant 600 cannabisbrukere, utført av Pollfish.com for Instamotor og referert av International Busniess Times, viser at 39% av brukerne oppga å gå beruset på jobb hver uke. 48% bekreftet å ha gått på jobb påvirket av cannabis minst én gang.   73% hevdet videre at de utførte en bedre jobb under påvirkning…...

Kriminelle hentet ut 160 millioner reseptbelagte piller fra det britiske legemiddelsystemet

BBC melder at kriminelle gjenger har smuglet titalls millioner av reseptbelagte medisiner fra det britiske legemiddelsystemet.   De har lurt eller bestukket farmasøyter eller grossister til å utlevere 160 millioner piller til en gateverdi på 2,2 milliarder kroner over en treårsperiode.   Se også: Legemidler utløste overdoseepidemien i USA   I enkelte tilfeller benyttet de…...

Mexicanske karteller tar kontroll over kokainproduksjonen i Colombia

Colombias riksadvokat Néstor Humberto Martínez uttaler til El Tiempo at meksikanske karteller har begynt å ta kontroll over colombiansk kokainproduksjon:   "Meksikanske karteller har begynt å anskaffe kokaplantasjer i Colombia. Vi har pågrepet agronomer og ingeniører fra Mexico som arbeider i laboratorier med å øke kokaplantens produktivitet, og dag for dag øker antallet meksikanere som tar…...

Lørdag: Narkoterrorisme i Colombia, Ecuador og Afghanistan

Lørdag 27. januar gikk det av bilbomber i Colombia, Ecuador og Afghanistan, og i alle tilfellene ser det ut til at væpnede narkotikaproduserende grupper står bak.   I Esmeraldas på nordkysten av Ecuador gikk en bombe av foran en politistasjon klokken 01.40 natt til lørdag.  28 personer ble skadet, men ingen drept. 37 hus i…...

“Ingen resept nødvendig”: Opioider til salgs på Facebook

Som vi rapporterte om i går, kjøpte amerikanerne ulovlige opioider for 800 millioner dollar i posten fra Kina over en toårsperiode.   Hvor stor denne handelen er i Norge er usikkert, men den vokser stadig. Flere leverandører markedsfører varene sine mot nordmenn på Facebook. Av disse en få kjøpt OxyContin (som utløste opioidepidemien i USA)…...

Amerikanere kjøpte fentayl i posten fra Kina for 800 millioner dollar

New York Times omtaler en senatsrapport som ble publisert onsdag om ulovlig eksport av opioider fra Kina til USA i postsystemet. Rapporten anslår at det over to år ble eksportert fentanylpiller for 800 millioner dollar.   De kinesiske produsentene tok ifølge rapporten hovedsaklig betalt i bitcoin, og forsendelsene ble vanligvis sendte via et tredjeland for…...

Colombia: Kokainproduserende grupper drev 1000 menesker på flukt i forrige uke

Nyhetsmagasinet Semana melder at 1000 mennesker flyktet fra sine hjem i Colombia mellom den 17. og 20. januar. Årsaken var kokainproduserende «illegale væpnede grupper» som kjemper om kontroll over kokaproduserende områder og transportruter for det ferdige kokainet.   172 personer flyktet fra Magüí Payán i Nariño-fylket på grensen mot Ecuador etter trefninger mellom ELN-geriljaen og…...

Cannabisbruk blant unge gravide nær doblet i California

Forskere i Kaiser Permanente Northern California i Oakland har ifølge Vice News tatt for seg data fra 279 000 gravide kvinner som har vært testet for cannabisbruk som ledd i standard oppfølging av gravide.   Andelen gravide som fikk påvist cannabisbruk, økte fra 4% i 2009 til 7% i 2016. Men i den samme tidsperioden økte…...

Meksikanske karteller satser på illegale cannabisfarmer i California

Calaveras county har ifølge en reportasje i Newsweek 740 cannabisfarmer som så langt har produsert "medisinsk cannabis". Myndighetene i kommunen anslår imidlertid at det i tillegg finnes mellom 700 og 1500 illegale cannabisfarmer.   De illegale cannabisfarmene i California er ikke noe nytt. Etter at grensen mot Mexico ble strengere kontrollert etter angrepet mot tvillingtårnene…...

83% av svenskene er mot avkriminalisering

Svenska Dagbladet har fått utført en undersøkelse om befolkningens syn på narkotikapolitikk. Undersøkelsen ble utført i november per telefon blant 1000 tilfeldige respondenter over 15 år.   83% av de spurte var mot avkriminalisering av narkotika. 12% var for mens 5% ikke hadde noen formening.   I gruppen unge menn mellom 15 og 29 år…...

Rapport: Colombia får ikke internasjonal hjelp til å tilby kokabøndene alternativer

International Crisis Group skriver i en rapport om fredsprosessen i Colombia at "the international community is strikingly absent in the area of crop substitution", det vil si i satsingen på å hjelpe landets kokabønder til å legge om fra den illegale virksomheten til å dyrke legale jordbruksprodukter. Kokaarealet, som er nær tredoblet i Colombia de…...

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

Den amerikanske Monitoring the future-undersøkelsen tar for seg rusvanene til elever i 8., 10. og 12.-klasse. Årets studie, som er den 43. i rekken, er basert på besvarelser fra 45 000 elever fra 380 skoler over hele landet.   Studien finner at rusbruk blant amerikansk ungdom - alkohol, tobakk og narkotika - generelt er stabil,…...

USAs opioidepidemi: Kartellene etablerer fentanyl-laboratorier i Mexico

USAs justisminister Jeff Sessions advarte torsdag om at meksikanske karteller har begynt å produsere fentanyl i Mexico. Fentanyl er et syntetisk opioid som er rundt 50-100 ganger sterkere enn morfin, og som i fjor krevde 20 100 liv i USAs pågående legemiddelutløste opioidepidemi.   Sessions påpekte at fentanyl så langt hovedsaklig har blitt produsert i…...

Legemidler viktigste årsak til narkotikadødsfall i 2016

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var 282 narkotikautløste dødsfall i Norge i fjor. 80% av disse var overdosedødsfall.   Dette er på nivå med de senere årene, 289 mennesker døde av narkotika i 2015 mot 266 i 2014. Siden 2003 har det årlige gjennomsnittet vært 264.   Gjennomsnittsalderen for de døde har økt fra…...

Økt cannabisbruk i USA, men nedgang blant de yngste

Cannabisbruken i USA fortsetter å øke. Det viser nye tall fra den nasjonale NSDUH-studien. Men i den yngste aldersgruppen (12-17 år) faller forbruket. 8,6 prosent av USAs befolkning var regelmessige cannabisbrukere i 2016, i følge studien. Det er en liten, men signifikant økning fra 2015. Blant ungdom under 18 år er det imidlertid en signifikant…...

Studie: Cannabisbruk i ungdommen assosiert med økt risiko for bipolar lidelse

I en studie publisert i Scizophrenia Bulletin har en gruppe forskere tatt for seg Davon-kohorten i Storbritannia, en gruppe på 13 988 barn født i 1991-92 som har vært fulgt opp i  utviklings- og helseundersøkelser frem til voksen alder.   Forskerne tok for seg denne gruppens oppgitte rusvaner da de var 17 år og sammenholdt…...

Føre Var-rapporten: Cannabis brukes mer åpenlyst

Kompetansesenter Rus Region Vest og Bergensklinikkene har de siste 15 årene publisert halvårlige rapporter om russituasjonen i Bergen. Rapportene baseres blant annet på 35 statistiske kilder, 13 mediekilder samt et anonymisert trendpanel og et utvalg "kjentmenn" med noen titalls representanter fra skoleverket, utelivet, etablerte rusmiljø og samfunnet genrelt.   Føre Var-rapporten for 2. halvår 2017…...

Min oppvekst med cannabisrøykende foreldre

av anonym mor, New Zealand Dette er en svært upopulær oppfatning for en forelder i tredveårene å ha. Og det er grunnen til at jeg ikke kan sette navnet mitt under denne historien. Jeg er en av de få blant mine venner og familie: Jeg røyker ikke marihuana, og jeg ønsker det ikke legalisert. Når…...

Faren ved passiv cannabisrøyking undervurdert

Informasjonskampanjer om og forbud mot tobakksrøyking i det offentlige rom, bidrar ikke bare til færre blir skadet av passiv røyking, det bidrar også til at færre begynner å røyke. Ungdom som oppgir at de oppfatter passiv røyking som skadelig, er betydelig mindre tilbøyelig til å begynne å røyke enn de som oppfatter faren som lavere.…...

Telemarksavisa: Misbruket skjer ikke nødvendigvis på fest, men på ettermiddagen etter skolen, på vei til fritidsaktiviteter

Telemarkavisa rapporterer om økende hasjbruk blant ungdom i Grenland. "Velfungerende ungdom som kler seg fint, trener og følger opp skolen, er de nye hasjbrukerne".   Morten Berntsen ved Grenland politistasjon kommenterer til avisen at "tendensen har vært der, men vi har aldri sett det så tydelig som nå".   SLT-koordinatorene i Skien og Porsgrunn, Frøydis…...

«Trumps narkotikastrategi i Afghanistan som å spille ‘whack-a-mole’»

Søndag bombet amerikanske fly 10 heroinlaboratorier i Afghanistan. Operasjonen er et ledd i en ny strategi der luftvåpenet settes inn i offensive operasjoner og ikke bare for å beskytte allierte bakkestyrker. Opiumproduksjonen har økt med 87% i Afghanistan det siste året. «narkotika er sentralt i den politiske økonomien i Afghanistan, for dem som regjerer og…...

Studie: Kokainbrukere som begynner før 18 år får kognitive problemer

En brasiliansk studie har påvist forskjeller i kognitive evner i en gruppe kokainavhengige unge voksne. Forskjellen lå i hvorvidt de hadde startet kokainbruken før eller etter fylte 18 år.   Det banebrytende med denne studien er at personene som ble undersøkt var innlagt på sykehus og at en slik oppnådde en "kontrollert abstinens", altså at…...

Opiumproduksjonen doblet i Afghanistan i år, Trump svarer med bomber

En UNODC-rapoport som ble publisert i forrige uke viser at arealet med opiumvalmuer i Afghanistan økte med 63% i løpet av 2017, det er nå anslått å være 328 000 hektar, en økning på 127 000 hektar siden i fjor.   Økningen av produsert opium (som blant annet brukes til å produsere heroin) det siste…...

Kokaindødsfall i Florida fortsetter å stige

Kokain tok i fjor livet av flere mennesker i Florida enn noe annet narkotisk stoff ifølge data fra Florida Medical Examiner’s Commission.  Kokain-relaterte dødsfall steg for fjerde år på rad og forårsaket 2882 dødsfall i 2016. Justin Miller, etterretningssjef ved DEA i Miami, uttaler til Sun Sentinel at "vi ser dessverre konsekvensene av at så mye…...

Studie: Alkohol- og cannabisbruk påvirker ungdoms fremtidige livskvalitet

Et "vellykket" liv er vanskeligere å oppnå for ungdom som bruker alkohol eller cannabis, viser en ny studie. Forskere har studert 1165 yngre voksne fra hele USA, de fleste kom fra familier med problemer med alkoholisme.   Personene som ble studert besvarte en spørreundersøkelse hvert annet år fra fylte 12 år og frem til alderen…...

VG: Beslag av smugler-øl tidoblet på 16 år

VG informerer i denne artikkelen om at beslaget av smugler-øl er tidoblet de siste 16 år. I 2016 var beslaget på nær 600 000 liter, opp fra vel 60 000 liter i år 2000.   Økningen bekreftes av tall fra panteordningen: I år ligger det an til at antall innleverte utenlandske bokser vil bli 27,5…...

Studie: Legalisering økte cannabisbruk

Medicalxpress.com refererer i denne artikkelen til en fransk studie av erfaringer ved legalisering av cannabis i Washington, Colorado og Uruguay.   De to delstatene legaliserte cannabis for rekreasjonsbruk i 2012 mens Uruguay åpnet for legalt salg nå i sommer. Forskerne fra Frankrikes National Institute of Higher Security and Justice Studies og French Observatory for Drugs…...

Studie: Cannabisbruk på universitet økte etter legalisering

Forskere ved Oregon State University  har tatt for seg cannabisbruken ved et av delstatens større, offentlige universiteter (navnet ikke oppgitt). De fant at bruken økte etter legaliseringen av cannabis i delstaten i 2015. I 2014 hadde 21,4% brukt cannabis mens i 2016 var dette tallet økt til  25,7%. Økningen fant særlig sted blant studenter som…...

20 000 utsalgssteder for narkotika i Mexico by

Avdeling for offentlig sikkerhet i Mexico by anslo i 2015 at det var 13 000 utsalgssteder for narkotika i byen. En ny rapport fra samme etat anslår nå antallet å være 20 000, en økning på nær 50%. Etaten slår nå alarm og viser til at veksten i brukere hovedsaklig er blant barn og ungdommer.…...

Undersøkelse: Cannabisbrukere i Canada vil øke med 50% etter legalisering

Forskere basert i Sudbury, Ontario har intervjuet 5000 tilfeldig utvalgte canadiere om sine cannabisvaner og eventuelle planer i forbindelse med den forestående cannabislegalisering neste år i Canada. 39% av deltakerne i undersøkelsen bekreftet at de ville bruke cannabis når legaliseringen er et faktum. Canada er blant landene med mest utbredt cannabisbruk på verdensbasis, vel 26%…...

Gategjenger i USA kjøper fentanyl i posten fra Kina

Wall Street Journal rapporterer at gjengmedlemmer i New York i stigende grad kutter ut mellomleddene og nå kjøper opioider som fentanyl direkte fra Kina over nettet.   Siste eksempel er ett kilo furanyl fentanyl som var sendt med DHL og ble konfiskert før det ble utlevert til mottakeren, et medlem i Bloods-gjengen i New York.…...

Denver Post: Har økningen i cannabisrelaterte dødsulykker i trafikken i Colorado med legaliseringen å gjøre?

Denver Post tar i en ny artikkelserie for seg konsekvensene av legaliseringen av cannabis i Coorado. Avisen begynner med å se nærmere på de mulige konsekvensene for trafikksikkerheten i delstaten.   Bruk av rekreasjonell cannabis ble legalisert i Colorado i 2014, og det ble åpnet for legalt salg to år senere. I den samme perioden…...

Dødelige overdoser blant tenåringer i USA økte med 19% på ett år

En ny rapport fra National Center for Health Statistics viser at antallet tenåringer som døde av overdose i USA økte med 19% fra 2014 til 2015.   Siden 1999 har overdoser blant tenåringer blitt mer enn fordoblet, fra 1,6 per 1000 000 innbyggere i 1999 til 3,7 i 2015.   Epidemien er utløst av legale…...

Studie: 24% flere opioidoverdoser i USA enn statistikken viser

Opioidepidemien i USA kan være enda mer alvorlig enn man hittil har trodd. En studie publisert i  American Journal of Preventive Medicine konkluderer med at overdosedødsfall forårsaket av opioider i 2014 var 24% høyere enn den offisielle statitsikken viser.   Bakgrunnen for denne konklusjonen er at 19,5% av dødsattestene ved overdosedødsfall i 2014 ikke anga hvilke eller…...

Cannabisbruk assosiert med tredoblet risiko for dødsfall som følge av hypertensjon

Studien Effect of marijuana use on cardiovascular and cerebrovascular mortality: A study using the National Health and Nutrition Examination Survey linked mortality file som er publisert i European Journal of Preventive Cardiology har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og kardiovaskulære og cerebrovaskulære problemer.   Forskerne fra Georgia State University tok for seg 1213 personer som hadde deltatt…...

Millennials bruker mindre illegale rusmidler – men mer av legale opioider

The Economist skriver om statistikken som viser at millennials bruker mindre illegale rusmidler enn baby boomer-generasjonen. Imidlertid er konsumet av legale opioider i form av smertestillende legemidler langt høyere enn det var for baby boomerne og generasjon X i sin tid.   "But as the leading street drugs have become less popular, prescription painkillers have…...

Kokadyrking i Colombia økte med 52% i 2016

FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC, har i samarbeid med colombianske myndigheter nå publisert den årlige rapporten som tar for seg utviklingen i dyrking av såkalte illegale vekster i landet. I Colombia betyr dette i praksis kokaplanter som brukes til fremstilling av kokain.   Rapporten anslår at det pr. 31. desember 2016 var 146…...

Er mGluR2-genet løsningen på narkokrigen i Colombia?

Krigen om kokamarker og kokainruter i Colombia har de siste tiårene krevet mer enn 200 000 liv og ført mange millioner colombianere på flukt. Én av løsningene ligger i å redusere etterspørselen etter kokain - slik som i USA der kokainkonsumet falt med 50% i perioden 2006-2010.   Som for de fleste rusmidler, er det…...

Vaksine mot heroin klar til uttesting

The Scripps Research Institute i California har utviklet en vaksine som blokkerer ruseffekten av heroin. Vaksinen fungerer ved at immunsystemet eksponereres for en del av heroinmolekylet, og kroppen reagerer da med å produsere antistoffer. Disse antistoffene nøytraliserer så heroin kroppen måtte bli utsatt for; de blokkerer heroinets tilgang til hjernen og forhindrer dermed også ruseffekten…...

Gjengkrigen i Stockholm: 82% av gjengmedlemmene har innvandrerbakgrunn

Expressen har tatt for seg gjengkrigene i Stockholm i denne multimediereportasjen. Siden 2011 har det vært 552 gjengrelaterte skyteepisoder i byen hvorav 46 fikk dødelig utfall. Politiet anslår at 500 til 700 gjengmedlemmer i 49 ulike kriminelle nettverk står bak disse skyteepisodene. I øyeblikket utkjemper disse 49 nettverkene 17 voldelige konflikter som kan resultere i flere…...

650 000 kan dø av opioider i USA neste ti år

STATnews.com har gjort et overslag over hvor mange liv opioidepidemien i USA kommer til å kreve over det neste tiåret. Overdosedødsfall har økt eksplosivt i USA over de siste to tiårene og krever i dag flere dødsfall enn både skytevåpen og trafikkulykker. 52 000 mennesker døde av overdose i 2015, som er siste tilgjengelige statistikk.…...

Dobling av antall narkotikaavhengige i Iran siste seks år

BBC melder at antall narkotikaavhengige i Iran er doblet de siste seks årene. En studie har funnet at 2,8 millioner mennesker regelmessig bruker narkotiske stoffer i landet.   8% bruker amfetamin mens 12% bruker cannabis. Det mest utbredte stoffet er imidlertid opium som står for 67% av konsumet.   Økningen kan ha sammenheng med veksten…...

Farmasøytiske selskaper har cannabisbaserte, smertestillende medikamenter under utvikling

Misbruk av opioider førte til 33 000 overdosedødsfall i USA i 2015. Over halvparten av disse dødsfallene var forårsaket av smertestillende, opioidbaserte legemidler, mens de resterende skyldtes bruk av illegale opioider som heroin og fentanyl. Man antar at det er de smertestillende medikamentene som har forårsaket epidemien.   Se vår oppsummering av opioidepidemien i USA…...

Biluhell øker kraftigere i statene som har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk enn i nabostatene

CBS refererer i dag en studie fra Highway Loss Data Institute (HLDI) som viser at biluhell øker mer i delstatene Washington, Colorado og Oregon, som alle har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk, enn i nabostatene. Studien er basert på innrapporterte skademeldinger til forsikringsselskapene i perioden 2012 til 2016, altså fra før legaliseringen ble iverksatt i de tre…...

Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder

En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Cerebral Cortex har sett nærmere på effekten av cannabisbruk på unge hjerner ved bruk av hjernescan (MR) i en longitudinell studie.   Én gruppe besto av 22 ungdommer som nylig hadde avsluttet behandling for cannabisavhengighet (cannabis use disorder – bruk på tross av negative konsekvenser for mental og…...

Studie: Jevnlige cannabisbrukere i tenårene 26 ganger større sannsynlighet for å bruke andre stoffer senere

En gruppe forskere fra Bristol University i Storbritannia har funnet at cannabisbruk i tenårene øker risikoen for bruk av andre narkotiske stoffer eller skadelig bruk av alkohol eller tobakk som unge voksne. Studien er publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.   Ved fylte 21 år hadde disse tre brukergruppene høyere sannsynlighet for problematisk…...

New York Times: 19% økning i overdoser fra 2015 til 2016

New York Times har innhentet overdosedata fra samtlige delstater for fjoråret og estimerer at mellom 59 000 og 65 000 amerikanere døde av overdoser i 2016. Overdoser er dermed den fremste dødsårsaken blant mennesker under 50 i USA. Det offisielle tallet for 2015 var 52 404, altså er det i så fall snakk om…...

Avhengighet av legemidler øker kraftig i Storbritannia

UK Addiction Treatment (UKAB) har i sine 6 landsdekkende rehabiliteringssentre sett en økning på 22% de siste par årene i pasienter som søker behandling for avhengighet av legemidler. 17% gjelder smertestillende legemidler som codein og benzodiazepiner.   Med denne veksten vil antallet som søker behandling for legemidler snart passere både alkohol og tyngre narkotiske stoffer,…...

DEA Florida: Et fjell av kokain på vei

Justin Miller, etterforskningsleder ved DEA i Miami, uttaler til Sun Sentinel at "det er et fjell av kokain på vei, og mye av det kommer nok hit".   Han sikter til den voldsomme økningen av kokainproduksjon i Colombia. ONDCP anslår at produksjonen er tredoblet på de tre siste år, fra 235 tonn i 2013 til 710…...

Ohio saksøker fem store opioidprodusenter for “bedragersk markedsføring”

Over 200 000 mennesker har de siste to tiårene dødd av overdose på opioidbaserte legemidler i USA. I tillegg har dette misbruket resultert i at hundretusener av avhengige benytter rimeligere alternativer fra det illegale markedet - som heroin eller fentanyl - noe som har kostet ytterligere over 100 000 liv i samme tidsrom.   Statsadvokaten i Ohio, Mike…...

USA: Nye medikamenter skal stanse opiodepidemien

Amerikanske helseledere annonserte i går en kraftig satsing på nye medisiner for å motvirke opioidepidemien i landet som nå tar like mange liv årlig som trafikkulykker eller skytevåpen. Francis S. Collins, direktør for National Institutes of Health (NIH) og Nora D. Volkow som leder en av underorganisasjonene, National Institute on Drug Abuse (NIDA) kunne informere om…...

Manchester-terroristen var “vodka-drinking, pot-smoking teenager”

Tidligere skolekamerater av Salman Abedi, 22-åringen som drepte 23 mennesker og skadet 116 i selvmordsangrepet i Manchester mandag denne uken, uttaler til Daily Mail at Abedi var en "vodkadrikkende, marijuanarøykende ungdom med voldelige tendenser".   Vennene kan fortelle om en under gjennomsnittet begavet gutt som hoppet av universitetsstudiene, som snakket dårig engelsk, og som under oppveksten ble…...

Studie: Barn født med opioidabstinenser i større grad sent utviklet og med læreproblemer

Epoch Times omtaler i denne artikkelen en studie foretatt av Centers for Disease and Control for å undersøke hvorvidt barn som er født med neonatal abstinence syndrome, NAS ("opioidavhengighet"), har større sannsynlighet for å få utviklingsforstyrrelser og lærevansker under oppveksten.   Spebarn med opioidavhengighet er et voksende problem nå under opioidepidemien i USA. En undersøkelse fra…...

Studie: Ungdom som begynner å bruke cannabis regelmessig mister interesse for skole og utdanning

Forskere ved University of Waterloo i Ontario, Canada, har studert endringene som oppstår i skolerelatert adferd og holdninger til utdanning når ungdom begynner å bruke cannabis regelmessig. Forskerne har benyttet data fra COMPASS, den største canadiske undersøkelsen av ungdoms rusvaner. Undersøkelsen er longitudinell, altså er det de samme ungdommene som er fulgt opp over tid.…...

Colombia: Kartell betaler kr 6000 for hver drepte politimann

Colombias ombudsmann for menneskerettigheter, Carlos Negret, bekreftet i et intervju i går med colombiansk radio at den såkalte “Plan Pistola” der politimenn blir myrdet av kartellene, er en realitet: “De betaler 2 millioner pesos (ca. kr 6000) slk de gjorde i eopken vi ikke ønsker å returnere til, den med Pablo Escobar”.   Se også:…...

Rapport: Økt transparens i det globale finanssystemet nødvendig for å bekjempe organisert kriminalitet

Global Financial Integrity (GFI) anslår verdien av internasjonal organisert kriminalitet å være mellom 1600 og 2200 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 2% av verdens brutto nasjonalprodukt. Omlag halvparten av dette utgjøres av piratkopiering mens narkotika står for drøyt en fjerdedel. Andre av de store svarte økonomiene er menneskehandel, ulovlig mineralutvinning og ulovlig hogst.   Organisasjonen…...

Marihuana-relaterte legevaktbesøk i aldersgruppen 13-21 nær seksdoblet ved sykehus i Colorado

En gruppe forskere har studert utviklingen av cannabis-relaterte legevaktbesøk ved et barnehospital i Colorado i perioden 2005-2015. Cannabis-relatert betyr i denne sammenhengen at ungdommene fikk en cannabis-relatert diagnose, eller en ikke-relatert diagnose i kombinasjon med en cannabis-positiv urinprøve. I alt fikk 3443 ungdommer i alderen 13-21 behandling for cannabis-relaterte forhold over denne tiårsperioden. Av disse fikk 2345 (68%) også psykiatrisk…...

USA: 43% av omkomne sjåfører hadde andre rusmidler enn alkohol i blodet

  I en rapport fra Governors Highway Safety Association (GHSA) presenteres de siste tall fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om kjøring i påvirket tilstand og trafikkulykker. NHTSAs Fatality Analysis Reporting System (FARS) viser at i 2015, det siste året med tilgjengelige data, hadde  37,3% av sjåførene som omkom i trafikkulykker var påvirket av…...

Fra politi til kokainavhengig til helsearbeider

Gjengangeren refererer i denne reportasjen et foredrag den tidligere politimannen Ronny René Nielsen holdt for de innsatte på Bastøy fengsel sammen med førstebetjent Aksel Bjune. Nielsen som også har bakgrunn fra befalsskole hadde en ledende stilling i politiet i 13 år. Etter å ha returnert fra utenlandstjeneste, gikk det imidlertid galt. Først med alkohol, og så…...

20% av alle som får en 10 dagers opioidkur blir langtidsbrukere

Jo flere dager og uker en pasient går på opioidbaserte, smertestillende legemidler, jo større er sannsynligheten for at pasienten utvikler ender opp med et, potensielt problematisk, langtidsbruk av opioider, eller regelrett avhengighet. En gruppe forskere under ledelse av professor Bradley Martin ved University of Arkansas for Medical Science har sett nærmere på denne sammenhengen. De tok…...

(Også) Stockholm-terroristen hadde narkokriminell bakgrunn

Onsdag 7. april kjørte uzbekeren Akhmat Akilov en stjålet lastebil inn i en folkemengde i Stockholm sentrum. Fire mennesker ble drept og 15 skadet. Akilov skal ha blitt radikalisert og rekruttert til IS etter han ankom Sverige i 2014, og han skal også ha gjort forsøk på å reise til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen.  …...

Metamfetamin-epidemi i Australia

The Economist rapporterer i denne artikkelen om metamfetamin-epidemien i Australia. Drøyt 1% av befolkningen er avhengige av stoffet (amphetamin use disorder), noe som er 2-3 ganger så høyt som i land som Storbritannia, Frankrike, USA og Sverige. Sykehusinnleggelser som følge av metamfetaminbruk er firedoblet siden 2010.   Det er uklart hvorvidt bruken fremdeles øker, men…...

De nye heroinbrukerne i USA: Unge, hvite menn med lav utdanning og inntekt

Forskere ved Columbia University har tatt for seg data fra undersøkelser om rusbruk for drøyt 49 000 personer i 2001-2002 og vel 36 000 i 2012-2013. Tallene viser for det første at både heroinbruk (på noe tidspunkt) og problematisk heroinbruk ("avhengighet") har økt kraftig i dette tidsrommet. Andelen som bruker heroin økte fra 0,33% til 1,6%, og andelen som har…...

Tidenes tredje største kokainbeslag i Colombia

Søndag 2. april gjorde colombiansk politi historiens tredje største kokainbeslag, og det største siden 2008, på havnen i Barranquilla på nordkysten av landet. 6100 kilo kokain var skjult i 20 paller med metallavfall i en container som skulle sendes til Spania. Se også: Voldsom økning av kokainproduksjon i Colombia   President Juan Manuel Santos skrev på…...

Ohio innfører strengere forskrivningsregler for å reversere opioidepidemien

Ohio er en av de verst rammede delstatene i opioidepidemien som har rammet USA. 3050 personer døde i Ohio i 2015 av overdose på opioider (opioidbaserte legemidler eller illegale opioider som heroin eller fentanyl).   Avisen Colombus Dispatch forklarer bagrunnen for epidemien slik:   "This is an addiction that can happen to anyone: teens, professionals,…...

Brukerorganisasjoner ber om bedre medisiner fremfor heroin

Klassekampen refererer i dag et brev som brukerorganisasjonene har sendt regjeringen med anmodning om styrking av tilbudet for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Organisasjonene etterlyser blant annet langtidsvirkende morfin og et bredere spekter metadonpreparater. De understreker at de ikke har noen prinsipielle innvendinger mot heroinbehandling, men ber om at man satser på stoffer med lengre varighet som fungerer bedre. Heroinassistert…...

(Også) London-terroristen hadde narkokriminell bakgrunn

Khalid Masood (52), terroristen som kjørte ned og drepte fire mennesker og skadet et femtitalls andre i London den 22. mars, var ingen "ekte muslim" ifølge en kvinne han tidligere var leietager hos: "Han knullet prostituerte, røykte crack og stakk kniver i folks ansikter. Han var en gal mann. Etter en fire dagers crack-sesjon, ble en…...

Norsk studie: Dør av overdose like etter løslatelse

En forskergruppe fra SERAF har tatt for seg alle løslatelser fra fengsel i perioden 2000 til 2014, i alt 91 000 personer, og sett på risikoen for overdosedødsfall blant disse. 493 personer mistet livet i overdose i løpet av det første halvåret etter løslatelsen. Hele 123 av disse døde i løpet av de første tre…...

“Dødsdopet” fentanyl påvist i Norge

Kripos har siktet to personer for salg av fentanyl, blant annet på det mørke nettet. Analyser viser at det dreier seg om furanylfentanyl, et syntetisk opioid som er 20 - 50 ganger mer potent enn heroin.   Senioringeniør Elisabeth Drange i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse uttaler til Politi.no at "det er tatt beslag i små mengder,…...

NRK Urix: Økt kokainproduksjon truer fredsprosessen i Colombia

Øystein Schjetne fra Stiftelsen Golden Colombia ble intervjuet på mandagens Urix på NRK om problemene fredsprosessen i Colombia står overfor. I tillegg til store forsinkelser i klargjøringen av de 26 mottakssentrene der geriljasoldatene skal bo i overgangsperioden, er hovedutfordringene knyttet til en kraftig vekst i kokadyrking, samt at de kokaproduserende områdene som FARC-geriljaen nå har forlatt,…...

Colombia: Paramilitære og gerilja tar kontroll over FARC sine koka-territorier

FARC-geriljaens nær 7000 soldater er nå samlet i 26 demobiliariseringssoner fordelt over hele landet, der de forbereder overlevering av våpnene til FN og den endelige overgangen til et sivilt liv. Geriljaen har de siste 10-15 årene hatt tilhold i de perifere deler av Colombia. Ikke bare har den vært en betydelig maktfaktor – mange steder…...

Voldsom økning av kokainproduksjon i Colombia

Kokadyrkingen i Colombia falt lenge jevnt etter toppårene rundt årtusenskiftet da det ble estimert at landet hadde rundt 160 000 hektar (1,6 millioner mål) med kokamarker.   I 2013 estimerte UNODC at det var totalt 48 000 hektar med kokamarker i Colombia. Men siden har kokaarealet atter skutt i været. I 2014 lød anslaget på…...

Kokain-boom i USA: Én million prøvde stoffet for første gang i fjor

Kokainbruken i USA har falt kraftig i mange år. Rand institute har anslått at bare fra 2006 til 2010 ble bruken halvert.   Nå ser trenden ut til å ha snudd.   I fjor var det hele 968 000 amerikanere som prøvde kokain for første gang, ifølge en reportasje i Daily Mail. I 2013 var…...

Dyreforsøk: Sønner (men ikke døtre!) av kokainbrukende fedre får dårligere hukommelse

Det har vært sagt at "hjernen er et merkelig sted". I alle fall vet vi lite om dens virkemåte, og i særdeleshet hvilken effekt ulike psykoaktive stoffer har på den - både på kort og lengre sikt. Nå viser det seg at psykoaktive stoffer en selv aldri har inntatt kan ha en negativ effekt på…...

10% av Afghanistans befolkning opiumavhengige

3 millioner mennesker er avhengige av opium i Afghanistan ifølge en reportasje på CBC News, 10% av landets befolkning på 30 millioner. Blant disse 3 millionene er 1 million kvinner og rundt 100 000 barn. Dette er en økning på 100% siden 2009 da det ble estimert at landet hadde 1 million avhengige. 90% av…...

Opioidepidemien i USA: Fosterhjemsystemet er i ferd med å bryte sammen

Systemet for plassering av barn i fosterhjem er i ferd med å bryte sammen i flere amerikanske stater som følge av opioidepidemien i landet. 33 000 mennesker mistet livet på grunn av overdose på heroin eller andre opioider i 2015 og mer enn 2 millioner mennesker er avhengige. Mange opioidavhengige foreldre ender opp med totalt…...

Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

130 000 barn har det siste tiåret blitt født med avhengighet av heroin eller andre opiater i USA. Abstinensene (neonatal absitinence syndrome, NAS) gir seg utslag i oppkast, diaré, søvnproblemer, kløe over hele kroppen og ukontrollert skjelving. Og det som gjør aller mest inntrykk på helsepersonellet som skal behandle dem: skjærende skrik.   Tilstanden kan vare…...

Kan hjernescan av 14-åringer forutsi rusavhengighet?

Psykologiprofessor ved Stanford, Brian knutson, har tidligere brukt MR for å studere hvordan hjernens belønningssenter aktiveres i et forsøk der forsøkspersonene spiller dataspill med pengegevinster. Aktiveringen er sterkere hos voksne enn hos ungdommer, Og ungdommmer som har et høyt forbruk av rusmidler har svakere aktivering enn sine jevnaldrende som er mer avholdende.     Dette…...

Millennials på heroin fyller legevaktene i California

Los Angeles Daily News tar i denne artikkelen for seg den kraftige veksten av heroinbruk blant unge voksne i California. De første tre måneder av 2016 ble det registrert 412 personer i aldergruppen 20-29 som trengte øyeblikkelig hjelp på grunn av heroininntak. Det er en fordobling i forhold til samme tidsrom i 2012. Avisen siterer en kilde…...

Heroin: Epidemi i USA – produksjonsboom i Mexico

Heroinepidemien i USA skyter fremdeles fart. I årsrapporten National Drug Threat Assessment 2016 fra DEA fremgår det at heroinutløste overdosedødsfall ble tredoblet fra 2010 til 2014. I 2014 var antall heroindødsfall 10 574. Antallet overdosedødsfall på grunn av opioidbaserte legemidler var over dobbelt så høyt (det totale antall opioiddødsfall ligger rundt 30 000 per år.)…...

Rasisme og sexisme stimulerer rusmisbruk

Forskere ved Mailman School ved Columbia University har sett nærmere på noen faktorer som øker sannsynligheten for bruk av illegale rusmidler eller misbruk av legemidler til rusformål. Det er antatt at en opplevelse av spenning kan øke sannsynligheten for rusmisbruk. Og forskerne fant ganske riktig at svarte amerikanere som opplevde rasistisk diskriminering og kvinner som ble utsatt for sexisme…...

Hvilke grupper står for den økte cannabisbruken i USA?

Cannabisbruken i USA var i mange år stabil, frem til 2007 lå bruk siste år på 13% blant menn og 7% blant kvinner.   Etter 2007 økte derimot bruken kraftig, i 2014 var det 4% flere menn som brukte, mot 2,7% flere kvinner. Siden 2002 var antallet brukere økt med 6 millioner menn og 4 millioner…...

Ja eller nei til heroinutdeling?

Bør ikke heroinavhengige kunne få stoff av staten, slik andre får medisiner når de er syke?   De gjør det. LAR – legemiddelassistert rehabilitering – ble innført i Norge i for 20 år siden.  Dette er en substitusjonsbehandling der pasientene får langtidsvirkende opioider – metadon og buprenorfin (subutex) – for å holde abstinenssymptomene unna. Det…...

Donald Trump Heroin™

Hernando County i Florida beslagla i forrige uke et parti med 5500 poser heroin, det antatt største heroinbeslaget i kommunen noensinne. Men det mest oppsiktsvekkende med saken var posenes merkevare: "Donald Trump", med presidentens profil som logo. Narkotikaprodusenter preger sine merkevarer på både produkter (piller) og emballasje, både for at personer som kommer i kontakt med partiet…...

Misbruk av legemidler: 200% økning i overdosedødsfall på verdensbasis

Opioid-epidemien i USA og Canada som nå tar titusener av liv årlig, får stor oppmerksomhet. Men fenomenet er ikke begrenset til Nord-Amerika.   En ny studie publisert i World Psychiatry har sett på misbruk av opioidbaserte legemidler på verdensbasis. (Med misbruk menes bruk til annet formål enn det medisinene er foreskrevet for). Forskerne anslår at overdosedødsfall…...

Cannabisbruk vanligere blant gravide i USA

New York Times tar i denne artikkelen for seg økende cannabisbruk blant gravide i USA.   En ny undersøkelse viser at nær 4% av gravide i 2014 oppga å ha brukt cannabis siste måned. I 2002 var denne andelen 2,4%. Bruken var vanligere blant yngre vordende mødre; 7,5% av gravide mellom 18 og 25 år…...

Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario.

USA er ikke alene om å oppleve en dødelig opioid-epidemi. I Canada har overdosedødsfallene skutt i været de siste årene. Hver dag dør 6-7 mennesker av overoser. Og vel halvparten dør av – man kan like gjerne lære seg navnet først som sist – det smertestillende preparatet fentanyl. Over hele landet dør mennesker som fluer…...

Hjemlevering av cannabis-drops det nye store

Folk som "ikke røyker cannabis" vil definitivt spise et cannabis-drops.   Det sier Jim Patterson til Business Insider. Han CEO i Eaze, en hjemleveringstjeneste for marihuana i California, ofte betegnet som cannabisindustriens Uber. Eaze har nå lansert Breez, mintpastiller tilsatt cannabisolje. Hver pastill inneholder 5 mg THC som er virkestoffet i cannabis, tilsvarende omtrent en femtedels…...

Rapport: Under brua – Unge menn som selger rusmidler på Vaterland

Velferdsetaten i Oslo publiserte i dag rapporten “Under brua”, med undertittelen “En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland”. De fleste av de unge mennene har en eller to foreldre med ikke-vestlig etnisitet. Rusmidlene de selger i hovedsak hasj, men også kokain og andre illegale rusmidler. Rapporten anslår at 70-80 personer er involvert…...

Kan Trumps mur stanse heroinepidemien i USA?

  President Trump anførte under valgkampen "cut off the source, build a wall" (mot Mexico) som viktigste tiltak for å stanse heroinepidemien som ryster USA.   To millioner amerikanere er nå avhengige av heroin og opioider, og bare i 2015 mistet 33 000 mennesker livet i overdose. Fra 2002 til 2012 ble antall dødsfall som følge av disse…...

Opioid-epidemien i USA: Titusener av barn plasseres i fosterhjem

New York Times tar i denne artikkelen for seg barnas skjebne i opioid-epidemien i USA.   To millioner mennesker er blitt avhengige av heroin og opioider i USA, i stor grad som følge av å ha blitt avhengige av smertestillende legemidler. Opioid-epidemien krevde i 2015 33 000 menneskeliv i form av overdoser.   Men det er…...

55 av 100 sigaretter i New York smuglervare

Det blir ofte påstått at man ved legalt salg av narkotika, vil eliminere det svarte markedet og den tilhørende kriminaliteten. Salg av tobakk og alkohol, med skattlegging, aldersgrenser og krav til utsalgssteder brukes som eksempler. Men det er langtfra sikkert at slike tiltak vil holde de kriminelle ute av markedet. Det avhenger blant annet av i hvilken grad…...

Norsk ungdom på bunn i Europa i rusmiddelbruk

Folkehelseinstituttets rapport Rusmidler i Norge 2016 er nå ute, 350 sider med med fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.   Vi kommer til å komme tilbake til flere av utviklingstrekkene som rapporten identifiserer.   Et av dem er imidlertid et norsk ungdoms rusbruk er på bunn i Europa: både for tobakk, alkohol og cannabis…...

Hvorfor har rusbruken blant ungdom på Island stupt?

The Independent tar i denne reportasjen for seg den dramatiske endringen i ungdoms rusvaner på Island de siste par tiårene. I 1998 hadde 42% av 15 og 16-åringer drukket seg full i løpet av siste måned. I dag er andelen 5%. Andelen som hadde brukt cannabis siste måned falt fra 17% til 7%, mens sigarettrøyking…...

Rinkeby: 9 av 10 heroinbrukere er ensligkommende flyktningebarn

Hver uke søker flere ensligkommende. mindreårige flyktninger hjelp for narkotikaproblemer ved Maria Ungdoms Akuttmottak i Stockholm.   Overlege Mathias Sjöberg kan fortelle Svenske Dagbladet at de fleste er afghanske gutter eller unge menn - som misbruker heroin. Om marginalisering, innvandring og narkotrafikk: Fra Rio til Rinkeby (kronikk, NRK Ytring)    Ifølge Sjöberg følger ikke disse ungdommene…...

Studie: Legalisering av cannabis kan føre til at ungdom ser på det som ufarlig

Forskere ved Violence Prevention Research Program ved UC Davis, har sett på effekten av legalisering av cannabis i Washington og Colorado på ungdomsbruk og ungdoms holdninger til cannabis. I rapporten som er publisert på Jama Pediatrics, konstaterer de at det er fare for at delstater som legaliserer cannabis til rekreasjonsbruk sender et budskap til ungdom…...

Klassekampen: Narkoliberale har samlet inn titusenvis av dokumenter om meningsmotstandere

Klassekampen avslører i dag at organisasjonen Normal, som arbeider for legalisering av cannabis, har etablert et arkiv med titusener av dokumenter om meningsmotstandere. Dokumentene er i stor grad utlevert av offentlige etater på bakgrunn av innsynsbegjæringer, og omhandler blant annet "organisasjonenes økonomi, søknader og e-postutvekslinger med myndigheter".   Trude Talberg-Furulund ved Datatilsynet uttaler til Klassekampen…...

USA: ADHD-medisiner vanligere for å yte mer i arbeidslivet

“Jeg vil ikke ha et samfunn der datteren min tar amfetamin for å få en sekser på eskamen” skrev lege Anders Danielsen Lie i en mye delt kronikk på Aftenposten forleden.   En annen lege, Dr. Kevin Wandler, som er en fremtredende ekspert på rusavhengighet i USA, skriver i dette innlegget på lifezette.com om hvordan…...

92% økning i Cannabinoid hyperemesis syndrome i Colorado

Cannabinoid hyperemesis syndrome (CHS) er en nylig identifisert sykdomstilstand som forårsakes av tung og langvarig cannabisbruk. Symptomene er svimmelhet og oppkast - som kuriøst nok kan lindres av varm dusj. CHS kan føre til dehydrering og nyresvikt, men vanligvis går symptomene over i løpet av noen dager etter å ha innstilt cannabisbruken. Dr. Kennon Heard…...

Actis-rapport: Big cannabis- fremveksten av en ny industri

Actis publiserte i desember rapporten Big cannabis - fremveksten av en ny industri.   Selv om fenomenet Big cannabis nok ikke eksisterer ennå, argumenterer rapporten for at konturene kan skimtes. Den tar for seg relevante utviklingstrekk og drøfter disse opp mot erfaringene fra tobakks- og alkoholindustrien. Blant temaene som analyseres er industrien som politisk aktør, produktutvikling,…...

Kirurgisk narkokrigføring

Mark Kleiman ser i en artikkel i Foreign Affairs på mulige løsninger på volden som narkotrafikken fører til både i USA og Mexico. Han lander på kirurgisk narkokrigføring - surgical strikes in the drug wars. Det meste av illegale substanser som konsumeres i USA, kommer fra Mexico. Og det meste av inntektene til de meksikanske…...

Studie: 50% endret beslutning om å bruke cannabis ved legale begrensninger

En hører ofte i narkotikadebatten at endringer i straffenivå eller lovlighet ikke vil føre til økt bruk - de som vil bruke, bruker uansett.   Forskere ved Yale School of Public Health har tilnærmet seg dette temaet ved å intervjue 500 personer i de fem delstatene som nylig stemte over legalisering av cannabis. Resultatene ble lagt…...

Studie: Cannabisbruk øker risikoen for infarkt

  I går ble en ny studie presentert på American Heart Association’s Scientific Sessions som har sett på sammenhengen mellom cannabisbruk og en bestemt type hjerteinfarkt, stress cardiomyopathy (Takotsubokardiomyopati). Forskere ved  St. Luke’s University Health Network in Bethlehem (Pennsylvania) har tatt for seg vel 33 000 tilfeller av dette infarktet over en 8 års periode. 210 av…...

Cannabis-relaterte dødsulykker i trafikken doblet i Washington etter legalisering

viser at andelen førere i dødsulykker i trafikken i Washington som nylig hadde brukt cannabis ble doblet fra 2013 til 2014.   I 2013, året før legaliseringen trådde i kraft, hadde 8% av førerne virkestoffet i cannabis, THC, i blodet. Året etter var denne andelen steget til 17%.   President for AAA Foundation for Traffic Safety,…...

Studie: Jevnlig cannabisbruk gir økonomiske og sosiale problemer

  Forskere ved Duke og UC Davis har tatt for seg den velkjente kohorten på vel 1000 innbyggere født i 1972-1973 i Dunedin, New Zealand, for å studere de økonomiske og sosiale konsekvensene av jevnlig canabisbruk.   Studien konkluderer med at personer som har røkt cannabis fire dager eller mer per uke over flere år,…...

Statsadvokaten i Denver: Kriminaliteten økt siden legaliseringen

  Påtalemyndigheten i Denver kommenterer i dette brevet påstanden om at legalisering av cannabis vil resultere i mindre kriminalitet. Erfaringene fra Colorado er ifølge denne redegjørelsen blant annet: The Denver Police Department is busier enforcing marijuana laws and investigating crimes directly related to marijuana, including murderers, robberies and home invasions than any other time in the…...

The Wall Street Journal advarer mot legalisering av cannabis

The Wall Street Journal går i gårsdagens leder ut med en advarsel til amerikanske stater om å følge med på og analysere resultatene fra de fire delstatene som legalisert cannabis for rekreasjonsformål, før de eventuelt innfører tilsvarende ordninger.   Lederen viser til at cannabisbruk blant ungdom er steget med 9,5% i Colorado og med 3,2%…...

Risikoen for psykose mer enn tredoblet for cannabisbrukere

Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.   At det er en sterk sammenheng mellom cannabisbruk og psykose er veldokumentert. Men om det er cannabis som fører til psykose eller omvendt, er mer uklart. Likeledes er det mulig at det er underliggende genetiske…...

Dansk studie: Cannabisbrukere har 5,1 ganger større sannsynlighet for schizofreni

Forskere ved Senter for Mental helse ved Københavns Universitetssykehus har tatt for seg helsedata for 3,1 millioner dansker og studert sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Studien ble lagt frem i forrige uke for International Early Psychosis Association, og omtalt i Daily Mail.   Forskerne fant at sannsynligheten for at en cannabisbruker (som er registrert av…...

Studie: Unge cannabisbrukere løper større risiko for hjerneskade

Et forskningsprosjekt ved Western University i Ontario, Canada, publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, har sett på sammenhengen mellom cannabisbruk og nedsatt hjernefunksjon.   De 74 personene som deltok i studien, ble inndelt i fire grupper: De som led av depresjon og som ikke brukte cannabis; de som led av depresjon og brukte cannabis; de som brukte…...

Ny undersøkelse: Klart flertall mot legalisering av cannabis

I en ny undersøkelse utført for Klassekampen av Sentio ble 1000 personer spurt om de ønsket et fortsatt forbud mot "bruk av hasj og cannabis".   77% av de spurte bekrefter at de ønsker et slikt forbud, mens 15% er motstandere av forbudet.   Kvinner er mer positive til forbudet enn menn, oppslutningen er på…...

Høie: Hjelp, ikke straff, narkotikabrukere

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer i en kronikk i Dagbladet i dag sitt syn på utviklingen av narkotikapolitikken som han ønsker skal nedfelles i Høyres program for neste stortingsperiode.   Bakgrunnen for endringene han foreslår er at de som er avhengige av narkotika skal slippe trusselen om bøter og straff: "For dem som er…...

Fredsavtale med FARC nedstemt i Colombia

Narkokrigen i Colombia, som Leger uten grenser kaller denne konflikten på sin oversikt over verdens glemte kriser, er en av verdens lengstvarende konflikter og er regnet som den vestlige verdens alvorligste humanitære katastrofe.   Søndag skulle fredsavtalen mellom FARC-geriljaen og den colombianske regjeringen som ble underskrevet mandag i forrige uke, godkjennes i en folkeavstemning. Slik…...

Alzheimer-medisin kan lindre symptomene på hjerneskader etter cannabisbruk

En studie utført av S.A. Gruber et.al. har analysert effekten av preparatet Citicoline på typiske lidelser kroniske cannabisrøykere utsettes for. Dette preparatet brukes i behandlingen av slagpasienter, pasienter med traumatisk hjerneskade og personer med kognitive problemer.   19 kroniske marihuanabrukere som hadde søkt behandling deltok i undersøkelsen. 10 av disse mottok Citicoline mens de øvrige 9…...

Canada: nylig endt soning øker overdoserisiko kraftig

En canadisk studie utført av  St. Michael’s Hospital og University of Toronto har tatt for seg  statistikken over overdoseofre i Ontario i perioden april 2006 til mars 2013 og samkjørt dette med data fra delstatens fengselsvesen. Det viser seg at 1 av 10 av overdoseofrene i perioden hadde blitt løslatt fra fengsel i løpet av siste…...

Norge med lavest cannabisbruk blant ungdom i Europa

Folkehelseinstitutet har bidratt til den europeiske rusundersøkelsen, Espad. Tallene for 2015 som ble publisert i går, viser at 7% av norske 15 og 16-åringer har brukt cannabis "noen gang" og 2% har bruk i løpet av "siste 30 dager". Gjennomsnittet i Europa er på henholdsvis 17% ("noen gang") og 7% ("siste 30 dager").   Folkehelseinstituttet skriver at de…...

Obama erklærer denne uken “Prescription Opioid and Heroin Epidemic Awareness Week”

  President Obama erklærte på fredag inneværende uke (18-24. september) som Prescription Opioid and Heroin Epidemic Awareness Week.   Det vil denne uken holdes seremonier og aktiviteter for å sette søkelys på den pågående epidemien som reseptbaserte opioidmedisiner og heroin forårsaker i USA. Ifølge erklæringen har antallet overdoseofre som opiodier eller heroin blitt firedoblet siden 1999. I…...

Hjerneslag og cannabis

En gruppe forskere i Strasbourg har undersøkt 334 tilfeller av hjerneslag med pasienter under 45 år. 58 av disse pasientene var brukere av cannabis.   Studien kan ikke påvise en årsakssammenheng mellom cannabisbruk og hjerneslag, men fant at for 45% av cannabisbrukerne var slaget forårsaket av en innsvevring av blodårene i hjernen. Det tilsvarende tallet…...

Syntestiske stoffer redusert i USA som følge av restriksjoner på kjemikalier i Kina

CNN refererer i denne artikkelen til tall fra DEA som viser at forekomsten av seks syntetiske narkotiske stoffer (New Psychoactive Substances, NPS) har falt i løpet av det siste året. Årsaken antas å være at Kina innførte restriksjoner på kjemiske innsatsfaktorer i tilvirkningen av disse stoffene i oktober i fjor. Spesielt har flakka forsvunnet fra markedet i…...

WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk.

Cannabis er verdens mest utbredte illegale rusmiddel, i 2013 var det estimert at 181,8 millioner mennesker mellom 15 og 64 år brukte en variant av cannabis som rusmiddel. WHO utga for 20 år siden en rapport om helsekonsekvensene av cannabisbruk. Organisasjonen har i år publisert en ny rapport som tar for seg hva forskningen de siste 20…...

USA: Færre oppfatter cannabisrøyking som farlig, bruken øker.

I en studie publisert i The Lancet belyses sammenhengen mellom oppfattet fare ved cannabisbruk med faktisk bruk i befolkningen. Studien er basert på et utvalg på over 500 000 voksne amerikanere i perioden 2002-2014.   Andelen som oppfattet bruk av cannabis 1-2 ganger i uken som “svært risikabelt” falt fra 50,4% til 33,3% i denne…...

Cannabis-relaterte dødsulykker i trafikken opp 62% i Colorado etter legaliseringen

The Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, som sorterer under ONDCP, har publisert en ny rapport om marihuana-bruken og dens konsekvenser i Colorado:  “The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, Vol. 4, September 2016,”   Colorado vedtok legalisering av marihuana for rekreasjonsformål den 6. november 2012 og salget til publikum åpnet den 1.…...

Foreningen Tryggere Ruspolitikk: – Ingen prinsipiell forskjell på bøter og drap

Som vi omtalte her nylig, har Filipinenes president Dutarte lansert en brutal kampanje mot landets narkotikatrafikk som så langt har medført rundt 1800 drap på antatt kriminelle og narkotikaselgere. Rusmisbrukerenes interesesseorganisasjon, RIO, har i denne forbindelse kommet med en oppfordring til Solberg-regjeringen om å fordømme de utenmomrettslige drapene.   Foreningen Tryggere Ruspolitikk kommenterer RIOs initiativ i…...

SiA Helse: Bagatellisering blant unge mennesker av hasj

Leder for SiA Helse (Studentsamskipnaden i Agder), Eli Stålesen, forteller i et intervju med krsby.no at de hadde 1200 terapisamtaler med studenter forrige høstsemester. På spørsmål om de får inn studenter med "veldig alvorlige problemer", kan hun bekrefte det, og forteller at de spesielt er bekymret over økende hasjbruk blant studentene:   - Det er…...

Hjerneforskere: kokainbrukere mindre moralske

I USA har 75% av de innsatte i fengslene problemer med narkotika. I hvilken grad effekten av stoffene på hjernen faktisk fører til kriminalitet, vet man ikke. Men forskere ved University of New Mexico har i alle fall funnet interessante sammenhenger mellom bruk av kokain og metamfetamin og hjernens evne til å trekke moralske slutninger.   Studien som…...

25% av utelivsgjestene i Oslo påvirket av narkotika

NRK referer i dag en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet høsten 2014 som på basis av spyttprøver viser at én av fire hadde fått i seg narkotika i løpet av siste to døgn. 1 av 7 hadde brukt cannabis, og en like stor andel hadde brukt kokain.   På spørreskjema som også ble benyttet i undersøkelsen, oppga 25% at…...

Fattige rammes hardest av cannabisbruk

I en omfattende studie av cannabisbruk og demografi i USA, påviser forfatterne Steven Davenport og Jonathan Caulkins at andelen marihuanabrukere som røyker daglig eller nesten daglig har økt kraftig. Tidlig på 90-tallet rapporterte kun 1 av 9 av de som hadde brukt marihuana siste måned å bruke stoffet daglig eller nesten daglig. Nå, to tiår senere, er…...

Kombinasjon av kokain og alkohol øker selvmordsrisiko

En studie gjennomført av forskere ved University of Massachusetts Medical School har analysert sammenhengen mellom bruk av ulike rusmidler og selvmordsforsøk. 874 personer fra hele USA som hadde forsøkt å begå selvmord, eller som søkte hjelp på grunn av alvorlige selvmordstanker, i perioden 2010-2012 var med i studien. Disse ble fulgt opp av forskerne i ett år etter…...

1800 narkotikaselgere drept på Filipinene siste 7 uker.

Siden president Duterte kom til makten på Filipinene 30.juni med sitt løfte om å slå hardt ned på kriminalitet, har nær 1800 mennesker mistenkt for narkotikasalg blitt drept. Ifølge New York Times har 712 blitt drept i politioperasjoner mens 1067 har blitt drept av vigilante-grupper.   Landet har fått krass kritikk fra omverdenen, blant annet fra…...

“Samtlige av mine tidligere venner og bekjente som begikk selvmord før fylte 30 år hadde brukt cannabis og ecstacy”

Som Universitas omtalte i en reportasje nylig, har MDMA (Ecstasy) igjen blitt et populært partydop i Norge de senere årene, og det har et rykte som et "ufarlig" dop.   Forsker ved ved Folkehelseinstituttet, Marit Edland-Gryt, uttaler i reportasjen at hennes forskning viser at brukerne av MDMA er av alle samfunnslag, og at den avslappede holdningen til…...

Kjemikalier årsak til fallet i kokain- og metamfetaminkonsum i USA?

Kokainkonsumet i USA har blitt omtrent halvert over det siste tiåret. Flere forklaringer har blitt presentert (se en gjennomgang i årets LSE-rapport After the Drug Wars), i tillegg til at farene ved kokain er blitt tydeligere for befolkningen, kretser de fleste forklaringene rundt inngrep kokainets forsyningskjede: som for eksempel Plan Colombia og kampen mot kartellene i…...

Forskere ett skritt nærmere i å forklare kokainets avhengighetsdannende effekt

Science Daily skriver i denne artikkelen om et medisinsk eksperiment ved Wake Forest Baptist Medical Center som kan bringe oss nærmere en forståelse av kokainets avhengighetsdannende effekt. 700 000 mennesker anslås å være avhengige av kokain i USA.   Forskerne utførte et eksperiment med rotter som fikk konsumere kokain fritt i 6 timer per dag.…...

Omfattende misbruk av reseptbelagte medisiner i Storbritannia

The Telegraph skriver i denne artikkelen om den første store undersøkelsen av misbruk av reseptbelagte medisiner i Europa.   USA opplever nå en heroinepidemi som er utløst av en kraftig vekst i foreskriving av opioider som smertestillende medisin: 79 millioner resepter på opioider ble forskrevet i 1992 mens det i 2012 ble utskrevet hele 217…...

Om Ecstasy på Universitas.no

Universitas tar i denne reportasjen for den deg økende etterspørselen etter Ecstasy (MDMA) og har snakket både med brukere, aktivister og forskere.   Blant annet er professor Andrew C. Parrot fra universitetet i Swansea i Wales interjuet:   Ettersom skaden på nervesystemet påvirker så mange funksjoner, fører ikke bruk til store, merkbare skader, utdyper han…...
Newsletter Powered By : XYZScripts.com