fbpx

Ohio innfører strengere forskrivningsregler for å reversere opioidepidemien

Ohio innfører strengere forskrivningsregler for å reversere opioidepidemien

Ohio er en av de verst rammede delstatene i opioidepidemien som har rammet USA. 3050 personer døde i Ohio i 2015 av overdose på opioider (opioidbaserte legemidler eller illegale opioider som heroin eller fentanyl).

 

Avisen Colombus Dispatch forklarer bagrunnen for epidemien slik:

 

“This is an addiction that can happen to anyone: teens, professionals, suburban moms. A person gets injured, gets a painkiller from a well-meaning doctor, then gets addicted. When they can no longer get the drug through legal means, they turn to street drugs, typically cheap and plentiful heroin.”

 

Ohios guvernør, John Kasich, har derfor nå innført nye regler for opioidforskrivning i delstaten, som ventelig vil bli implementert til someren. Hittil har leger og tannleger kunnet skrive ut opioidbaserte smertestillende medisiner for opptil 90 dager av gangen. Med de nye reglene blir det nå satt et tak på 7 dager for voksne og 5 dager for barn.

 

Se også: Kan Trumps mur stanse heroinepidemien i USA?

 

I 2012 ble det utstedt 793 millioner opioidpiller i Ohio. Med økende fokus på epidemien som denne forskrivningen har medført, sank dette tallet med 20% frem til 2016, 631 millioner. Guvernør Kasich håper at de nye reglene vil føre til en ytterligere reduksjon på 109 millioner piller årlig.

 

Se også: Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario

 

De nye reglene vil ikke gjelde pasienter som mottar slike legemidler i behandling av kreft eller som er døende. For å skrive ut disse medisinene utover disse grensene, må det anføres en spesifikk grunn i pasientens epikrise. Helsearbeidere som ikke følger de nye reglene, vil miste lisensen ifølge guvernør Kasich.

 

Guvernøren uttalte også at lovverket og helsevesenet ikke kan klare dette alene, Ohios innbyggere må si i fra når de legger merke til noe galt: “We all need to stick our noses into somebody else’s business”

 

Se også: Milennials på heroin fyller legevaktene i California

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com