fbpx

Ohio saksøker fem store opioidprodusenter for “bedragersk markedsføring”

Ohio saksøker fem store opioidprodusenter for “bedragersk markedsføring”

Over 200 000 mennesker har de siste to tiårene dødd av overdose på opioidbaserte legemidler i USA. I tillegg har dette misbruket resultert i at hundretusener av avhengige benytter rimeligere alternativer fra det illegale markedet – som heroin eller fentanyl – noe som har kostet ytterligere over 100 000 liv i samme tidsrom.

 

Statsadvokaten i Ohio, Mike DeWine, tok på onsdag ut tiltale mot fem av de største farmasøytiske selskapene som leverer slike medikamenter på det amerikanske markedet: Purdue Pharma, Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals, Endo Health Solutions og Allergan. De er blant annet anklaget for brudd på delstatens korrupsjonslovgivning og svindel mot det offentlige helseprogrammet Medcicaid.

 

Se vår oppsummering av opioidepidemien i USA her

 

Fra tiltalebeslutningen (vår oversettelse):

“Før 1990-tallet tilsa innarbeidete standarder at opioider kun skulle brukes ved akutt smerte, smerte relatert til rehabilitering etter operasjon, for kreft eller palliativ (livsavsluttende) behandling. På grunn av mangel på bevis for at opioider forbedret pasientenes tilstand med hensyn til smerte og funksjon, sammenholdt med beviser for større smerter etter som pasientene utviklet toleranse over tid, og den alvorlige risikoen for avhengighet og andre bieffekter, var bruk av opioider for kronisk smerte frarådet eller forbudt.

For å utnytte det lukrative markedet for kroniske smertepasienter utviklet hver av de tiltalte en velfinansiert markedsføringsplan basert på bedrag.

 

De seks påstandene i tiltalen er som følger:

 

  1. De tiltalte benyttet flere kanaler for å spre “deres falske og bedragerske uttalelser om opioider”. Det ble benyttet direktemarkedsføring mot leger og bruk av utvalgte leger i markedsføringen mot økonomisk kompensasjon og   unbranded marketing – tredjeparts uttalelser om bruk av opioider mot kroniske smerter generelt, uttalelser som fremsto som objektive og uavhengige, men som var sponset av produsentene.
  2. De tiltaltes markedsføring feilinformerte om risikoen (for avhengighet) og (de manglende) fordelene ved opioider til bruk ved behandlig av kronisk smerte.
  3. De målrettet kampanjen mot allmennleger som ikke hadde kompetanse på smerte og derfor med større sannsynlighet ville skrive ut opioider, og mot sårbare befolkningsgrupper som krigsveteraner og eldre som med enda større sannsynlighet ville utvikle avhengighet.
  4. På tross av at de tiltalte visste at markedsføringen var usann og bedragersk, fortsatte de å tildekke dette.
  5. Ved å slik øke forskrivning og bruk av opioider har de tiltaltes bedragerske markedsføring forverret (fueled) opioidepidemien som ødelegger samfunn i Ohio.
  6. De tiltaltes ulovlige promotering av opioider har påført delstatens etater betydelig økonomisk skade.

 

Se også: Opioider vanligste dødsårsak blant unge voksne i Ontario

 

Delstatsadvokaten uttalte i forbindelse med søksmålet at formålet er å tvinge disse selskapene til å ordne opp i denne katastrofen gjennom ulike tiltak, blant annet ved å stanse en markedsføring basert på bedragersk og feilaktig fremstilling, og å betale erstatning både til kundene og til delstaten.

 

Videre kommenterte han:

 

“Vi forstår hvem vi utfordrer: fem enorme farmasøytiske selskaper. Men jeg vil ikke se tilbake på dette 10 år fra nå og si at vi skulle hatt mot nok til å gå til sak. Det er noe vi er nødt til å gjøre.”

 

Se også: Huntington, West Virgina: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com