fbpx

Økokrim: Advokater, eiendomsmeglere og leger inngår i større kriminelle nettverk

Økokrim: Advokater, eiendomsmeglere og leger inngår i større kriminelle nettverk

Økokrim publiserte i forrige uke temarapporten Profesjonelle aktører der det fremgår at enkelte profesjonelle aktører som leger, advokater, regnskapsførere, bidrar til å legge til rette for kriminelle aktiviteter. 

Rapporten innleder med å forklare hvorfor kriminelle søker tjenester til aktører som advokater, eiendomsmeglere og bankansatte, og hva konsekvensene av denne type korrupsjon er for samfunnet:

“Tilgang eller evne til å påvirke profesjonelle aktører er ofte en forutsetning for at enkelte typer kriminalitet lykkes og ikke avdekkes av politi og kontrolletater. Tilsvarende er konsekvensen ofte større for samfunnet da misbruk av denne posisjonen og tilliten undergraver folks tiltro til vår samfunnsmodell og den rollen disse profesjoner har.”

“I denne temarapporten beskrives profesjonelle aktører som har nøkkelroller i samfunnet som innebærer høy grad av tillit og med liten ekstern kontroll. Disse har ofte god innsikt og forståelse for regelverket, og hvordan man kan omgå dette.”

Rapporten går gjennom en del sentrale yrkesgrupper som de kriminelle søker å påvirke eller å samarbeide med. Eksempler på ulovlige tjenester og kriminalitet enkelte aktører i disse gruppene er involvert i, er blant annet:

 

Advokater

 • Mistenkes for  skattesvik, bedrageri, konkurskriminalitet, regnskapskriminalitet, økonomisk utroskap/
  underslag eller hvitvasking.
 • Bidrar til økonomisk kriminalitet ved bruk av klientkonto som blant annet benyttes til å unndra kreditorgjeld, bedrageri og hvitvasking.
 • Sørger for informasjonsflyt mellom innsatte og personer på utsiden.
 • Smugler narkotika inn til klienter i fengsel
 • Mistenkes for å bistå MC-miljøer med å begå kriminalitet.
 • Flere av disse advokatene knyttes til privat narkotikabruk.
Organisert kriminalitet og narkotikatrafikk

“Narkotikamarkedet fungerer ofte som en katalysator på kriminalisering av samfunnssektorer”

Organisert kriminalitet infiserer en lang rekke samfunnssektorer for å kunne gjennomføre kriminalitet og for å kunne hvitaske inntektene. Ifølge anslag fra UNODC utgjør narkotikakriminalitet omlag 40% av verdens samlede organiserte kriminalitet, 320 milliarder USD av omlag 870 milliarder. En økning i narkotikamarkedet vil følgelig utgjøre en betydelig økning i korrupsjon og trusler mot ulike samfunnsinstitusjoner.

Sammenlignet med andre former for organisert kriminalitet, benytter narkotrafikanter oftere vold og korrupsjon for å etablere sosial og institusjonell kontroll. Denne kontrollen benyttes igjen av narkokriminelle til å selv utføre eller skattlegge andre kriminelle aktiviteter i områdene de kontrollerer. Narkotikamarkedet fungerer altså ofte som en katalysator på kriminalisering av samfunnssektorer.

Regnskapsførere

 • Tilrettelegge for hvitvasking, fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse, arbeidslivskriminalitet
  samt tilsløring av reelle rettighetshavere og midlenes opprinnelse
 • Regnskapsførere endrer regnskap slik at likviditetsgraden og lønnsomheten ser bedre ut enn den i virkeligheten er. Det manipulerte regnskapet brukes deretter for å ta opp lån på uriktig grunnlag for så å slå foretaket konkurs
 • Regnskapsforetak som virker utelukkende å tilby sine tjenester til kriminelle aktører

 

Revisorer

 • Mindre involvert enn de andre tilretteleggerne som analyseres i rapporten
 • Enkelte revisorer mistenkes for å godkjenne regnskap uten særlig kontroll, eller knyttes til foretak som opererer i gråsonen for
  hva som er lovlig.
 • Deres tilknytning til kriminalitet er oftest som en passiv aktør, vanskelig å vite i hvilken grad mangelfull revisjon er bevisst.

 

Eiendomsmeglere

 • Tilretteleggere ved hvitvasking av eiendom, bl.a. ved klientkontoer
 • Forfalskning av dokumenter
 • Urettmessig låneopptak og finansiering ved for høye verdivurderinger

 

Bank og finans

 • Innvilgning av lån på uriktig grunnlag
 • Gunstige lånebetingelser til kriminelle aktører
 • Begår bedragerier i samarbeid med kriminelle
 • Bankansatte som tar opp lån på vegne av uvitende kunder
 • Ansatte som har avtaler med bilselgere eller eiendomsmeglere om å innvilge høyere lån enn de ellers skulle hatt
 • Aktører som spesialiserer seg i forfalskning av dokumentasjon overfor bankene

 

Helseansatte

 • Fiktive legeerklæringer som gir grunnlag for NAV-ytelser
 • Ulovlig utsetdelse og salg av reseptbelagt medisin
 • Bedrageri av refusjonsordninger
 • Noen har nære relasjoner til kjente kriminelle aktører

Narkotikatrafikk og territoriell kontroll

Se vår reportasje her om hvordan narkotikatrafikanter benytter vold og korrupsjon overfor en rekke sentrale samfunnsinstitusjoner for å sikre seg best mulig arbeidsbetingelser.

Se også

European Drug Report: Narkotrafikanter infiltrerer internasjonal varehandel

Eurpean Drug Report 2020 uttrykker bekymring for at internasjonal varehandel infiltreres av narkotikasmuglere.

Aftonbladet: Svenske samfunnsinstitusjoner infiltreres

Gjengenes rivalisering med likvideringer og granatangrep på gatene i svenske storbyer er dramatisk. men likevel bare overflaten av problematikken. Den dype påvirkningen av samfunnets institusjoner og sektorer gjennom vold og korrupsjon vil i det lange løp ha enda alvorlige konsekvenser.

Antwerpens ordfører: Uunngåelig at kokain korrumperer lokalpolitikken

Ordfører Bart De Wever i Antwerpen uttaler til avisen De Morgen at inntektene fra kokaintrafikken gjennom havnen er så enorme at korrupsjon av lokalpolitikken er uunngåelig. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com