fbpx

Om narkotikapolitikk.no

Hjemmesidene narkotikapolitikk.no drives av et uformelt nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner. Vi vil bidra til en mer konstruktiv og kunnskapsbasert narkotikadebatt.

 

Målet er at alle som ønsker en narkotikapolitikk som legger vekt på helse, velferd og frihet, skal ha ett nettsted hvor man kan gå inn og hente kunnskap, argumenter og vurderinger. Det kan være en forelder som vil gjøre seg opp en mening om alle påstandene som florerer. Eller en ungdom som skal skrive en skoleoppgave eller et leserinnlegg. Eller en organisasjonsleder som skal lage et kurs eller foredrag.

 

Alle som har bidratt med tekster til disse hjemmesidene, er engasjert i alkohol- og narkotikapolitikk på en eller annen måte. Men vi hører til ulike organisasjoner, politiske retninger og har ulik faglig bakgrunn. Noen har sin daglige jobb på alkohol- og narkotikafeltet, andre har narkotikapolitikk «bare» som et personlig engasjement.

 

Disse sidene er blitt til gjennom betydelig frivillig innsats. Vi som skriver her gjør det for å gi oss selv og mange andre et bedre grunnlag for å delta i narkotikadebatten. En del har også lagt inn egne penger for å få i stand disse hjemmesidene.

 

Alle har rett til et narkotikafritt oppvekstmiljø. Ingen har rett til å skade eller plage andre på grunn av rus, enten det er på lovlige eller ulovlige rusmidler. Derfor ønsker vi en narkotikapolitikk som i størst mulig grad forebygger narkotikabruk og -problemer. (En slik politikk er skissert i artikkelen Hva er narkotikapolitikk?) Omtrent så mye er vi helt enige om. For øvrig kan det være mange detaljer vi er uenige om. Slik uenighet er en styrke og skaper spennende debatter.

 

For å belyse artiklene som er publisert, legger vi regelmessig ut lenker til aktuelle mediesaker. Innholdet i disse sakene representerer ikke nødvendigvis synspunktene til redaksjonen for narkotikapolitikk.no.

 

Utvikling og drift av Narkotikapolitikk.no utføres av Stiftelsen Golden Colombia. Ansvarlig redaktør er Dag Endal.

 

Ønsker du å sende oss en melding, bruk post@narkotikapolitikk.no

Newsletter Powered By : XYZScripts.com