fbpx

Omfattende studie: Cannabislegalisering i USA førte til økt bruk blant ungdom og unge voksne

Omfattende studie: Cannabislegalisering i USA førte til økt bruk blant ungdom og unge voksne

Cannabisbruk blant ungdom økte etter legalisering i delstater i USA.

Dette viser en omfattende studie utført av forskere ved Temple University som vil bli publisert i tidsskriftet Addictive Behaviours i mars 2023. Forskerne har tatt utgangspunkt i det omfattende datamaterialet fra National Survey of Drug Use and Health (en undersøkelse av helserelatert adferd og konsekvenser) for perioden 2008-2019 samt datasettet Treatment Episode Dataset – Admissions som inneholder narkotikarelaterte behandlinger ved offentlige og private helseinstitusjoner i hele landet.

Resultatet av analysen av dette landsdekkende datamaterialet var at:

  • Bruk av cannabis siste måned økte i delstater som legaliserte for ungdom og unge voksne.
  • For ungdom og unge voksne økte bruken samtidig som en oppfatning av risikoen ved bruk ble svekket.
  • Behandling av Cannabis use disorder (“avhengighet”) falt med økende bruk i delstater som hadde legalisert

 

Ifølge artikkelen er cannabisbruk relatert til en rekke helseproblemer, som psykose, stemningssvingninger og reduserte kognitive ferdigheter. Men bruk er også knyttet til cannabis use disorder som innebærer at brukeren ikke klarer å stanse eller redusere cannabisbruken selv når den har skadelige konsekvenser. De viser til en ny metastudie som finner at 22% av cannabisbrukere lider av cannabis use disorder.

Både cannabisbruk og cannabis use disorder har økt blant unge voksne i USA siden starten på 2000-tallet.

Forskerne forklarer økningen i cannabisbruk samtidig med redusert oppfatning av risiko knyttet til bruk, med at den økte tilgangen til cannabis og økt sosial aksept som legaliseringen medførte, gjorde at de som oppfattet bruken som ufarlig eller lite skadelig brukte mer cannabis.

De antar videre at forklaringen på den fallende antallet som søker hjelp for cannabisavhengighet blant de som bruker mest cannabis, ligger i at den sosiale aksepten og reduserte oppfatningen av risiko, gjør at flere ungdommer ikke oppfatter å ha et avhengighetsproblem, og dermed heller ikke søker hjelp for det.

Studien konkluderer som følger:

“Bevisene som presenteres her indikerer at legalisering av cannabis for rusformål sannsynligvis vil øke forekomsten av cannabisbruk blant ungdom og unge voksne, spesielt blant de som opplever lav risiko for skade ved bruk, samtidig som den potensielt reduserer korresponderende økning i bruk av behandling av cannabisavhengighet.”

 

Se også

Canada: Dobling av skadete bilførere med cannabis i blodet etter legaliseringen

Canadiske forskere har studert blodprøver fra 4300 sjåfører som ble skadet i bilulykker i British Columbia i perioden 2013 til 2020.

California: cannabisbruk siste måned økte med 23% blant skoleungdom etter legaliseringen

En studie av cannabisbruk blant skoleungdom i California publisert i Journal of Studies on Alcohol and Drugs fant at bruken steg kraftig i skoleåret etter legalisering av rekreasjonell cannabis for voksne. 

699 000 amerikanske tenåringer cannabisavhengige i 2019

Den amerikanske NSDUH-undersøkelsen over rusbruk og mental helse som ble publisert nå i september viser konsekvensene av en normalisering av cannabisbruk i den yngre generasjonen. I aldersgruppen 12-17 år er andelen som mener at det er svært skadelig å bruke cannabis 1-2 ganger i uken…

Studie: cannabislegalisering stanset trend med lavere ungdomsbruk

En studie publisert i American Journal of Preventive Medicine viser at legaliseringen av cannabis i Washington i 2012 stanset en trend med stadig lavere cannabisbruk blant ungdom.

Cannabisbruk øker blant ungdom og unge voksne i delstatene som har legalisert

De siste tallene fra National Survey on Drug Use and Health viser en betydelig økning i bruk i delstatene som har legalisert cannabis. Bruken i disse statene ligger også langt over landsgjennomsnittet.

Studie: Legalisering av cannabis kan føre til at ungdom ser på det som ufarlig

Forskere ved Violence Prevention Research Program ved UC Davis, har sett på effekten av legalisering av cannabis i Washington og Colorado på ungdomsbruk og ungdoms holdninger til cannabis. I rapporten som er publisert på Jama Pediatrics, konstaterer de at det er fare for at delstater…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com