fbpx

Opioid-epidemien i USA: Titusener av barn plasseres i fosterhjem

Opioid-epidemien i USA: Titusener av barn plasseres i fosterhjem

New York Times tar i denne artikkelen for seg barnas skjebne i opioid-epidemien i USA.

 

To millioner mennesker er blitt avhengige av heroin og opioider i USA, i stor grad som følge av å ha blitt avhengige av smertestillende legemidler. Opioid-epidemien krevde i 2015 33 000 menneskeliv i form av overdoser.

 

Men det er flere enn de avhengige som lider under epidemien. Antallet barn plassert i fosterhjem, som lenge har vært preget av en nedadgående trend, har atter begynt å stige. 428 000 barn bodde i fosterhjem i 2015, en økning på 8% siden 2012.

 

32,2% av disse barna var plassert der som følge av foreldrenes rusmisbruk, en økning fra 28,5% i 2012. Men eksperter mener at den reelle andelen er langt høyere, da barnevernet har en tendens til å feilaktig klassifisere de fleste sakene bare som “omsorgssvikt”.

 

I tillegg anslås tallet på barn som bor hos familie eller familevenner på grunn av foreldrenes vanskjøtsel å være 2,5 millioner.

 

En annen trussel barna står overfor i denne epidemien er bortfallet av The Affordable Care Act (“Obamacare”) som president Donald Trump har satt seg fore å fjerne. 20 millioner mennesker fikk tilgang til behandling for mental helse og rusavhengighet med denne nye loven. Hvis den ikke blir erstattet med et tilsvarende tilbud, vil mange foreldre miste tilbudet om behandling for opioidavhengighet.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com