fbpx

Opiumproduksjonen doblet i Afghanistan i år, Trump svarer med bomber

Opiumproduksjonen doblet i Afghanistan i år, Trump svarer med bomber

En UNODC-rapoport som ble publisert i forrige uke viser at arealet med opiumvalmuer i Afghanistan økte med 63% i løpet av 2017, det er nå anslått å være 328 000 hektar, en økning på 127 000 hektar siden i fjor.

 

Økningen av produsert opium (som blant annet brukes til å produsere heroin) det siste året var på 87%, fra 4800 tonn til 9000 tonn. Grunnen til at økningen er større enn økningen i dyrket areal er at man lykkes med å produsere mer opium per hektar opiumvalmuer. Hovedgrunnen til dette ser ut til å være en ny variant opium som vokser seg større, vokser raskere og bruker mindre vann enn tidligere varianter.

 

Dyrkingen av opiumvalmuer har blitt intensivert i tradisjonelle opiumsregioner, men har også ekspandert inn i nye provinser. Mens 13 av Afghanistans 34 provinser var fri for opium i 2016 er dette tallet nå redusert til 10.

 

Andre faktorer som påvirker bøndenes valg om å dyrke opium er få jobbmuligheter, mangel på kvalitetsutdanning, manglende markedstilgang for legale produkter samt manglende kredittilgang

Manuell rydding av opiumsvalmuer ble nær fordoblet i løpet av det siste året – men fra et svært lavt nivå. 755 hektar ble ryddet i løpet av det siste året, mens det altså ble plantet 127 000 nye hektar.

 

Se også: Hvordan skal fredsavtalen i Colombia redusere kokainproduksjonen?

 

Ifølge UNODC er det ikke én enkel forklaring på veksten. Rapporten fremhver politisk ustabilitet, mangel på myndighetskontroll, sikkerhetsproblemer og korrupsjon. Andre faktorer som påvirker bøndenes valg om å dyrke opium er få jobbmuligheter, mangel på kvalitetsutdanning, manglende markedstilgang for legale produkter samt manglende kredittilgang.

 

Konkret peker rapporten på en endring i afghanske myndigheters strategi, som har fousert på å bekjempe opprørsgrupper i tett befolkede områder. Dette kan ha gjort befolkningen i mer perifere områder mer sårbare overfor disse gruppene, med vekst i opiumsdyrking som resultat.

 

En annen faktor som kan ha spilt inn, er redusert engasjement fra det internasjonale bistandsorganisasjoner som kan ha resultert i redusert sosioøkonomisk utvikling i rurale strøk i Afghanistan.

 

Se også: Kokadyrking i Colombia økte med 52% i 2016

 

Rapporten antar at veksten i opiumareal med tilhørende opium-/herointrafikk ytterligere vil skape ustabilitet og styrke landets opprørsgrupper og terroristorganisasjoner, begrense fremveksten av en legal økonomi og stimulere korrupsjonen.

 

En siste viktig konsekvens som nevnes i rapporten er den kraftige økningen i opiummisbruk i Afghanistan som følge av den økende tilgjengeligheten, den såkalt spill over-effekten.

 

President Trump svarer på denne utviklingen med å fjerne begrensningene som hittil har gjort at USAs luftvåpen kun har blitt satt inn for å forsvare NATO- og afghanske styrker i landet. Nå vil luftvåpenet også bli satt inn i offensive operasjoner. Søndag 19, november begynte bombingen av Talibans heroinlaboratorier. 10 slike laboratorier, av totalt 400-500, ble angivelig ødelagt under operasjonen.

 

Se også: 10% av Afghanistans befolkning opiumavhengige

 

Øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i landet, general John “Mick” Nicholson, uttaler til Washington Examiner:

 

“Our message to the enemy is that you cannot win the war. It’s time to lay down your arms and enter into a reconciliation process. If they don’t, they’re going to be consigned to irrelevance, as the Afghans expand their control of the country, or death.”

 

USA har siden 2001 brukt over en billion dollar på krigen i Afghanistan og anslagsvis 8,5 milliarder på bekjempelse av narkotikaøkonomien. Afghanistan produserer i dag omlag 80% av verdens opium og denne produksjonen utgjør vel 60% av Talibans inntekter.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com