fbpx

Barn og narkotika i Norge: November 2021

Midt-Troms

Oktober 2021

“ungdom helt ned til godt under strafferettslig lavalder er involvert”

Politiet “er bekymret for utstrakt rusbruk blant ungdommen, og politiet er også blitt forulempet av ungdom i alderen fra 13-18 år på fester “

“Nå er vi mest opptatt i å få tak i foreldregenerasjonen slik at de blir klar over hva som skjer i ungdomsmiljøer rundt om”

Nye Troms, 29 oktober 2021

Politioverbetjent Katrine Grimnes forteller til avisa at “politiet har gjort beslag av narkotika i flere bygdelag i Midt-Troms” og at “det er ungdom helt ned til godt under strafferettslig lavalder som er involvert.”

 

“Nå er vi mest opptatt i å få tak i foreldregenerasjonen slik at de blir klar over hva som skjer i ungdomsmiljøer rundt om”, fortsetter hun.

 

En annen representant for politiet som arbeider med forebyggende etterretning, uttaler at de “er bekymret for utstrakt rusbruk blant ungdommen, og politiet er også blitt forulempet av ungdom i alderen fra 13-18 år på fester den siste tiden.”

 

Avisa skriver videre at stoffene som er beslaglagt, sannsynligvis er kjøpt på nettet, og at “politiet ber foreldre og foresatte prøve å se om det er unormal pengebruk blant egne ungdommer” og “være observant på eventuelle transaksjoner som kan virke mistenkelig.”

Lofoten

Oktober 2021

“tilgangen på hasj og MDMA er konstant. Det florerer av det her”

“barn og ungdommer får tilbud om penger for ADHD-medisinen sin”

Lofotposten, 29. og 30 oktober 2021

Politioverbetjent Terje Pedersen ved Svolvær politistasjon uttaler til Lofotposten at de “ser en oppblomstring i tilgang på ulovlige rusmidler” og at “her får man kjøpt alt fra hasj, amfetamin, kokain og MDMA.

 

Videre forteller han at det er en “kjensgjerning i Vågan at elever på ungdomstrinnet i skolen har tilgang på alkohol, hjemmebrent, hasj, ecstasy, amfetamin, kokain og MDMA”. Spesielt er “tilgangen på hasj og MDMA konstant. Det florerer av det her.”

 

Ifølge Pedersen skjuler jentene gjerne de ulovlige rusmidlene i BH-en, mens andre bruker snusbokser.

 

Avslutningsvis kommer han med en oppfordring til foreldre: “Det er ingen tvil om at noen foreldre rett og slett ikke har peiling på hva ungdommen gjør når de er ute. Hvor er de, og hva gjør de? Noen foreldre tør ikke ta kampen på hjemmebane, men det må de gjøre. De kan ikke være redde for å gjøre seg upopulære. Den kampen må de tørre å ta – for ungene sine.”

 

Lofotposten har og snakket med barne- og ungdomsarbeider i Vågan, Berit Benjaminsen, som bekrefter at “det er mye dop i omløp blant ungdom” og at “det er en skremmende utvikling”.

 

Hun kan fortelle om “at de har sett at noe dop er kamuflert som godteri formet som colaflasker”, og at “barn og ungdommer får tilbud om penger for ADHD-medisinen sin, som inneholder et amfetaminlignende stoff.”

Jæren

Oktober 2021

ungdommen ikke lenger er redd for å fyre opp, og bruke narkotiske stoffer i nærheten av politi”

“elevene har stor tilgang til ulovlige rusmidler

ungdommen føler at det skal mye til for at de blir ransaket

Bygdebladet, 30. oktober 2021

Rektor Trond Hoel ved Randaberg videregående skole uttaler til Bygdebladet den 30. oktober at  det virker “som at ungdommen ikke lenger er redd for å fyre opp, og bruke narkotiske stoffer i nærheten av politi. At de rett og slett kan gå forbi, uten at det skjer noe”.

 

Han hevder også “at ungdommen føler at det skal mye til for at de blir ransaket” og setter dette i forbindelse med nye innstrukser fra Riksadvokaten i april i år.

 

Han forteller at skolen oppfatter at elevene har “stor tilgang til ulovlige rusmidler“, og at på grunn av den nye instruksen som forhindrer ransaking, går ifølge opplysninger han har tilgang til “antall narkotikaforbrytelser ned, mens antall overdoser går opp“.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi krever av stortingspolitikerne:

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats 

for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, 

og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,605 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

     

Underskriftene vil bli overlevert til medlemmene i justiskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i løpet av vinteren 2022.

Vi krever av stortingspolitikerne:

 

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

 

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:

 

    1. En bred internettmobilisering mot narkotika” med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette:
    2. kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten.”

 

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com