fbpx

Norske lokalaviser i desember: Narkotika vanligere blant barn og unge

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi krever av stortingspolitikerne:

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats 

for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, 

og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:
1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette
2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.
Vi har ingen tid å miste.

%%your signature%%

3,605 signatures

Del dette innlegget med dine venner:

     

Underskriftene vil bli overlevert til medlemmene i justiskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i løpet av vinteren 2022.

Vi krever av stortingspolitikerne:

 

at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

 

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:

 

    1. En bred internettmobilisering mot narkotika” med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk”, og at dette:
    2. kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten.”

 

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com