fbpx

Overdoseepidemien tok 93 000 liv i USA i fjor

Overdoseepidemien tok 93 000 liv i USA i fjor

Tall fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at 93 331 amerikanere mistet livet på grunn av overdoser i 2020.

fentanyl sto alene for 56 000 av dødsfallene

Dette er en økning på 29,4% siden året før da 72 000 amerikanere mistet livet på grunn av narkotika.

Opioider sto for 69 710 av dødsfallene og det syntetiske opioidet fentanyl sto alene for 56 000. Overdosetallene økte i alle delstatene bortsett fra New Hampshire og South Dakota.

Antallet overdosedødsfall i 2020 er det høyeste noensinne. Til sammenligning ble det registrert 7200 overdosedødsfall i 1970 under heroinepidemien i storbyene og rundt 9000 i 1988 da crack-epidemien var på det verste.

Se vår kronikk på Minerva om bl.a. disse to epidemiene og den pågående opioidepidemien. 

pandemien tok fokus vekk fra opioidepidemien

Årsaken til den kraftige økningen antas dels å være Covid-19 pandemien som for mange har økt økonomiske vanskeligheter sosial isolasjon og kan ha økt de såkalte “deaths of despair” som blant annet kan være selvmord fordekt som overdose. I tillegg har pandemien forårsaket at pågående behandling og oppfølging av rusavhengige har opphørt eller blitt redusert. Direktør Nora Volkow ved National Institute on Drug Abuse uttaler for eksempel at pandemien tok fokus vekk fra opioidepidemien i det amerikanske helsevesenet, men peker også på at de sosiale problemene pandemien har medført har ført til økt narkotikabruk, og at dette også er en del av årsaken til økningen.

Den andre hovedårsaken til økningen antas å være den stadig økende bruken av det uhyre sterke opioidet fentanyl på bekostning av heroin og opioidbaserte legemidler. Økonomen Anne Case ved Princeton, som står bak nettopp begrepet “deaths of despair”, peker på dette som en hovedårsak da 2020-tallene begynte å bli kjent for et halvår siden: “Det er et forferdelig farlig og dødelig stoff på markedet som er ansvarlig for denne eksplosjonen i overdoser“.

 

Overdoseepidemien i USA

Mer enn 760 000 amerikanere har mistet livet i overdose siden 1999. Overdoseepidemien ble utløst av økt forskrivning av opioidbaserte smertestillende legemidler på 90-tallet. Etterhvert som myndigheten prøvde å stramme inn på tilgjengeligheten, vendte brukere seg mot det illegale markedet, og epidemien dreide mot en heroinepidemi. De siste årene har det syntetiske opioidet fentanyl blitt dominerende, og sto for 60% av overdosedødsfallene i 2020. Dødsfall knyttet til metamfetamin og kokain er også økende, men i 2020 var fremdeles 3 av 4 overdosedødsfall forårsaket av opioider. 

Se vår artikkel om overdoseepidemien i USA her.

 

Se også

Opioidepidemien i USA: Fosterhjemsystemet er i ferd med å bryte sammen

Systemet for plassering av barn i fosterhjem er i ferd med å bryte sammen i flere amerikanske stater som følge av opioidepidemien i landet. 33 000 mennesker mistet livet på grunn av overdose på heroin eller andre opioider i 2015 og mer enn 2 millioner…

20% av alle som får en 10 dagers opioidkur blir langtidsbrukere

Jo flere dager og uker en pasient går på opioidbaserte, smertestillende legemidler, jo større er sannsynligheten for at pasienten utvikler ender opp med et, potensielt problematisk, langtidsbruk av opioider, eller regelrett avhengighet.

Ohio saksøker fem store opioidprodusenter for “bedragersk markedsføring”

Over 200 000 mennesker har de siste to tiårene dødd av overdose på opioidbaserte legemidler i USA. I tillegg har dette misbruket resultert i at hundretusener av avhengige benytter rimeligere alternativer fra det illegale markedet – som heroin eller fentanyl – noe som har kostet ytterligere over 100…

650 000 kan dø av opioider i USA neste ti år

STATnews.com har gjort et overslag over hvor mange liv opioidepidemien i USA kommer til å kreve over det neste tiåret. Overdosedødsfall har økt eksplosivt i USA over de siste to tiårene og krever i dag flere dødsfall enn både skytevåpen og trafikkulykker.

Studie: 24% flere opioidoverdoser i USA enn statistikken viser

Opioidepidemien i USA kan være enda mer alvorlig enn man hittil har trodd. En studie publisert i  American Journal of Preventive Medicine konkluderer med at overdosedødsfall forårsaket av opioider i 2014 var 24% høyere enn den offisielle statitsikken viser.

Dødelige overdoser blant tenåringer i USA økte med 19% på ett år

En ny rapport fra National Center for Health Statistics viser at antallet tenåringer som døde av overdose i USA økte med 19% fra 2014 til 2015.

USA: 36% av omsorgsovertakelser skyldes narkotikamisbruk

Hver tredje sak der barn blir plassert i fosterhjem i USA skyldes nå foreldrenes narkotikamisbruk. For kun 10 år siden var det kun hvert fjerde tilfelle av omsorgsovertakelse som skyldtes narkotika.

Studie: Opioidepidemien tar livet av dobbelt så mange amerikanere som tidligere antatt

63 000 amerikanere mistet livet på grunn av narkotika i 2016 ifølge offisielle tall. Forskere anslår nå at det reelle tallet var 142 000.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com