fbpx

Øystein Schjetne i Dagbladet: Narkotikavalget

Øystein Schjetne i Dagbladet: Narkotikavalget

Øystein Schjetne skriver i en kronikk i Dagbladet i dag om avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika som er et av valgkamptemaene. Ifølge Schjetne er dette et av vårt århundres store temaer og få politikkområder vil være så avgjørende for livskvaliteten i Norge de kommende tiårene.

 

Fra teksten:

 

“Men majoriteten av brukerne er ikke avhengige. De er rekreasjonsbrukere, som foretrekker andre rusmidler enn alkohol. Og som jobber intenst for sin sak. Ikke saken til de tungt rusavhengige. Eller narkotikatrafikkens ofre.”

 

“Man ser ofte i argumentasjonen for avkriminalisering at det vil redusere den narkotikarelaterte volden og kriminaliteten, for eksempel i Latin-Amerika. Det er en skamløs utnyttelse av de hundretusener av ofre for narkotikatrafikken. Disse landene har alt å tape på at narkotikabruk blir mer komfortabelt for norske rekreasjonsbrukere.”

 

“For the producer countries, going easy on drug-users while insisting that the product remain illegal is the worst of all worlds.”

 

“Vi har en voksende underklasse med unge «synlige innvandrere» med et kulturelt handikap, som sliter med å oppnå det som anses som et vellykket liv i samfunnet. Disse unge mennene føler de ikke har noe å tape. Heller et kort og gloriøst liv enn et langt og ydmykende.”

 

“De som virkelig trenger hjelp, er de tunge rusmisbrukerne, befolkningen i produksjons- og transittlandene, og den nye tiltenkte tjenerstanden til norske rekreasjonsbrukere i innvandrerbydelene. Det er ikke tiden for enkle løsninger.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com