fbpx

Øystein Schjetne: Gangsterjihad

Øystein Schjetne: Gangsterjihad

Øystein Schjetne i Stiftelsen Golden Colombia skriver i et innlegg i Dagbladet om et lite belyst aspekt ved den islamistiske terror som rammer Europa: Flertallet av terroristene har kriminell bakgrunn, i stor grad narkotikakriminalitet, og mange er også brukere av illegale substanser.

Fra teksten:

 

“For det første har ikke et sosialt fenomen én enkelt årsak. Det er et samvirke mellom direkte og indirekte årsaker, og muliggjørende og katalyserende faktorer.”

 

“For det er heller ikke sant at den eneste fellesnevneren for islamistiske terrorister er at de er muslimer. De er for eksempel også kriminelle.”

 

“Men selv ikke en omvendelse endrer livsstilen for disse gangsterjihadistene. 52% hadde blitt mistenkt, siktet eller dømt for kriminalitet selv etter radikaliseringtidspunktet.”

 

“Dette gjelder ikke bare i Norge. Tilsvarende undersøkelser viser at av fremmedkrigere i Tyskland var 67% registrert i straffesaksregisteret, i Belgia 50%, i Nederland over 60%.”

 

“Troen på at religion forklarer alt er en farlig overtro som må bekjempes med statistikk og faktisk kunnskap om disse radikaliserte unge mennene.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com