fbpx

Øystein Schjetne svarer Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Øystein Schjetne svarer Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Ina Roll Spinnangr og Dagfinn Hessen Paust fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) svarte i Dagbladet 20. juli på Øystein Schjetnes kronikk om avkriminalisering av rekreasjonsbruk av narkotika, Narkotikavalget.

 

I dagens kronikk svarer Schjetne på motforestillingene fra representantene fra FTR.

 

Fra teksten:

 

“Problemet her er at diskursen foregir å ivareta interessene til de to gruppene som er hardest rammet av narkotikaproblemet: de tungt rusavhengige og mennesker som lider under narkotikatrafikkens blodige konsekvenser. Disse gruppene har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med rekreasjonsbrukerne […]”

 

“Hvis ikke vil marginale eller irrelevante tiltak som avkriminalisering eller legalisering av cannabis fortsette å dominere ordskiftet, mens de rusavhengige dør i hopetall som følge av at en massiv satsing på beviselig livreddende ettervern uteblir.”

 

“Færre og færre velger å ta den personlige kostnaden ved å fremme synet på tross av at de har flertallet i ryggen. Mang en potensiell debattant har blitt overasket av den brottsjøen av hat som velter over den som uttrykker et restriktivt syn på narkotika i offentligheten.”

 

“Her i Norge er det vel 4% av befolkningen som har brukt cannabis det siste året mens mindre enn 1% har brukt andre illegale rusmidler. Potensialet for økt bruk er altså langt større her ved økende sosial aksept enn i andre land der bruk allerede er utbredt.”

“Legalt eller ikke, kokain vil fortsette å ødelegge liv på den underutviklede colombianske landsbygda så lenge livsbetingelsene der er som de er. Derfor er kjernen i landets fredsavtale som nå er under implementering, å gjøre den rurale befolkningen uavhengig av illegale aktiviteter”

 

“Skadepotensialet i de narkotiske stoffer for samfunnet er enormt, og grunnen til at enkelte ikke innser dette er nok at bruken fremdeles er forsvinnende liten i Norge.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com