fbpx

Presseklipp uke 35: Normaliseringen av narkotikabruk blant ungdom fortsetter

Presseklipp uke 35: Normaliseringen av narkotikabruk blant ungdom fortsetter

Vi har klippet litt fra landets lokalaviser igjen de siste  fem dagene. Trenden fra de siste par årene fortsetter: Narkotika blir mer stadig vanligere og mer akseptert blant “vanlig” norsk ungdom.

Akershus

det er helt normalt at det brukes andre rusmidler enn alkohol på fest

SLT-koordinator i Nes kommune, Ida Eliseussen uttaler til avisa Raumnes den 25. august at “Det er utrolig lett å få tak i rusmidler, og ungdom selv sier at det er helt normalt at det brukes andre rusmidler enn alkohol på fest. Til tider er det også billigere med hasj enn alkohol.”

Tilgangen er enkel for ungdommene ifølge Eliseussen: “Sosiale medier gjør det enkelt å komme i kontakt med dem som selger, og varene leveres raskt i postkassen eller på døra. Det skjer også en del overlevering langs samferdselsårene våre, gjennom døren på toget eller langs E16”.

Hun advarer videre om at “salgsleddene er gode på rekruttering av ungdom for salg, og her bør foreldre være bevisst helt ned i barneskolealder. Helt fra femteklasse rekrutteres barn til salg, og selgerne er flinke til å se seg ut barn som ikke er inkludert og ser ut til å stå uten nettverk og venner.”

Helt fra femteklasse rekrutteres barn til salg

Festbruken utarter ofte til avhengighet, ifølge SLT-koordinatoren: “Men har man prøvd hasj på fest seks-sju ganger, er man på full fart inn i et misbruk. Da bruker man kanskje ikke hasj bare på fest lenger, men også hjemme på rommet eller i garasjen. Det er ikke knyttet til det sosiale lenger, og da oppstår problemene”.

Det er heller ikke lenger ungdommer med problemer som bruker narkotika: “Det kan like gjerne dreie seg om gutten som er best i fotball eller den skoleflinke jenta som vil bli politi. Du finner rusmisbruk blant ungdom i alle lag og alle ledd.”

Da bruker man kanskje ikke hasj bare på fest lenger, men også hjemme på rommet eller i garasjen

Eliseussen anbefaler foreldre å ta samtaler med barna, men advarer om at ungdommene ofte har argumentasjon om at bruken er like ufarlig som “å ta seg en øl”: “Det er lett å finne argumentasjon for egen oppfatning i dag. Vil du få bekreftet at jorden er flat, er det ikke vanskelig å finne gode beviser på at dette stemmer.”

 

 

Agder

Det skumle er at ungdommen jeg har vært i kontakt med har en forståelse av at dette ikke er farlig

Lillesand-posten advarer den 21. august om oppblomstring av narkotikabruk blant unge i byen, og skriver blant annet at “ungdom ned i 13-årsalderen blir tilbudt «knips», et slangord for MDMA. ”

En tidligere rusavhengig uttaler til avisa at “Det skumle er at ungdommen jeg har vært i kontakt med har en forståelse av at dette ikke er farlig. De bagatelliserer det, sier han.”

Han peker videre på at det er andre brukergrupper blant ungdom nå enn tidligere: “Når jeg var 14 år og vi tok oss en fest, så var vi utskudd. Det viser seg at det har snudd. Ungdommene som kontakter meg er i flertallet, de kommer fra gode kår og trygge miljø. Jeg ser ingen fellesnevner blant disse ungdommene.”

 

Dalana Tidende melder den 25. august at “At ungdom heilt ned i ungdomsskulealder har fått tak i narkotika i Eigersund”. Ledere for Eigersund Frp,  May Helen Hetland Ervik, uttaler i artikkelen at “ho veit at tenåringsforeldre i kommunen er bekymra for situasjonen”.

 

 

Telemark

Varden siterer den 24. august SLT-koordinator Frøydis Straume  på at det “Gjennom sommeren har også vært flere nyregistrerte ungdommer som bruker hasj. “. Hun kan også fortelle at “på grunn av korona har det vært hasjtørke, og da er det flere som har sett til andre rusmidler”. Blant annet har helsestasjonen fått henvendelser om en ny type THC-olje som gir hallusinasjoner.

 

 

Troms og Finnmark

Unge mennesker i tidligere “rene” miljøer har begynt å bruke narkotika

Framtid i Nord skriver i en lederartikkel den 21. august at “Unge mennesker i tidligere “rene” miljøer har begynt å bruke narkotika. Det må samfunnet ta på alvor.” Videre heter det at “Framtid i Nord har den senere tid fått tips fra publikum om økende narkotikabruk. Påstandene er at narkotiske rusmidler er stadig mer vanlig på ordinære fester. ”

Avisa konkluderer med at ” Dette problemet må samfunnet, anført av politiet, ta på alvor og bekjempe. En måte er å advare foreldre, og samfunnet som sådan. En annen måte er å stoppe de store haiene, de som selger stoffene. Det må bli en prioritert oppgave.”

 

samtidig som det blir mer vanlig å bruke det, verserer det påstander om at MDMA er helt ufarlig

Rana Blad skriver den 26. august at “Etter alkohol og hasj er MDMA det vanligste rusmiddelet politiet i Tromsø møter på når de oppsøker ungdomsfester.”

Videre skriver avisa at “samtidig som det blir mer vanlig å bruke det, verserer det påstander om at MDMA er helt ufarlig, at det brukes mot posttraumatisk stresslidelse, at det bare gjør deg gladere, og at det er mindre skadelig enn alkohol.”

Politioverbetjent Kenneth Helberg kommenterer i reportasjen at “som foreldre tenker man ofte «ikke mitt barn». Men jeg kan nesten garantere: Har du en tenåring på 17–18 år som bruker å dra på fest, så har de vært på en der det har vært MDMA  […] Den yngste vi har tatt med MDMA er 15 år. Det finnes i ungdomsmiljø blant tenåringer, men også unge voksne, særlig partymiljø.”

 

 

Vestland

dei yngste brukarane av illegale rusmiddel på Stord skal vera heilt ned i 13 år

Avisa Sunnhordland skriver den 21. august at “dei yngste brukarane av illegale rusmiddel på Stord skal vera heilt ned i 13 år.” SLT-koordinator Gaute Straume Epland peker på at “i enkelte deler av narkomiljøet på Stord er dei tydelege på at dei ikkje ønskjer å selja til barn. Det eksisterer ein policy, eller indre justis, på dette. Men når det knip så hender det nok dessverre at den uskrivne regelen blir broten”.

Politiet kan fortelle til avisa at de “så seint som i sommar tok ein person med eit større kvanta narkotika, med forgreiningar mot yngre ungdommar under 18 år.” og at de “nyleg fekk me ein sak om nye, ukjende ungdomar som har tinga illegale rusmiddel på nett.”

 

Se også

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Vi har igjen sakset avisklipp fra den siste uken om ungdom og rus. Aksepten for narkotika blant ungdom fortsetter å øke over hele landet. De første undersøkelsene som dokumenterer denne utviklingen begynner også å komme; Folkehelseinstituttet sine tall som kom denne uken, viser for eksempel…

Aksept for narkotikabruk øker blant ungdom over hele landet

Det som ser ut til å skje i ungdomsgenerasjonen nå kan ende opp med å bli en av de alvorligste samfunnsendringene vi vil oppleve i vår levetid. En endring som kan bli avgjørende for temaer som folkehelse, kriminalitet og integrering de kommende tiårene.

Narkotikabruk øker blant ungdom: uke 47

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet. Her er noen utvalgte nyhetssaker som illustrerer utviklingen fra landets lokalaviser fra uke 47.

Trondheim: “De unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk”

Adresseavisen refererer i en artikkel den siste Føre var-rapporten fra St. Olavs hospital som blant annet viser at MDMA (ecstasy) er det rusmiddelet som har økt mest i Trondheim det siste året.

Bergen: “Narko er en stor del av festkulturen på videregående”

Denne uken ble det holdt et infomøte om narkotika for elever på vg2 på skolene i bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen.

Politiet i Namdal: “Foreldre må få øynene opp for hva ungdommene sine holder på med”

“Det som er spesielt foruroligende er at det er streite og flotte ungdommer som blir tatt. Ungdommer som av samfunnet blir definert som vellykkede”

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com