fbpx

Professor Andrew Parrot om MDMA i Dagbladet

Professor Andrew Parrot om MDMA i Dagbladet

Professor Andrew Parrot svarer i Dagbladet i dag på Bård Standals tekst om MDMA i samme avis den 14. desember.

Her er noen av hovedpunktene:

 

I en av våre første studier fant vi at MDMA førte til svekket hukommelse. Dette funnet er blitt bekreftet en rekke ganger av ulike forskergrupper verden over. I senere studier påviste vi svekket problemløsningsevne – MDMA-brukere trengte lengre tid for å løse enkle, praktiske problemer. Videre fant vi at det var en sammenheng mellom graden av svekkelse og hvor mye de hadde brukt av stoffet i løpet av livet. Vi var ikke de første som påviste dette, og også dette funnet er blitt bekreftet av tilsvarende studier i flere land.

 

I flere nyere studier har vi funnet at MDMA påvirker hjernens HPA-akse. Denne delen av hjernen er ansvarlig for psykologisk balanse, fysisk helse og normal fungering. Regelmessige MDMA-brukere hadde en sterk økning (+ 400 prosent) i stresshormonet kortisol, som kan gjøre at de føler seg mer stresset.

 

I en annen presentasjon på konferansen viste Chris Chandler fra London Metropolitan University at tidligere brukere fortsatt hadde en rekke problemer, inkludert depresjon, søvnforstyrrelser, impulsivitet og hukommelsesproblemer fire år etter at de sluttet med MDMA.

 

Les Parrots kronikk her. 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com