fbpx

Professor ved Hoover Institution: San Franciscos narkotikapolitikk dreper hundrevis årlig

Professor ved Hoover Institution: San Franciscos narkotikapolitikk dreper hundrevis årlig

The Hoover Institution er en av USAs største tenketanker som “promotes personal and economic liberty, free enterprise, and limited government”. På tross av den filosofien er professor Lee Ohanian ved tenketanken sterkt kritisk, i en artikkel publisert på Hoover.org i forrige uke, til San Franciscos uhyre liberale versjon av harm reduction-politikk på rusfeltet. 

Harm reduction – skadereduksjon – er en nødvendig ingrediens i en balansert og effektiv narkotikapolitikk, som tar utgangspunkt i at det må legges til rette for at rusavhengige kan leve mest mulig trygge og verdige liv med sin avhengighet. Utdeling av brukerutstyr og subtitusjonsprogrammer (LAR i Norge) er eksempler på slike skadereduksjonstiltak.

Men balansen i forhold til forebygging av bruk kan være vanskelig, slik professor Ohanian påpeker i sin artikkel, San Francisco’s “Progressive” Drug Policies Kill Hundres Anually.

 

San Francisco har 12 GANGER flere overdoseofre enn Norge

Han påpeker innledningsvis at 621 personer døde av overdose i byen i fjor på tross av skadereduksjonstiltakene. Til sammenligning døde 173 personer av Covid-19 i byen i i samme tidsrom.  Tallet tilsvarer 71 overdosedødsfall per 100 000 innbyggere. Til sammenligning døde 6 personer av overdose i Norge per 100 000 innbyggere i 2020.

 

Stilltiende oppmuntring til narkotikamisbruk

tilnærmingen er umenneskelig og grusom

“I årevis har San Francisco stilltiende oppmuntret til narkotikamisbruk med bemerkelsesverdig milde retningslinjer, og disse retningslinjene dreper nå hundrevis av mennesker årlig. San Francisco bruker en politisk tilnærming kalt “skadereduksjon”, som vektlegger “kulturelt kompetent, ikke-dømmende behandling som viser respekt og verdighet for individet. Men denne tilnærmingen, slik den praktiseres i San Francisco, er umenneskelig og grusom. Det ødelegger verdigheten til livene som noen kunne hatt med mer fornuftig politikk.”

 

de facto friluftsnarkobasarer

“flere områder av byen har blitt de facto friluftsnarkobasarer, med narkotikamisbruk og narkotikasalg. Skadereduksjonspolitikken øker narkotikabruken blant ungdom gjennom utdeling av “trygge snortessett” og “trygge røykesett” for crackbruk til hjemløse ungdommer. Som om bruk av crack kan betraktes som “trygt”.”

 

Forhindrer tidlig intervensjon

Skadereduksjonspolitikken øker narkotikabruken blant ungdom

“en ulempe med San Franciscos aksept og tilrettelegging av narkotikabruk er at det forhindrer tidlig intervensjon. Med mindre San Francisco endrer helt hvordan de ser på narkotikamisbruk, vil disse tallene bli enda verre. Landets mest progressive by må forstå at deres politikk er implisitte dødsdommer for mange som kan hjelpes med en annen politisk tilnærming.”

 

En normal markedsplass

“I motsetning til de fleste andre byer, opererer narkotikahandelen i San Francisco innenfor det som er nesten en normal markedsplass, hvor kjøpere og selgere lett kan finne hverandre, og med en relativt liten sjanse for å bli arrestert. Begge disse faktorene fremmer relativt lave priser, som stimulerer etterspørselen, og høy profitt, som stimulerer tilbudet.”

  Liv kan reddes, men ikke uten at politikken blir endret

 

En perfekt storm

“Ved å normalisere narkotikamisbruk har San Francisco skapt en perfekt storm av et levende, velfungerende marked av kjøpere og selgere som handler narkotika omtrent som en kurv med frukt omsettes på et bondemarked. Dessverre blir kurven som omsettes i San Franciscos narkotikabasar i økende grad opioiden fentanyl, som kan være 100 ganger kraftigere enn morfin.”

 

Konklusjon

“Hva kan gjøres? Narkotikaavhengighet kan behandles medisinsk og medfølende uten å se det som en del av det normale hverdagslivet. […] Liv kan reddes, men ikke uten at politikken blir endret.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com